Srijeda, 24. studenoga 2021.

 

Natrag

Srijeda, 24. studenoga 2021.

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata EU projekata u Gradu Drnišu
Organizator događanja:Grad Drniš
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganje u poslovnu zonu Drniš, Sanacija odlagališta neopasnog otpada Moseć, Natura Drniš, Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka
Opis događanja:Sve lokacije provedenih projekata i projekata u tijeku biti će otvorene za posjetitelje.
Adresa:Dijelom virtualno, dijelom na lokaciji projekta
Županija:Šibensko-kninska
Datum događanja:25. studenoga
Vrijeme događanja: 
Više informacija saznajte na:www.drnis.hr

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata EU projekta
Organizator događanja:Auto promet Sisak d.o.o.
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o. KK.07.4.2.29.0006
 • Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o. KK 07.4.2.03.0005
Opis događanja:U periodu od 20.-30.studenog na lokaciji autobusnog kolodvora u Sisku biti će postavljene i predstavljene informacije o dva projekta koja su u provedbi, a tiču se nabave novih autobusa. Cilj je predstaviti sve detalje i aktivnosti u sklopu projekta kako bi se što veći broj građana potaklo na odabir usluge javnog prijevoza i osvijestilo ih se o prednostima aktivnog sudjelovanja u programima razvoja Europske Unije.
Adresa:Frankopanska 5, Sisak
Županija:Sisačko Moslavačka županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 12:00 do 17:00 sati
Više informacija saznajte na:https://hr-hr.facebook.com/apsisak

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata EU projekata Agronomskog fakulteta
Organizator događanja:Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:Projekti financirani iz EU fondova u kojima je Agronomski fakultet koordinator

 • Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva
 • Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja
 • Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama
 • Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja; ZCI CroP-BioDiv)
 • Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze
 • Unaprjeđenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta
 • Modernizacija i proširenje znanstveno istraživačke djelatnosti Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode, Ampelografsko pomološki istraživački centar.

Uključiti ćemo i odabrane projekte na kojima je Agronomski fakultet partner.

Opis događanja:U trajanju od 22.11. do 30.11. u izložbenom prostoru na ulazu u VI paviljon Agronomskog fakulteta biti će izloženi plakati s informacijama svakog navedenog projekta, financiranog od strane EU fondova. 25.11. u 14h u dvorani VI/A održati će se kratke prezentacije svakog projekta s vremenom za pitanja i diskusiju.
Adresa:Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb. VI paviljon
Županija:Grad Zagreb
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:Plakati će biti izloženi kroz cijeli period od 22.11. do 30.11.

Prezentacije projekata će biti 25.11. u 14h u dvorani VI/A.

Više informacija saznajte na:Web stranica Fakulteta: https://www.agr.unizg.hr/ , Facebook: https://www.facebook.com/agronomski , Instargram: https://www.instagram.com/agronomskifakultet/

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata novog Art kvarta Benčić
Organizator događanja:Grad Rijeka
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine 
 • Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt
Opis događanja:Upoznajte se s aktualnim projektima i novim kulturno umjetničkim kvartom Benčić sa ciljem da građanima približimo prekrasnu Palaču, Dječju kuću i sve aktivnosti i buduće planove za art kvart Benčić kao i rad ustanova u novim objektima.

Program događanja:

Srijeda 24.11.2021

 • Obilazak Palače Šećerane od 17,00 – 19,00 sati

Četvrtak 25.11.2021

 • Obilazak Dječje kuće od 15,30 – 17,00 sati
 • Obilazak Palače Šećerane od 17,00 – 19,00 sati

Petak 26.11.2021

Prezentacija EU projekata u provedbi -„Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ i “Revitalizacija kompleksa Benčić“ u 12,00 sati u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti

 • Obilazak Dječje kuće od 15,30 – 17,00 sati
 • Obilazak Palače Šećerane od 17,00 – 19,00 sati
Adresa:Krešimirova ulica 28, Rijeka

Muzej Grada Rijeke

Dječja kuća

Županija:Primorsko-goranska
Datum događanja:26. studenoga
Vrijeme događanja:Obilazak Dječje kuće od 15,30 – 17,00 sati

Obilazak Palače Šećerane od 17,00 – 19,00 sati

Više informacija saznajte na:https://www.rijeka.hr/ 

https://www.facebook.com/grad.rijeka.online

 

