Natječaji

Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.2021.MZ.

Područje

Zdravlje

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.071.600.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

1.071.600.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 

Ciljevi Poziva:

Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području zdravstva za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara.

 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.071.600.000,00 HRK koji je osiguran u Državnom proračunu RH.

 

Prihvatljivi prijavitelj

  1. Državni zdravstveni zavodi, klinike kao samostalne ustanove, kliničke bolnice i klinički bolnički centri čiji je osnivač Republika Hrvatska,
  2. Opća bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
  3. Specijalna bolnica čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, jedinica lokalne samouprave te druga pravna osoba te fizička osoba
  4. Dom zdravlja, zavod za hitnu medicinu i zavod za javno zdravstvo čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb,
  5. Poliklinika, lječilište, ustanova za zdravstvenu njegu, ustanova za palijativnu skrb i ljekarnička ustanova čiji je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb te druga pravna i fizička osoba.
  6. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20)

 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  2. Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
  3. Grupa 3.: Izvedba radova i opremanje

 

Postupak prijave

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu zdravstva, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte,  predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb.

 

Vrsta Poziva

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr  i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva www.zdravlje.gov.hr.

Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

 

Pitanja i odgovori

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: potres.fondsolidarnosti@miz.hr.

Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva www.zdravlje.gov.hr svakih 7 radnih dana.

 

Dana 17. veljače 2021. godine objavljen je prvi (1.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.

Dana 05. ožujka 2021. godine objavljen je drugi (2.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.

Dana 07. svibnja 2021. godine objavljen je treći (3.) set pitanja i odgovora u okviru ovoga Poziva.

Dana 19. svibnja 2021. godine objavljen je četvrti (4.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.

Dana 01. lipnja 2021. godine objavljen je peti (5.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.

Dana 09. srpnja 2021. godine objavljen je šesti (6.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.

Dana 22. listopada 2021. godine objavljen je sedmi (7.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.

Dana 22. studenog 2021. godine objavljen je osmi (8.) set pitanja i odgovora u okviru ovog Poziva.

 

VAŽNO! Ministarstvo zdravstva kao Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 03. svibnja 2021. godine objavilo je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ.).

VAŽNO! Ministarstvo zdravstva kao Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 15. lipnja 2022. godine objavilo je Drugu izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ.).

VAŽNO! Ministarstvo zdravstva kao Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije, dana 13. prosinca 2022. godine objavilo je Treću izmjenu natječajne dokumentacije u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ.).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

 

Nadležna institucija

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
tel. 01 4607 555
fax. 01 4677 076
eu.fondovi@miz.hr
www.zdravlje.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X