Natječaji

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1

Status

Zatvoren
15.06.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Ustanova socijalne skrbi

Raspoloživost sredstava

VAŽNO   Obavijest – Povećanje dostupnih financijskih sredstava u okviru Poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1“

Dana 27. svibnja 2020. godine Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničkom tijelu razine 1, odobrena su dodatna financijska sredstva u okviru Poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 1“ za 42.000.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv sada iznosi 152.150.000,00 kn.

Dodatnim financijskim sredstvima financirati će se projektni prijedlozi s rezervne liste s ostvarenim istim brojem bodova kao zadnje rangirani projektni prijedlog u skladu s Izvješćem o provedbi procjene kvalitete, a čije su aktivnosti usmjerene ciljanim skupinama Poziva i postizanju zadanih ciljeva u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

 

Vrijednost natječaja

152.150.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1. – ”Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”. Svrha Poziva je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različtih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući  socijalnu uključenost ugroženih skupina.

VAŽNO! – Obavijest prijaviteljima na Poziv

S obzirom na veliki broj upita vezanih uz zatvoreni Poziv „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza 1“,  obavještavamo prijavitelje prijedloga projekata da je u tijeku provjera zaprimljenih projektnih prijedloga.

Navedeni Poziv bio je objavljen u modalitetu otvorenog privremenog poziva, a zaprimljen je veliki broj projektnih prijedloga. Svi projektni prijedlozi moraju proći postupak administrativne provjere i provjere kvalitete kako bi se mogli međusobno usporediti temeljem kriterija odabira zadanih Uputama za prijavitelje (6.2 Procjena kvalitete). Po završetku postupaka provjere i bodovanja svih projektnih prijedloga sastavit će se rang lista, nakon čega slijedi donošenje Odluke o financiranju, uzimajući u obzir raspoloživa financijska sredstva u okviru Poziva.

Posredničko tijelo razine 2, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavijestit će sve prijavitelje o statusu njihovog projektnog prijedloga pisanim putem u roku od 8 radnih dana od dana donošenja odluke o statusu pojedinog projektnog prijedloga nakon provedene administrativne provjere te nakon sastavljanja rang liste uspješnih projekata i projekata koji su na rezervnoj listi.

 

VAŽNO! Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade kao Posredničko tijelo razine 1 objavilo je 14. svibnja 2. Izmjenu natječajne dokumentacije na relevantnim web-stranicama za strukturne fondove. Prema posljednjim izmjenama, novi rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. lipnja 2018.

Napominjemo kako su prema točki 5.4. Uputa za prijavitelje prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune poziva na dostavu projektnih prijava i natječajne dokumentacije, u skladu s objavljenim uputama.

Također, prema točki 5.7 Uputa za prijavitelje, prijavitelji do roka za podnošenje projektnih prijedloga mogu dostavljati dopunjenu i/ili ispravljenu verziju projektnog prijedloga. U navedenom slučaju potrebno je na omotnici uz podatke navedene u 5.1 dodatno napisati da se radi o izmjeni i/ili dopuni prijave. U protivnom se sukladno točki 2.3 omotnica neće uzeti u obzir te će se projektni prijedlog tretirati sukladno prvotno zaprimljenom paketu/omotnici.

VAŽNO!!! Dana 18. travnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Izmjene natječajne dokumentacije. Uz predložene izmjene, novi rok za dostavu projektnih prijedloga je 18. svibnja 2018.

!!! Najava produljenja roka za dostavu projektnih prijedloga !!!

S obzirom na veliki broj zaprimljenih upita u okviru ESF Poziva ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1” (kodni broj UP.02.2.2.06), Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao nadležno Posredničko tijelo razine 1 najavljuje izmjenu natječajne dokumentacije, koja će uključivati i novi rok za dostavu projektnih prijedloga. Definiranjem novog roka svim potencijalnim prijaviteljima bit će ostavljeno dovoljno vremena kako bi unaprijedili odnosno uskladili postojeće projektne prijedloge s izmjenom natječajne dokumentacije. Točan datum bit će definiran i objavljen zajedno s izmjenama natječajne dokumentacije.

Najava informativne radionice

Dana 06. veljače 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizirat će 1. Info-radionicu u sklopu otvorenog ESF Poziva ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1”. Prva radionica bit će održana u Zagrebu, dok se tijekom mjeseca veljače planiraju i dodatne radionice u različitim dijelovima Hrvatske, o čemu će svi prijavitelji biti pravovremeno obaviješteni putem relevantnih mrežnih stranica za strukturne fondove. Svi detalji oko održavanja prve informativne radionice (lokacija, način prijave, trajanje, materijali) bit će također pravovremeno objavljeni.