Naziv događanja:Promocija EU projekata Doma za starije i nemoćne osobe Ilok
Organizator događanja:Dom za starije i nemoćne osoebe Ilok
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Take Care! Developing and improving health and social services for vulnerable groups
 • Support Life: Implementation og health and social services for vulnerable groups i Srce zajednice
Opis događanja:Izrada prezentacije o EU projektima, ciljevima, ostvarenim rezultatima i benefitima za lokalnu zajednicu
Adresa:Prezentacija će biti dostupna na web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Ilok te podijeljeno na facebook stranici Doma
Županija:Vukovarsko-srijemska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sata
Više informacija saznajte na:https://dom-ilok.hr/
http://www.vusz.hr/
www.ilok.hr
www.radio-ilok.hr

 

Naziv događanja:Virtualna šetnja kroz Aquatiku – slatkovodni akvarij Karlovac
Organizator događanja:Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac
Opis događanja:Putem virtualne šetnje omogućujemo posjet jedinom slatkovodnom akvariju u Hrvatskoj iz udobnosti vlastitog doma. Prilikom šetnje dostupne su razne zanimljivosti o rijeci od njezina izvora do ušća uz karakteristične riblje vrste koje obitavaju u pojedinom dijelu rijeke. Šetnja je dostupna na web stranici Aquatike (https://www.aquariumkarlovac.com/aquatikavr/), kao i na Facebook profilu Aquatike (https://www.facebook.com/aquatikakarlovac) i na Instagram profilu Aquatike (https://www.instagram.com/aquatika_slatkovodniakvarij/).
Adresa:Virtualno putem web stranice Aquatike (https://www.aquariumkarlovac.com/aquatikavr/), kao i na Facebook profilu Aquatike (https://www.facebook.com/aquatikakarlovac) i na Instagram profilu Aquatike (https://www.instagram.com/aquatika_slatkovodniakvarij/).
Županija:Karlovačka županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sata
Više informacija saznajte na:web stranica Aquatike: (https://www.facebook.com/aquatikakarlovac) i na Instagram profilu Aquatike (https://www.instagram.com/aquatika_slatkovodniakvarij/).

 

Naziv događanja:Primopredaja opreme u svrhu upravljanja poplavama
Organizator događanja:Dubrovačko-neretvanska županija
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • STREAM
Opis događanja:Nabavkom opreme za sanaciju šteta na objektima na poplavom pogođenom području, te opreme za različite intervencije na poplavom pogođenim područjima nastoji se umanjiti posljedice poplava na području doline Neretve te poboljšati razinu spremnosti i bolje opremiti operativne snage civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije za djelovanje u intervencijama tijekom poplava. Oprema se dodjeljuje članovima Vatrogasne zajednice županije.
Adresa:Opuzen, Metković i Ston
Županija:Dubrovačko-neretvanska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 do 11:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.edubrovnik.org/

https://www.dunea.hr/

 

Naziv događanja:“Dani otvorenih vrata EU projekata” – Multinorm d.o.o.
Organizator događanja:Multinorm d.o.o.
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Povećanje tehnoloških i prostornih kapaciteta za diversifikaciju proizvodno-uslužnog procesa tvrtke Multinorm
Opis događanja:Prezentacija projektne lokacije – svrha i učinci izgradnje proizvodnog pogona
Adresa:Ambarine 6, 32273 Gradište
Županija:Vukovarsko-srijemska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 12:00 do 14:00 sati
Više informacija saznajte na:https://multinorm.hr

 

Naziv događanja:Rekreativni program uz glazbu i korektivnu gimnastiku
Organizator događanja:HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • “Pridruži se – aktivni u mirovini” Zelinski Aktivni Zlatni Umirovljenici – Klub ZAZU
Opis događanja:Podizanje kvalitete života i socijalne uključenosti osoba starije životne dobi besplatnim – Programom sportsko rekreativne aktivnosti – Rekreativni program uz glazbu i korektivnu gimnastiku. Provođenje projekta u koji su uključeni krajnji korisnici s područja Grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica. Potrebna dokumentacija za ulazak u projekt: Preslika rješenja o mirovini i/ili odrezak od mirovine, preslika osobne iskaznice.
Adresa:Vatrogasna 2, Sveti Ivan Zelina
Županija:Zagrebačka županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 17:00 do 19:00 sati
Više informacija saznajte na:www.crveni-kriz-zelina.hr

www.facebook.com/gdck.svivanzelina

 

Naziv događanja:Nordijsko hodanje
Organizator događanja:HCK – Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • “Pridruži se – aktivni u mirovini” Zelinski Aktivni Zlatni Umirovljenici – Klub ZAZU
Opis događanja:Podizanje kvalitete života i socijalne uključenosti osoba starije životne dobi besplatnim – Programom sportsko rekreativne aktivnosti – Nordijsko hodanje. Provođenje projekta u koji su uključeni krajnji korisnici s područja Grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica. Potrebna dokumentacija za ulazak u projekt: Preslika rješenja o mirovini i/ili odrezak od mirovine, preslika osobne iskaznice.
Adresa:Vatrogasna 3, Sveti Ivan Zelina
Županija:Zagrebačka županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 09:00 do 11:00 sati
Više informacija saznajte na:www.crveni-kriz-zelina.hr

www.facebook.com/gdck.svivanzelina

 

