Natječaji

Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije FSEU.MPGI.01

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.MPGI.01

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 53.300.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Vrijednost natječaja

53.300.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za provedbu EU projekata digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 08. lipnja 2021. godine objavilo je 1. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.MPGI.01).

Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.

Dokumentacija uz 1. Izmjenu Poziva:

1. Izmjena – Sažetak Javnog poziva
1. Izmjena – Upute za Prijavitelje
1. Izmjena – Obrazac 1 Prijavni obrazac
1. Izmjena – Obrazac 2 Izjava prijavitelja
1. Izmjena – Obrazac 3 Izjava o imenovanju voditelja operacije
1. Izmjena – Obrazac 4 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV
1. Izmjena – Obrazac 5 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
1. Izmjena – Prilog 1 Ugovor
1. Izmjena – Prilog 2 Opći uvjeti ugovora
1. Izmjena – Prilog 3 Pravila za NOJN
Prilog 4 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica
1. Izmjena – Prilog 5 Zahtjev za nadoknadom sredstava
Prilog 6 Završno izvješće
Popis-izmjena – 1. Izmjena Poziva

Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije FSEU.MPGI.01

Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije “ (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha (cilj) Poziva:

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja stanovništva čije su nekretnine stradale u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Potres je prouzročio velike štete te također, uzrokovao ljudska stradavanja stoga je bilo potrebno organizirati hitnu evakuaciju i stambeno zbrinuti građane pogođene potresom.

U dijelu potresom zahvaćenih zgrada za stanovanje također su nastala znatna oštećenja zbog kojih je jedan dio obiteljskih kuća i stanova trenutno neupotrebljiv pa je dio stanovništva smješten u privremeni smještaj.

Budući da se radovi sanacije u pravilu izvode i po nekoliko mjeseci, za isto to razdoblje, ovisno o zahvatima na predmetnim zgradama, građanima je trebalo hitno osigurati odgovarajući privremeni smještaj.

Ukupna raspoloživa sredstva

 Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 53.300.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Prihvatljivi prijavitelji

 Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljiva aktivnost koja se može financirati u okviru ovog Poziva je pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine.

 Postupak prijave

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte ili osobno predajom u pisarnicu tijela na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Republike Austrije 20

10000 Zagreb

Vrsta Poziva

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 31.12.2021. godine do 10:00 sati, ovisno o tome što prije nastupi.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od  dana objave Poziva.

Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim www.strukturnifondovi.hr i https://mgipu.gov.hr/ .

Poziv se zatvara u trenutku iscrpljenja financijske alokacije Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

Pitanja i odgovori

 Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i https://mgipu.gov.hr/, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: privremenismjestaj@mpgi.hr.

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, operacije, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedini projektni prijedlog.

 

 

 

 

Dokumentacija

Upute za prijaviteljeDatum: 1.4.2021.

Završno izvješćeDatum: 1.4.2021.

Pravila za NOJNDatum: 1.4.2021.

Opći uvjeti ugovoraDatum: 1.4.2021.

UgovorDatum: 1.4.2021.

Izjava prijaviteljaDatum: 1.4.2021.

Prijavni obrazacDatum: 1.4.2021.

Nadležna institucija

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
tel. 01 3782 444
fax. 01 3772 822

pitanja@mpgi.hr

www.mgipu.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X