INFORMATIVNA RADIONICA U ZAGREBU

Prva Info-radionica u sklopu ESF otvorenog privremenog Poziva ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici faza 1 ” održat će se 6. veljače 2018. godine u Zagrebu, Kuća Europe (Ban Centar), Ulica A. Cesarca 4, s početkom 11 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti detaljnije informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://goo.gl/rqXckV . Prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 05. veljače do 13:00.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze. Napominjemo kako je broj prijavitelja na radionicu ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

VAŽNO! Zbog ograničenog kapaciteta dvorane, više nije moguće popuniti prijavnicu za radionicu u Zagrebu za termin 06. veljače 2018. Međutim, zbog velikog interesa u Zagrebu će biti organizirana i dodatna radionica. Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na relevantnim web stranicama.

DODATNA INFORMATIVNA RADIONICA U ZAGREBU

Druga Info-radionica održat će se u ponedjeljak, 12. veljače 2018. godine u Zagrebu, Kuća Europe (Ban Centar), Ulica A. Cesarca 4, s početkom 11 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti detaljnije informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://goo.gl/SQYnTa . Prijave se zaprimaju do petka, 09. veljače 2018. do 12:00.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze. Napominjemo kako je broj prijavitelja na radionicu ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.
Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Najava informativnih radionica

Uz već održanu radionicu u Zagrebu 06. veljače te dodatnu radionicu koja će se održati 12. veljače, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu ESF programa ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1” organizirat će informativne radionice u sljedećim gradovima:

– Zadar (21. veljače)
– Čakovec (26. veljače)
– Slavonski brod (05. ožujka)
– Rovinj (09. ožujka)

O eventualnim dodatnim gradovima, kao i točnim terminima i lokacijama te načinu prijave za svaku od planiranih radionica potrebno je redovno pratiti relevantne web-stranice.

INFORMATIVNA RADIONICA U ZADRU (ESF)

Info-radionica u sklopu ESF otvorenog privremenog Poziva ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici -faza 1 ” održat će se 21. veljače 2018. godine u Impact – Europski centar za međusektorsku suradnju, F. Tuđmana 24B, 23 000 Zadar, s početkom u 11 sati (registracija sudionika od 10:30).

Cilj informativne radionice je pružiti detaljnije informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://goo.gl/forms/fAKpbhVkIWJ9AvIg2 . Prijave se zaprimaju do utorka, 20. veljače do 15:00 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze. Napominjemo kako je broj prijavitelja na radionicu ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

INFORMATIVNA RADIONICA U ČAKOVCU 

Info-radionica održat će se 26. veljače 2018. godine na lokaciji

Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.
Bana Josipa Jelačića 22B
HR-40000 Čakovec

s početkom u 11 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti detaljnije informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: goo.gl/ak6RQZ

Prijave se zaprimaju do petka, 23. veljače do 12:00 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze. Napominjemo kako je broj prijavitelja na radionicu ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Napomena: Uz već prije navedene informativne radionice, 28. veljače 2018. održat će se i dodatna info-radionica u općini Dvor, Sisačko-moslavačka županija. O načinu prijave i točnoj lokaciji potrebno je pratiti relevantne web stranice.

Info-radionica Općina Dvor

Info radionica održat će se  u srijedu, 28. veljače 2018. godine u

Knjižnica i čitaonica Dvor
Trg bana Josipa Jelačića 10
44 440 Dvor 

s početkom u 11 sati (registracija sudionika od 10:30).

Cilj informativne radionice je pružiti detaljnije informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:  https://goo.gl/forms/h2k4QjOs8LRDrnTI3 .

Prijave se zaprimaju do utorka, 27. veljače 2018. godine do 15:00 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze. Napominjemo kako je broj prijavitelja na radionicu ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Info- radionica u Slavonskom Brodu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održat će 05. ožujka 2018. u Slavonskom brodu info – radionicu za potencijalne prijavitelje u okviru trenutno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

Radionica će se održati u prostoru

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora
Ul. Matije Mesića 9,
Slavonski Brod

s početkom u 11 sati.

Cilj info-radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Radionica je usmjerena na predstavnike potencijalnih prijavitelja, kako je navedeno u dokumentaciji samog Poziva, a to su sljedeće pravne osobe: udruge, vjerske zajednice, ustanove socijalne skrbi, zaklade, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, međunarodne organizacije, vijeća i koordinacije nacionalnih manjina.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: goo.gl/6WWVdi.

Prijave se zaprimaju do petka, 02. ožujka 2018. do 12:00.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze. Napominjemo kako je broj prijavitelja na radionicu ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Info- radionica u Rovinju

Info-radionica održat će 09. ožujka 2018. na sljedećoj adresi:

Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja
Trg Maršala Tita 12

s početkom u 11 sati.

Cilj info-radionice je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Radionica je usmjerena na predstavnike potencijalnih prijavitelja, kako je navedeno u dokumentaciji samog Poziva, a to su sljedeće pravne osobe: udruge, vjerske zajednice, ustanove socijalne skrbi, zaklade, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, međunarodne organizacije, vijeća i koordinacije nacionalnih manjina.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: goo.gl/M6H4wc

Prijave se zaprimaju do srijede 07. ožujka 2018. do 13:00.

Pitanja i odgovori

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 3696 466
fax. 01 3696 468
esf.info@mrms.hr
www.mrms.hr
www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X