Naziv događanja:Može se u Novskoj!
Organizator događanja:Razvojna agencija Grada Novske – NORA
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Zajedno smo jači
 • Centar za ruralni razvoj
 • Kulturni centar za mlade Jazavica
 • proBUDI VJEŠTinu!
 • Javi se, promijeni s(v)e!
 • NOVsky
 • Ne ovisnosti!
 • Dom izvan doma
 • Dnevni centar za starije osobe u Novskoj
 • URBACT.
Opis događanja:Kako bi se obilježili Dani EU fondova u Novskoj, planirana je organizacija podcast emisija s voditeljima EU projekata na području grada Novske. Emisije će se snimati u studiju (Inkubatoru društvenih inovacija) koji je također uređen u sklopu EU projekta te koji je stavljen na raspolaganje i korištenje mladima za audio i video produkciju. Podcast emisije će se emitirati u periodu od 22. do 30. studenog 2021. godine preko Youtube kanala Razvojne agencije Grada Novske – NORA i Inkubatora društvenih inovacija te će se promovirati putem društvenih mreža. Kroz podcast će se predstaviti EU projekti koji su trenutno u provedbi na području grada Novske.
Adresa:Youtube kanal Razvojne agencije Grada Novske – NORA: https://www.youtube.com/channel/UCRj6HoGLbY91s29HpcplM0A; Youtube kanal Inkubatora društvenih inovacija: https://www.youtube.com/channel/UCAes0Euq8nl5gw-BUZXzu4g; Društvene mreže: https://www.facebook.com/nora.novska
Županija:Sisačko – moslavačka županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 11:00 do 12:00 sati
Više informacija saznajte na:Web Nora: https://nora-novska.com/

Facebook Nora: https://www.facebook.com/nora.novska

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata EU projekata
Organizator događanja:Dječja bolnica Srebrnjak
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak (CCTM)
 • Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu informatičku platformu
 • Razvoj personaliziranog koncepta za redukciju prekomjerne i održavanje zdrave tjelesne mase u liječenju kroničnih bolesti djece i odraslih
Opis događanja:2 okrugla stola i 1 predavanje
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Grad Zagreb
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 13:00 sati
Više informacija saznajte na:http://bolnica-srebrnjak.hr/index.php/hr/

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata EU projekata 2021 – Grad Pakrac
Organizator događanja:Grad Pakrac
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Urbanističko – arhitektonsko uređenje trga bana J.Jelačića – mjera 7.4.1.
 • Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje)
 • Energetska obnova zgrade športsko-školske dvorane
 • ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE PAKRAC I BOLNICE HRVATSKIH VETERANA
 • ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA
 • Nismo sami
 • Zaželi – Žena ispred vremena
 • Pješačko-poučna staza „Kalvarija“
Opis događanja:Snimanje video zapisa pod nazivom ”Dani otvorenih vrata EU projekata 2021 – Grad Pakrac” u kojem se prikazuju lokacije navedenih projekata, predstavlja svaki projekt zasebno te govori o doprinosu EU projekata i EU fondova u razvitku lokalne zajednice Grada Pakraca. Video će biti objavljen na web stranici Grada te korišten u promociji putem društvenih mreža Grada (Facebook, Instagram itd.).
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Požeško-slavonska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 08:00 sati; vrijeme održavanja nije fiksno s obzirom da je riječ o virtualnom predstavljanju videa
Više informacija saznajte na:http://pakrac.hr/

https://hr-hr.facebook.com/grad.pakrac

https://tz-pakrac.hr/

https://www.facebook.com/turistickazajednica.gradapakraca/

 

Naziv događanja:Digitalna izložba Revitalizacija lučke baštine kroz projekt Tempus
Organizator događanja:Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Projekt TEMPUS – TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage
Opis događanja:U sklopu projekta TEMPUS čiji je cilj potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima Ravenni, Solinu i Rijeci kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka postavio je online izložbu Protoci (eng. Fluxes).
Pozivamo Vas da razgledate našu digitalnu izložbu Protoci (Fluxes) čiji je cilj potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima Ravenni, Solinu i Rijeci kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine. Na izložbi Protoci (Fluxes) razvoj i povijest riječke luke predstavljen je kroz četiri protoka – protok robe, tehnologije, ljudi i kulture. Kroz ta se četiri aspekta može sagledati veličina i važnost lučkog središta, njegova evolucija te naposljetku i perspektiva. Ta četiri temeljna pojma, daju jasan prikaz razvoja luke, industrije i grada. Izložbu možete razgledati putem poveznice http://myportheritage.eu/city/rijeka
Adresa:Izložbu možete razgledati putem poveznice http://myportheritage.eu/city/rijeka
Županija:Primorsko-goranska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:Od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.facebook.com/ppmhp

http://www.ppmhp.hr/

https://www.instagram.com/ppmhp_rijeka/

 

