Natječaji

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Status

Zatvoren
01.10.2017.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

KK.03.1.2.05

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Potporne institucije za poduzetnike

Raspoloživost sredstava

22.800.000,00

Vrijednost natječaja

22.800.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora, Specifičnog cilja 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, financiranog sredstvima EFRR-a.

Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.

Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 22.800.000,00 kuna.

Prihvatljivi PPI-jevi su oni koji su do 31.12. 2016. godine upisani u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.mingo.hr/pi/public.

Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:
•razvojne agencije,
•poduzetnički centri,
•poslovni parkovi,
•poslovni inkubatori,
•poduzetnički akceleratori.

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte: P13-PPI@mingo.hr.

Pitanja se mogu postavljati kontinuirano, najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovori će se objavljivati ovdje, najkasnije 7 (sedam) dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Napominjemo da s ciljem poštivanja načela jednakog tretmana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

| Pitanja i odgovori
OBAVIJEST (21. 9. 2017)

S verzijom 5 dokumenta „Pitanja i odgovori“ objavljenog dana 21. rujna 2017., ispravljen je odgovor 41.

Pitanja i odgovori

Informativne radionice

Zagreb – 18. srpnja 2017. u 11:00 sati, Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, ZAGREB

Prijavu na radionicu možete poslati na: davor.nikolic@mingo.hr s obveznom naznakom u predmetu e-poruke za koju se radionicu prijavljujete.

Prezentaciju s informativne radionice možete preuzeti OVDJE.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X