Nedjelja, 28. studenoga 2021.

 

Natrag

Nedjelja, 28. studenoga 2021.

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata EU projekata u Gradu Drnišu
Organizator događanja:Grad Drniš
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganje u poslovnu zonu Drniš
 • Sanacija odlagališta neopasnog otpada Moseć
 • Natura Drniš
 • Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka
Opis događanja:Sve lokacije provedenih projekata i projekata u tijeku će biti otvorene za posjetitelje…
Adresa:Dijelom virtualno, dijelom na lokaciji projekta
Županija:Šibensko-kninska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sata
Više informacija saznajte na:www.drnis.hr

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata EU projekata Agronomskog fakulteta
Organizator događanja:Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:Projekti financirani iz EU fondova u kojima je Agronomski fakultet koordinator:

Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva, Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja, Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama, Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja; ZCI CroP-BioDiv), Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze, Unaprjeđenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta, Modernizacija i proširenje znanstveno istraživačke djelatnosti Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode, Ampelografsko pomološki istraživački centar.

Uključiti ćemo i odabrane projekte na kojima je Agronomski fakultet partner.

Opis događanja:U trajanju od 22.11. do 30.11. u izložbenom prostoru na ulazu u VI paviljon Agronomskog fakulteta biti će izloženi plakati s informacijama svakog navedenog projekta, financiranog od strane EU fondova. 25.11. u 14h u dvorani VI/A održati će se kratke prezentacije svakog projekta s vremenom za pitanja i diskusiju.
Adresa:Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb. VI paviljon
Županija:Grad Zagreb
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:Plakati će biti izloženi kroz cijeli period od 22.11. do 30.11. Prezentacije projekata će biti 25.11. u 14h u dvorani VI/A.
Više informacija saznajte na:Web stranica Fakulteta: https://www.agr.unizg.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/agronomski

Instargram: https://www.instagram.com/agronomskifakultet/

 

Naziv događanja:Promocija EU projekata Doma za starije i nemoćne osobe Ilok
Organizator događanja:Dom za starije i nemoćne osoebe Ilok
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Take Care! Developing and improving health and social services for vulnerable groups
 • Support Life: Implementation og health and social services for vulnerable groups
 • Srce zajednice
Opis događanja:Izrada prezentacije o EU projektima, ciljevima, ostvarenim rezultatima i benefitima za lokalnu zajednicu.

Prezentacija će biti dostupna na web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Ilok te podijeljeno na facebook stranici Doma

Adresa:Virtualno događanje
Županija:Vukovarsko-srijemska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sata
Više informacija saznajte na:https://dom-ilok.hr/
http://www.vusz.hr/
www.ilok.hr
www.radio-ilok.hr

 

Naziv događanja:Virtualna šetnja kroz Aquatiku – slatkovodni akvarij Karlovac
Organizator događanja:Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac
Opis događanja:Putem virtualne šetnje omogućujemo posjet jedinom slatkovodnom akvariju u Hrvatskoj iz udobnosti vlastitog doma. Prilikom šetnje dostupne su razne zanimljivosti o rijeci od njezina izvora do ušća uz karakteristične riblje vrste koje obitavaju u pojedinom dijelu rijeke. Šetnja je dostupna na web stranici Aquatike (https://www.aquariumkarlovac.com/aquatikavr/ ), kao i na Facebook profilu Aquatike (https://www.facebook.com/aquatikakarlovac) i na Instagram profilu Aquatike (https://www.instagram.com/aquatika_slatkovodniakvarij/).
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Karlovačka županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:web stranica Aquatike: https://www.aquariumkarlovac.com/aquatikavr/, kao i na Facebook profilu Aquatike: https://www.facebook.com/aquatikakarlovac i na Instagram profilu Aquatike https://www.instagram.com/aquatika_slatkovodniakvarij/.