Naziv događanja:“Dani otvorenih vrata EU projekata”
Organizator događanja:Veleučilište u Karlovcu
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • INTREPID – Inovation technology transfer and research provision infrastructure development in Karlovac
 • NAPREDAK – Regionalna proizvodnja sireva – poduzetnička vrijednost za ruralni razvitak
 • Cheese senses – Support to the cheese producers
 • Novim vještinama do zaposlenja
 • Atrij znanja
 • Modifikacija procesa zrenja sira i razvoj proizvoda na bazi sirutke – SIRENA
 • Istraživanje i razvoj specijaliziranih multirotornih bespilotnih letjelica
 • Snaga vještina – unapređenje stručne prakse na stručnim studijima Veleučilišta u Karlovcu
Opis događanja:Na početnoj web stranici Veleučilišta će biti otvorena zasebna mapa pod nazivom: Dani otvorenih vrata EU projekata 2021, u kojoj će, uz uvodnu riječ, biti kratke prezentacije o svakom projektu, uz mogućnost iskazivanja interesa za dogovor o stručnom obilasku rezultata provedenih projekata (obilazak praktikuma i laboratorija uređenih i opremljenih EU sredstvima)
Adresa:Virtualno događanje.

U slučaju iskazanog interesa, stručni obilazak će biti na adresi: Veleučilište u Karlovcu,Trg J.J. Strossmayera 9, Karlovac,

Županija:Karlovačka županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 09:00 do 15:00 sati u slučaju obilaska lokacija, u slučaju web prezentacije, iste će biti dostupne od 00 do 24 sata
Više informacija saznajte na:https://www.vuka.hr/index.php?id=veleuciliste_u_karlovcu&L=768 ( Veleučilište u Karlovcu-naslovna- vijesti-Dani otvorenih vrata EU projekata 2021)

 

Naziv događanja:inAmath – true face of Math
Organizator događanja:Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education
Opis događanja:Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci koordinira projekt InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education koji za cilj ima razvijati kritičko i analitičko mišljenje učenika, kreativnost i samostalnost učenika, ojačati digitalne vještine učenika, povećati interes učenika za STEM te ojačati učiteljsku profesiju. Okupljeni konzorcij partnera iz četiri države osmišljava i provodi aktivnosti za učenike te edukacije za učitelje koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike.
Pozivamo vas da zavirite u video prezentaciju našega projekta i pokazat ćemo vam pravo lice matematike.
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Primorsko-goranska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sata
Više informacija saznajte na:https://inamath.uniri.hr/

https://www.facebook.com/inamath

 

Naziv događanja:Pokreni karijeru uz EU projekte
Organizator događanja:Učilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Potraga za znanjem
 • NeetWork – Identifikacija i aktivacija osoba u NEET statusu, Pula4NEET
 • Uključi me! – Osnaživanjem i edukacijom do socijalne uključenosti
 • Nova zanimanja za nove tehnologije
 • Hrvatska Kvaliteta
 • STEP UP – unaprjeđenje i razvoj stručne prakse za studente VEVU
 • IT Community Region – Creation and fostering of common cooperating cross-border IT entrepreneurial community,
 • Povećanje učinkovitosti poslovanja Učilišta Studium primjenom IKT-a
 • Common – Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs
 • INOVA II – Inovativne inicijative za zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu
 • Nova znanja za nove poslove u turizmu u VSŽ
 • EduAkcija – Edukacijom do povećanja zapošljivosti
 • Eko Start
 • OBLAK – Obrazovanjem do lakšeg zaposlenja
 • Škole različitih jednakosti
 • INOVA
 • Eko je fora
 • Okusi tradicije
 • Wellness kuhar za wellness turizam u Primorju i Slavoniji
 • Obrazovanje je prioritet
 • Obrazovanjem odraslih do stručnih kadrova u turizmu
Opis događanja:Otkrij i iskoristi mogućnosti koje ti se nude u okviru EU projekata Učilišta Studium!

