Natječaji

Promocija zdravlja i prevencija bolesti- faza 2

Status

Zatvoren

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

UP.02.2.1.08

Područje

Zdravlje

Raspoloživost sredstava

Alokacija Poziva iznosi 26.935.794,57 HRK

Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

 

Vrijednost natječaja

26.935.794,57 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 26.935.794,57 kuna omogućit će se podizanje svijesti svih građana o važnosti brige za vlastito zdravlje u svrhu poboljšanja zdravstvenog statusa građana Republike Hrvatske.

Opći cilj Poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični cilj Poziva jest promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i/ili povećanje svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti.

VAŽNO 20.11.2020 – OBAVIJEST O POČETKU PODNOŠENJA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA!

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 30.11.2020. godine u 9:00 sati.

Prijavni obrazac A bit će dostupan u ESIF MIS sustavu od 24.11.2020. godine.

VAŽNO 20.11.2020Zbog tehničkih poteškoća nismo u mogućnosti objaviti izmjenu dokumentacije Poziva i odgovore na pitanja te ćemo isto objaviti čim se poteškoće otklone.

VAŽNO!! 1. izmjena natječajne dokumentacije

Ministarstvo zdravstva,  Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, dana 23. studenog 2020. godine objavilo je Prvu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ (UP.02.2.1.08). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!!
Ministarstvo zdravstva PRIVREMENO OBUSTAVLJA mogućnost podnošenja novih projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine (utorak) u 17:00 h do 02. veljače 2021. godine (utorak) do 12:00h.
Više informacija možete saznati iz dokumenta koji je dostupan za preuzimanje na vrhu liste dokumenata.

VAŽNO!!!
Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ do 30. travnja 2021. godine do 12.00 sati. Više informacija možete saznati iz dokumenta koji je dostupan za preuzimanje na vrhu liste dokumenata.

VAŽNO!! 2. izmjena natječajne dokumentacije

Ministarstvo zdravstva, Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, dana 29. siječnja 2021. godine objavilo je Drugu izmjenu natječajne dokumentacije u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ (UP.02.2.1.08). Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje na vrhu liste dokumenata.

VAŽNO!!!

Ministarstvo zdravstva PRODULJUJE PRIVREMENU OBUSTAVU mogućnosti podnošenja novih projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ do 30. lipnja 2021. godine do 12.00 sati. Više informacija možete saznati iz dokumenta koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

 

VAŽNO!!!

S obzirom da je u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ višestruko premašena alokacija te da na dan 30. lipnja 2021. godine istječe krajnji rok za zaprimanje projektnih prijedloga, Ministarstvo zdravstva, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, a sukladno pravilima i procedurama EU/ESI fondova, ZATVARA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA OD DANA 30. LIPNJA 2021. GODINE. Više informacija možete saznati iz dokumenta dostupnog za preuzimanje na vrhu liste dokumenata.

 

VAŽNO!!!

Obavijest o izmjeni krajnjeg roka trajanja razdoblja provedbe projekata (24.02.2022.)

Ministarstvo zdravstva obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 2 kako slijedi:

Uputama za prijavitelje, točka 3.2 Trajanje i početak provedbe propisano je da je planirano trajanje provedbe projekata od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Zbog činjenice da se postupak dodjele i ugovaranja zbog objektivnih razloga produljio te u svrhu omogućavanja prijaviteljima provedbu svih planiranih aktivnosti u skladu s planiranim u projektnim prijedlozima,  produljuje se maksimalno trajanje razdoblja provedbe do 30. rujna 2023. godine. Isto će biti izmijenjeno i u Posebnim uvjetima ugovora (bilješka 4).

 

VAŽNO!

Ministarstvo zdravstva dana 8. ožujka 2022. godine objavljuje prvu (1.) Odluku o financiranju koja je dostupna za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!

Obavijest o izmjeni krajnjeg roka trajanja razdoblja provedbe projekata (03.05.2022.)

Ministarstvo zdravstva obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 2 kako slijedi:

Uputama za prijavitelje, točka 3.2 Trajanje i početak provedbe propisano je da je planirano trajanje provedbe projekata od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Zbog činjenice da se postupak dodjele i ugovaranja zbog objektivnih razloga produljio te u svrhu omogućavanja prijaviteljima provedbu svih planiranih aktivnosti u skladu s planiranim u projektnim prijedlozima,  produljuje se maksimalno trajanje razdoblja provedbe do 15. prosinca 2023. godine. Isto će biti izmijenjeno i u Posebnim uvjetima ugovora (bilješka 4).

VAŽNO!

Ministarstvo zdravstva dana 5. svibnja 2022. godine objavljuje drugu (2.) Odluku o financiranju koja je dostupna za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!

Ministarstvo zdravstva dana 17. lipnja 2022. objavljuje Treću (3.) Odluku o financiranju, koja je dostupna za preuzimanje.

 

VAŽNO!

Ministarstvo zdravstva, sukladno odobrenju Upravljačkoga tijela, 17. lipnja 2022. godine, u svrhu financiranja projektnih prijedloga s rezervne liste, povećava alokaciju Poziva, čija ukupna vrijednost nakon povećanja iznosi 28.343.805,28 kn.

U to, Ministarstvo zdravstva obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti- Faza 2 o sljedećoj izmjeni Poziva na način:

Uputama za prijavitelje, točka 3.2 Trajanje i početak provedbe propisano je da je planirano trajanje provedbe projekata od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Zbog činjenice da se postupak dodjele i ugovaranja zbog objektivnih razloga produljio te u svrhu omogućavanja prijaviteljima s rezervne liste provedbu svih aktivnosti u skladu s planiranim u projektnim prijedlozima, produljuje se maksimalno trajanje razdoblja provedbe do 30. prosinca 2023. godine.

Isto će biti izmijenjeno i u Posebnim uvjetima ugovora (bilješka 4).

Dokumentacija

Informativne radionice

INFORMATIVNA RADIONICA

Datum: 13. studenog 2020. godine

Mjesto i vrijeme održavanja: Informativna radionica održat će se putem video veze s početkom u 10:00 h

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:

POVEZNICA

S obzirom na tehnička ograničenja, broj prijava je ograničen.

VAŽNO - INFORMATIVNA RADIONICA

Uzimajući u obzir tehnička ograničenja, izrazito velik odaziv potencijalnih prijavitelja te izvanrednu situaciju uslijed pandemije COVID -19, pritom poštujući načelo jednakog postupanja, snimku informativne radionice možete zatražiti putem elektronske pošte eufondovi-promoprev@miz.hr.
NAPOMENA: Molimo da uzmete u obzir da je snimka informativne radionice nastala prije objave Izmjena i dopuna Poziva, te se pravila Poziva razlikuju u dijelovima koji su obuhvaćeni predmetnim Izmjenama i dopunama od 23. studenog 2020. godine.

Eventualna pitanja molimo postavljajte na eufondovi-promoprev@miz.hr te ćemo ih s odgovorima objaviti na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova
(http://www.strukturnifondovi.hr/), ESF stranici (http://www.esf.hr) i stranicama Ministarstva zdravstva (https://zdravstvo.gov.hr/ ) svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

Nadležna institucija

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10 000 Zagreb
tel. 01 4607 555
fax. 01 4677 076
eu.fondovi@miz.hr
www.zdravlje.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X