 

Naziv događanja:Interpretativna šetnja “Artist Walk & Talk” kroz Park skulptura Dubrova
Organizator događanja:Grad Labin
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Kroz interpretativnu šetnju Parkom skulptura Dubrova predstavit će se projekt RECOLOR (Oživljavanje i unaprjeđenje umjetničkih djela i krajolika na Jadranu).
Opis događanja:Upoznajte čari muzeja na otvorenom – Parka skulptura Dubrova i podružite se s umjetnicima koji su u Parku ostavili svoj trag! Uživajte u svijetu trodimenzionalne umjetnosti istarskog kamena, koja već pola stoljeća krasi livade Dubrove.
Adresa:Okupljanje je na Krvovoj placi Na Vinežu, a završetak šetnje kod Informativnog centra Kocka na Dubrovi.
Županija:Istarska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 do 12:00 sati
Više informacija saznajte na:www.labin.hr

 

Naziv događanja:Digitalna izložba Revitalizacija lučke baštine kroz projekt Tempus
Organizator događanja:Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Projekt TEMPUS – TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage
Opis događanja:U sklopu projekta TEMPUS čiji je cilj potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima Ravenni, Solinu i Rijeci kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka postavio je online izložbu Protoci (eng. Fluxes).
Pozivamo Vas da razgledate našu digitalnu izložbu Protoci (Fluxes) čiji je cilj potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima Ravenni, Solinu i Rijeci kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine. Na izložbi Protoci (Fluxes) razvoj i povijest riječke luke predstavljen je kroz četiri protoka – protok robe, tehnologije, ljudi i kulture. Kroz ta se četiri aspekta može sagledati veličina i važnost lučkog središta, njegova evolucija te naposljetku i perspektiva. Ta četiri temeljna pojma, daju jasan prikaz razvoja luke, industrije i grada. Izložbu možete razgledati putem poveznice http://myportheritage.eu/city/rijeka
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Primorsko-goranska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.facebook.com/ppmhp

http://www.ppmhp.hr/

https://www.instagram.com/ppmhp_rijeka/

 

Naziv događanja:Virtualna izložba “Učka 360° – Stara planina u novom ruhu”
Organizator događanja:Javna ustanova Park prirode Učka
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Učka 360°
Opis događanja:Zbog epidemioloških mjera i širenja pandemije, odlučili smo projekt predstaviti kroz virtualnu izložbu fotografija, koja će biti postavljena na mrežnim stranicama pp-ucka.hr te na Facebook profilu Parka prirode Učka. Izložbom će biti predstavljen četverogodišnji projekt, koji se provodio od 2017. do 2021. godine. Cilj projekta bio je obnova postojeće i izgradnja nove posjetiteljske infrastrukture te unaprijeđenje i proširenje edukativnih sadržaja. Izložba će prikazati faze i rezultate projekta, kao i korištenje nove infrastrukture nakon završetka projekta.
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Primorsko-goranska županija i Istarska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:www.pp-ucka.hr

www.facebook.com/park.prirode.ucka

www.instagram.com/ucka_nature_park/

 

Naziv događanja:inAmath – true face of Math
Organizator događanja:Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education
Opis događanja:Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci koordinira projekt InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education koji za cilj ima razvijati kritičko i analitičko mišljenje učenika, kreativnost i samostalnost učenika, ojačati digitalne vještine učenika, povećati interes učenika za STEM te ojačati učiteljsku profesiju. Okupljeni konzorcij partnera iz četiri države osmišljava i provodi aktivnosti za učenike te edukacije za učitelje koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike.
Pozivamo vas da zavirite u video prezentaciju našega projekta i pokazat ćemo vam pravo lice matematike.
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Primorsko-goranska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:https://inamath.uniri.hr/

https://www.facebook.com/inamath

 

Naziv događanja:Predstavljanje ostvarenih rezultata projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Organizator događanja:Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 • Stručnom praksom do ranog razvoja karijere
Opis događanja:Virtualno predstavljanje ostvarenih rezultata projekata – multimedijalni materijali
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Istarska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:www.unipu.hr 

 

Naziv događanja:Održivost usluga za MSP-ove EU fondovima kroz dvije financijske perspektive
Organizator događanja:Poslovna zona Ivanec d.o.o.
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Pružanje visokokvalitetnih usluga za mala i srednja poduzeća putem poduzetničkog centra – Poslovne zone Ivanec d.o.o.;
 • Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)” – BOND
Opis događanja:Zbog nepovoljne epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa, događanje se u cijelosti održava virtualno. Poslovna zona Ivanec d.o.o. objavit će na svojim web stranicama video o održivosti usluga za MSP-ove EU fondovima kroz dvije financijske perspektive. Video će se objaviti 20. studenog te će biti dostupan za cijelo vrijeme trajanja dana otvorenih vrata EU projekata.
Adresa:virtualno događanje
Županija:Varaždinska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.poslovna-zona-ivanec.hr/Naslovnica