Povodom Dana otvorenih vrata EU projekata, Učilište Studium organizira informativnu radionicu u svrhu promocije mogućnosti koje se polaznicima nude u sklopu projekata financiranih iz fondova Europske Unije. Polaznicima će se predstaviti načini na koji se i sami mogu uključiti u projektne aktivnosti te steći vrijedna znanja i kvalifikacije koje im otvaraju nove prilike. Radionica je usmjerena na mlade, s naglaskom na osobe u NEET statusu. NEET skupinu čine osobe u dobi od 15 do 29 godina koji se ne obrazuju, nisu zaposleni, ne nalaze se u evidenciji HZZ-a, niti su osiguranici HZMO-a. Ukoliko se prepoznajete u navedenoj definiciji, radite s osobama u NEET statusu ili želite saznati više o trenutnim i prošlim EU projektima Učilišta Studium i partnera, čekamo Vas u Učilištu Studium u Osijeku!

Adresa:Učilište Studium Osijek, Stjepana Radića 25, Osijek
Županija:Osječko-baranjska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 12:00 do 13:30 sati
Više informacija saznajte na:https://www.facebook.com/UcilisteStudium

https://www.facebook.com/ucilistestudiuum

https://uciliste.net/

 

Naziv događanja:Okrugli stol – EU projekti Grada Bjelovara
Organizator događanja:Grad Bjelovar
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • „Vrtići po želji roditelja“
 • „Mi to možemo“
 • „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“
 • „Poučno tematska staza s pratećim sadržajima-šuma Lug, Bjelovar“
 • „Sinergijom do uspješnije zajednice“
 • „Zaželi Bjelovar“
 • „Sigurna kuća – podizanje kvalitete psihosocijalne podrške i boravka“
Opis događanja:Grad Bjelovar organizira Dane otvorenih vrata EU projekata u Bjelovaru s ciljem predstavljanja uspješno provedenih EU projekata i projekata koji su u tijeku provedbe u okviru organizirane aktivnosti „Okrugli stol – EU projekti Grada Bjelovara““.

Na Okruglom stolu prisustvovat će Voditelji projekata i predstavnici partnerskih organizacija (ravnatelji dječjih vrtića, škola, predstavnici udruga), a predstavit će se EU projekti koji su značajno doprinijeli povećanju stope zaposlenosti u gradu Bjelovaru, pružanju novih životnih prilika kroz dodatno obrazovanje marginaliziranih skupina društva, uvođenju novih usluga i načina rada u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, osiguravanja adekvatne pomoći i podrške za učenika s teškoćama u razvoju u sustavu školskog obrazovanja, senzibiliziranju javnosti u vezi nasilja u obitelji i žrtvama obiteljskog nasilja, poboljšanju kvalitete života osoba starije životne dobi, te razvoju lokalne zajednice.

Adresa:Gradska uprava Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, Bjelovar
Županija:Bjelovarsko-bilogorska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 12:00 do 14:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.bjelovar.hr/kontakt/

 

Naziv događanja:OD SNOVA DO KROVA – live panel diskusija
Organizator događanja:Udruga za autizam – Zagreb (UAZ)
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • “NAŠ PLAVI SVIJET – osnivanje naše treće životne zajednice osoba iz spektra autizma”
Opis događanja:Slijedeći svoju misiju i viziju poticanja pružanja izvaninstitucionalne skrbi osobama s poremećajem iz spektra autizma (PSA), te uz dopusnicu nadležnog Ministarstva za obavljanje socijalne usluge organiziranog stanovanja, Udruga za autizam – Zagreb aplicirala je na za poziv „KK.08.1.3.04 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj s prijavom „Naš plavi svijet – osnivanje naše treće životne zajednice osoba iz spektra autizma“ i dobili tražena bespovratna sredstva u 100%-tnom iznosu za adaptaciju stare područne osnovne škole u selu Donji Vukšinac u životnu zajednicu za osam odraslih osoba s PSA. Pored suvremene i zelene arhitekture koja će oplemeniti krajobraz, projekt obuhvaća i partnerstvo s Općinom Dubrava jer je integralni dio projekta i izgradnja senzoričkog parka namijenjenog i vrtićkoj te osnovnoškolskoj populaciji kao i osobama s invaliditetom.
O genezi ideje koja stoji iza ovog projekta, o arhitekturi prilagođenoj potrebama i mogućnostima osoba s PSA te o UAZ-u općenito, na panel diskusiji govorit će arhitektica Monika Tomić, voditeljica projekta „Naš plavi svijet“ Anita Dražetić i predsjednik UAZ-a Igor Ružić. Tijekom diskusije bit će prikazan kratak dokumentarni film o dosadašnjoj provedbi projektnih aktivnosti. Zbog epidemiološke situacije, diskusija će biti diseminirana elektronički
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Grad Zagreb
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 16:00 do 17:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.facebook.com/autizam.zg/

https://www.autizam-zagreb.com/

 

Naziv događanja:Promocija Šokačkog stana
Organizator događanja:Grad Vinkovci
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Pannonia Gourmet
Opis događanja:Kroz tri dana održat će se Dani otvorenih vrata Šokačkog stana kroz koje će se predstaviti projektne aktivnosti projekta “Pannonia Gourmet”. Cilj projekta “Pannonia Gourmet” je razviti inovativne i integrirane turističke proizvode i promicati regionalni gastronomski turizam kao alternativni i inovativni oblik turizma kroz razvoj zajedničke gastronomske ponude, rast kapaciteta sudionika i sveukupno povećanje atraktivnosti prekogranične regije. Turizam se prepoznaje kao jedan od ključnih čimbenika za gospodarski rast. Stoga će uspostava modela održivog turizma nesumnjivo dovesti do povećanja regionalnog gospodarstva.
Adresa:Pikov stan, Sopot, Vinkovci
Županija:Vukovarsko-srijemska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.facebook.com/VIAVinkovci/

 

Naziv događanja:Promocija provedenih projekata
Organizator događanja:Grad Vinkovci
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Energetske obnove zgrada javne namjene
 • Projekti udruga
 • Socijalni projekti
 • Poduzetnički projekti
 • Infrastrukturni projekti
Opis događanja:Putem Web stranice Razvojne agencije Grada Vinkovaca VIA d.o.o. te putem društvenih mreža kroz pet dana objavljivat će se promotivni materijali o provedenim projektima u gradu Vinkovcima.
Socijalni projekti – https://www.youtube.com/watch?v=485CrZk1z9A
Priprema i provedba poduzetničkih projekata – https://www.youtube.com/watch?v=OEAns2e8aX8
Infrastrukturni projekti u Vinkovcima – https://www.youtube.com/watch?v=mtJcKaUYP4g
Energetska obnova u Vinkovcima – https://www.youtube.com/watch?v=OTUCekG5VIQ
Adresa:Virtualno događanje.

Web stranice, društvene mreže

Županija:Vukovarsko-srijemska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 11:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.facebook.com/VIAVinkovci/

https://viavinkovci.hr/

 

Naziv događanja:Dan otvorenih vrata Poduzetničkog inkubatora
Organizator događanja:Grad Vinkovci
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Poduzetnički inkubator Vinkovci
Opis događanja:Grad Vinkovci održat će Dan otvorenih vrata Poduzetničkog inkubatora Vinkovci s ciljem promocije dobrih primjera poduzetničke klime u gradu Vinkovcima. Poduzetnici će imati prilike predstaviti djelatnosti kojima pridonose gospodarskom razvoju grada te na taj način upoznati zainteresirane s načinom razvoja poduzetničkih ideja.
Adresa:Ul. Dragutina Žanića Karle 16, Vinkovci
Županija:Vukovarsko-srijemska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.facebook.com/VIAVinkovci/

 

Naziv događanja:Predstavljanje ostvarenih rezultata projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Organizator događanja:Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 • Stručnom praksom do ranog razvoja karijere
Opis događanja:Virtualno predstavljanje ostvarenih rezultata projekata – multimedijalni materijali
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Istarska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 0:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:www.unipu.hr 

 

Naziv događanja:Predstavljanje projekata razvoja poduzetničke infrastrukture financiranih iz fondova Europske unije na području Vukovarsko-srijemske županije
Organizator događanja:Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije Transportno-logističkog centra Vukovarsko-srijemske županije
 • Poduzetnički inkubator Vinkovci
 • Izgradnja i opremanje poduzetničkog inkubatora Otok
Opis događanja:U okviru „Dana otvorenih vrata EU projekata“ Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom i Poduzetničkim inkubatorom Vinkovci predstavlja uspješne projekte razvoja poduzetničke infrastrukture na području Vukovarsko-srijemske županije kroz Informativnu Zoom radionicu pod nazivom ”Predstavljanje projekata razvoja poduzetničke infrastrukture financiranih iz fondova Europske unije na području Vukovarsko-srijemske županije”. Svrha ove radionice jest omogućiti svim virtualnim posjetiteljima da se bolje upoznaju s projektima razvoja poduzetničke infrastrukture i poduzetništva općenito, a sufinancirani su sredstvima iz EU fondova.
Adresa:Virtualno događanje.
Županija:Vukovarsko-srijemska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 do 11:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.ra-vsz.hr/

 