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata EU projekata u Brodsko-posavskoj županiji
Organizator događanja:Centar za razvoj Brodsko-posavske županije
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Izgradnja Kulturno-turističkog centra Eko-etno kuća u Vrpolju 
 • Regionalni tehnološki i inovacijski centar za strojarstvo (RTICS) 
 • Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu 
 • Regionalni centar kompetentnosti: „Slavonika 5.0“ i “Slavonika 5.1.” 
 • Najveći pojedinačni projekt u Brodsko-posavskoj županiji Izgradnja Sustava javnog navodnjavanje “Orubica”
 • Plan razvoja Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021.-2027. godine
Opis događanja:O svakom od tih projekata će biti video koji ćemo postaviti na naš YouTube kanal 
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Brodsko-posavska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:https://ctr.hr/aktualnosti/

https://www.youtube.com/channel/UC_qw-L3yKyF3FWoirj5JcYg

 

Naziv događanja:Dani otvorenih vrata Lokalne razvojne agencije – Poduzetničkog centra Garešnica d.o.o.
Organizator događanja:Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o.
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Prezentacija rada i usluga Poduzetničkog centra Garešnica
Opis događanja:Događanje će se održati putem web stranice i facebook stranice Poduzetničkog centra gdje će biti objavljena prezentacija najznačajnijih provedenih projekata i usluge koje nudimo poduzetnicima
Adresa:virtualno događanje
Županija:Bjelovarsko-bilogorska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:pc-garesnica.hr

 

Naziv događanja:Dani EU fondova NSK
Organizator događanja:Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Projekti Traditional children’s stories for a common future – TRACE project 
 • Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-izvori
Opis događanja:Video sadržaji s opisom EU projekata u NSK.
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Grad Zagreb
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sati
Više informacija saznajte na:www.nsk.hr, Facebook NSK, LinkedIn NSK i Tweeter NSK
Napomena: 

 

Naziv događanja:Predstavljanje projekta Svijet graševine kao nove vinske destinacije u PSŽ
Organizator događanja:Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje)
Opis događanja:Kroz kratak video koji će biti objavljen na službenoj web i facebook stranici ustanove predstavit će se projekt Svijet graševine koji koristi vinski identitet i kulturnu baštinu u brendiranju cijele regije, zamišljen kao podrška vinarima i turističkom sektoru Požeško-slavonske županije.
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Požeško-slavonska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 do 10:10 sati
Više informacija saznajte na:https://www.panora.hr/

https://www.facebook.com/panora.hr/

 

Naziv događanja:Moja budućnost Europe
Organizator događanja:Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • EUROPE DIRECT Zadar
Opis događanja:Kroz kratak upitnik građani će moći ponuditi svoju viziju budućeg razvoja Europe.
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Zadarska županija
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 10:00 do 18:00 sati
Više informacija saznajte na:https://www.zadra.hr/hr/
Napomena: 

 

Naziv događanja:Virtualni „Dani otvorenih vrata EU projekata“ Grada Zagreba     
Organizator događanja:Grad Zagreb
Projekt ili projekti koji se predstavljaju:
 • Rekonstrukcija raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec
 • Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole/Glazbeno učilište Elly Bašić;
 • Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju;
 • Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba:  * Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba – 1. faza; * Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II); * Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza;
 • Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora;  
 • Svi za pamćenje – SPAM;
 • URBforDAN;
 • Centar za integraciju;
 • Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja-novi Hrvatski prirodoslovni muzej;
 • Rekonstrukcija napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici.      
Opis događanja:Objavom na službenoj web stranici Grada Zagreba predstavljaju se neki od najuspješnijih projekata Grada Zagreba                Virtualno – službene stranice Grada Zagreba (https://zagreb.hr/ )            
Adresa:Virtualno događanje
Županija:Grad Zagreb      
Datum događanja:28. studenoga
Vrijeme događanja:od 00:00 do 24:00 sata 
Više informacija saznajte na:https://zagreb.hr/ 

 

Natrag Na vrh

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X