Naziv događanja:Održivost usluga za MSP-ove EU fondovima kroz dvije financijske perspektive
Organizator događanja:Poslovna zona Ivanec d.o.o.
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Pružanje visokokvalitetnih usluga za mala i srednja poduzeća putem poduzetničkog centra – Poslovne zone Ivanec d.o.o.
 • Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)” – BOND
Opis događanja:Zbog nepovoljne epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa, događanje se u cijelosti održava virtualno. Poslovna zona Ivanec d.o.o. objavit će na svojim web stranicama video o održivosti usluga za MSP-ove EU fondovima kroz dvije financijske perspektive. Video će se objaviti 20. studenog te će biti dostupan za cijelo vrijeme trajanja dana otvorenih vrata EU projekata.
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Varaždinska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.poslovna-zona-ivanec.hr/Naslovnica

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata EU projekata u Brodsko-posavskoj županiji
Organizator događanja:Centar za razvoj Brodsko-posavske županije
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju
 • Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo (RTICS)
 • Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu
 • Regionalni centar kompetentnosti: „Slavonika 5.0“ i “Slavonika 5.1.”
 • Najveći pojedinačni projekt u Brodsko-posavskoj županiji Izgradnja Sustava javnog navodnjavanje “Orubica”
 • Plan razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021.-2027. godine
Opis događanja:O svakom od tih projekata će biti video koji ćemo postaviti na naš YouTube kanal tako da ćete ih moći povezati sa platformom Dana otvorenih vrata EU projekata.
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Brodsko-posavska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sata
Više informacija saznajte na:https://ctr.hr/aktualnosti/

https://www.youtube.com/channel/UC_qw-L3yKyF3FWoirj5JcYg

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata Lokalne razvojne agencije – Poduzetničkog centra Garešnica d.o.o.
Organizator događanja:Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Prezentacija rada i usluga Poduzetničkog centra Garešnica
Opis događanja:Događanje će se održati putem web stranice i facebook stranice Poduzetničkog centra gdje će biti objavljena prezentacija najznačajnijih provedenih projekata i usluge koje nudimo poduzetnicima
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Bjelovarsko-bilogorska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sata
Više informacija saznajte na:pc-garesnica.hr

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata Poduzetničkog inkubatora u Garešnici
Organizator događanja:LRA-Poduzetnički centar Garešnica
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Prekogranični projekt Invest in LOG
Opis događanja:Predstavljanje projekta Invest in LOG pomoću kojeg je nastao Poduzetnički inkubator te predstavljanje stanara Inkubatora i usluga koje nude.
Adresa:Andrije Lustiga Dade 22, Garešnica
Županija:Bjelovarsko-bilogorska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 do 12:00 sati
Više informacija saznajte na: pc-garesnica.hr

 

Naziv događanja:Dani EU fondova NSK
Organizator događanja:Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Projekti Traditional children’s stories for a common future – TRACE project
 • Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-izvori
Opis događanja:Video sadržaji s opisom EU projekata u NSK.
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Grad Zagreb
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:www.nsk.hr

Facebook NSK, LinkedIn NSK i Tweeter NSK

 

Naziv događanja:EU tema u Zelini
Organizator događanja:SRCE- Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Udruga Srce ( Podrška u zajednici, Zajedno jači, Osobni asistent, Aktiviraj se , razvijaj se, NeoviSan, Okruženje za samoostvarenje)
 • POU Zelina (15 do 115)
 • Gljivarska udruga Amanita (Gljivarsko-edukativni park u šumi Raciljnjak)
 • Grad Sveti Ivan Zelina (- Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Svetog Ivana Zeline, – Zelina – Zeleni Grad – Energetska obnova zgrade gradske uprave Grada Sveti Ivan Zelina na adresi Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina – Energetska obnova zgrade Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina, na adresi Vatrogasna 3, Sveti Ivan Zelina – WiFi4EU – Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Sveti Ivan Zelina)
Opis događanja:Javno predstavljanje provedenih projekata i projekata u provedi iz EU fondova i okrugli stol
Adresa:Trg Ante Stačevića 12a, Sveti Ivan Zelina, virtualno (ovisno o epidemiološkim mjerama)
Županija:Zagrebačka
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 12:00 do 15:00 sati
Više informacija saznajte na:www.udruga-srce-zelina.hr

www.zelina.hr

Facebook: Udruga Srce Zelina

 

Naziv događanja:EU PROJEKTI: Dani otvorenih vrata Centra za poduzetništvo
Organizator događanja:Centar za poduzetništvo d.o.o.
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Izgradnja i opremanje poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama
 • Poduzetnički inkubator Dubrovnik
 • MREŽA 20 “Predstavljanje koncepta pametnih sela i poticanje inovacija u ruralnim područjima”
 • Poboljšanje konkurentnosti MSP-ova
 • Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik
Opis događanja:Na događaju će se predstaviti EU projekti kojima je Centar za poduzetništvo d.o.o. bio nositelj, partner ili suradnik.
Adresa:Vukovarska 16, Dubrovnik
Županija:Dubrovačko-neretvanska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 do 13:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.centar-za-poduzetnistvo.hr/

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata novog Art kvarta Benčić
Organizator događanja:Grad Rijeka
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt
Opis događanja:Događanje:

 1. Prezentacija EU projekata uz obilazak bloka Benčić
 2. Besplatne vođene ture stalnog postava muzeja unutar obnovljene Palače Šećera
 3. Programske aktivnosti za najmlađe unutar obnovljene Ciglene zgrade poznate pod nazivom Dječja kuća
Adresa:Krešimirova ulica 28, Rijeka
Županija:Primorsko-goranska
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 do 20:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.rijeka.hr/

https://www.facebook.com/grad.rijeka.online

 

Naziv događanja:Dani EU projekata 2021.
Organizator događanja:Poduzetnički centar Pleternica
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Zaželi i ostvari – faza II
 • Mali dom kulture
 • E-inkubator
 • Svijet građevine – Muzej bećarca
 • Cvjetna budućnost 2
 • Temelj razvoja
 • Zaželi i ostvari
 • Projekt: Zaželi , ostvari, djeluj!
 • Putujući dnevni boravak za osobe starije životne dobi
 • Energetske obnove zgrada te ostali zeleni projekti
 • Reciklažno dvorište
 • Kulturna ruta bećarca i gange
 • IC Terra Panonica
 • Izgradnja vrtića i ostali EU projekti
Opis događanja:Napraviti će se video uradak koji će prikazati EU projekte “Jučer, danas, sutra” te njihovu važnost za lokalnu zajednicu. Snimanje kratkog video uratka ćemo online putem društvenih mrežn javnosti prezentirati EU projekte. Video će se objaviti 23.11. Potom ćemo 24.11 na Gradskoj tržnici promovirati i prezentirati EU projekte uz podjelu promotivnog materijala.
Adresa:Virtualno i Gradska tržnica, Mlinska 6, Pleternica
Županija:Požeško – slavonska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:www.pcpl.hr

www.pleternica.hr

 

Naziv događanja:Moja budućnost Europe
Organizator događanja:Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • EUROPE DIRECT Zadar
Opis događanja:Kroz kratak upitnik građani će moći ponuditi svoju viziju budućeg razvoja Europe.
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Zadarska županija
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 do 18:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.zadra.hr/hr/

 

Naziv događanja:    Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik 
Organizator događanja:    Inkubator za nove tehnologije Trokut Šibenik 
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Trokut Šibenik 
Opis događanja:Obilazak projektne lokacije koja se sada u potpunosti koristi kao coworking, edukacijski prostor za poduzetnike, mlade i djecu, i gdje se na neformalnim druženjima svi poduzetnici iz regije povezati i zajednički raditi na projektima. Mlade prekvalificiramo za IT zanimanja dok poduzetnike pripremamo za tržišta i plasiranje proizvoda. Za potrebe Dana otvorenih vrata organizirali bi obilazak cijelog objekta, demonstraciju opreme poput VR naočala, gaming uređaja, elektronike robota i sl. praćeno uz kraće predavanje o aktivnostima i postignućima Trokut Šibenik te upoznavanje sa ‘stanarima’ Trokuta
Adresa:Velimira Škorpika 7/a 
Županija:Šibensko kninska županija  
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 09:00 do 17:00 sati 
Više informacija saznajte na:https://www.facebook.com/CentarTrokut/

Info@trokut.eu

Diana@trokut.eu

 

Naziv događanja:Virtualni „Dani otvorenih vrata EU projekata“ Grada Zagreba     
Organizator događanja:Grad Zagreb
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec
 • Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole/Glazbeno učilište Elly Bašić;
 • Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju;
 • Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba:  * Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba – 1. faza; * Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II); * Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza;
 • Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora;  
 • Svi za pamćenje – SPAM;
 • URBforDAN;
 • Centar za integraciju;
 • Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja-novi Hrvatski prirodoslovni muzej;
 • Rekonstrukcija napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici.      
Opis događanja:Objavom na službenoj web stranici Grada Zagreba predstavljaju se neki od najuspješnijih projekata Grada Zagreba                Virtualno – službene stranice Grada Zagreba (https://zagreb.hr/ )            
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Grad Zagreb      
Datum događanja:24. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sata 
Više informacija saznajte na:https://zagreb.hr/ 

 

Natrag Na vrh

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X