Natječaji

“Pridruži se – Aktivni u mirovini” – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika

Status

Zatvoren
31.12.2019.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Upravljanje

Prijavitelji

Organizacije civilnog društva

Partneri

Organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

Vrijednost natječaja

100.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Vrsta poziva: Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Status: Otvoren od 26. travnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine

Područje: Civilno društvo, dobro upravljanje

Sažetak: 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga doprinijet će jačanju organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećavanja kvalitete života umirovljenika, odnosno jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne uključenosti umirovljenika te razvoju socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima i inovativnih programa.

Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnoga društva (udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, umjetničke organizacije)

Prihvatljivi partneri: Organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 100.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000.000,00 HRK

Sufinanciranje projekta: Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava

Opći cilj: Jačanje organizacija civilnoga društva u području aktivnog starenja i povećanja kvalitete života umirovljenika

Specifični ciljevi:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provođenje programa aktivnog starenja na lokalnoj razini namijenjenih povećanju kvalitete života i socijalne  uključenosti umirovljenika sa svrhom unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja umirovljenika u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvaliteti njihovog življenja, vraćanja osjećaja veće vrijednosti, doprinose smanjenju usamljenosti, tjelesnoj, psihičkoj i radnoj aktivnosti te sudjelovanju u društvenim, kulturnim i drugim aktivnostima i poslovima zajednice kao i međugeneracijskoj suradnji

2. Razvoj socijalnih inovacija u radu s umirovljenicima te razvoj inovativnih programa koje provode organizacije civilnoga društva

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf.info@mrms.hr s naznakom predmeta: „Poziv ‘Pridruži se’  – PITANJE“.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dužno je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obavezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku.

Informativne radionice za zainteresirane prijavitelje:

Za zainteresirane prijavitelje bit će organizirane informativne radionice najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva.

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova www.strukturnifondovi.hr i ESF stranici www.esf.hr.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava organizira informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje koja će se održati u četvrtak, 9. svibnja 2019., u 10.00 sati, u Dvorani A i B (6. kat) Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ulica grada Vukovara 78 , Zagreb.

Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Program radionice nalazi se OVDJE.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da potvrde svoj dolazak putem online prijavnice na sljedećoj POVEZNICI, najkasnije do četvrtka 9. svibnja 2019. do 8:00 sati.

VAŽNO!

Obavještavamo Vas kako se prijave za sudjelovanje na informativnoj radionici u Zagrebu zatvaraju zbog popunjenosti kapaciteta dvorane.

Zbog velikog interesa za Poziv „Pridruži se – Aktivni u mirovini – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika“ planira se održavanje dodatnih informativnih radionica. Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova www.strukturnifondovi.hr i ESF stranici www.esf.hr.

VAŽNO!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava organizira drugu informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje koja će se održati u srijedu, 12. lipnja 2019. godine, u 9.00 sati, u hotelu Sheraton, Ul. kneza Borne 2, Zagreb.

Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Program radionice nalazi se u prilogu.

Za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je ispuniti Prijavni obrazac na sljedećoj poveznici https://forms.gle/JTBrjnF9y3tkyJHN8

Prijave za sudjelovanje zaprimaju se zaključno s danom 11. lipnja 2019. godine (utorak) do 14:00 sati ili do popunjenosti kapaciteta dvorane.

VAŽNO! Dana 13.05.2019. godine objavljen je prvi dio Pitanja i odgovora.

VAŽNO! Dana 07.06.2019. godine objavljen je drugi dio Pitanja i odgovora.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv bit će vidljiv na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/ od 14. lipnja 2019. godine te će od navedenog datuma biti moguće podnositi projektne prijedloge.

VAŽNO! Prijavni obrazac A za predmetni Poziv vidljiv je na poveznici https://esif-wf.mrrfeu.hr/Form/Index/2042109 od 14. lipnja 2019. godine od 08:50 sati te je moguće podnositi projektne prijedloge.

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 18. lipnja 2019. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.04.2.1.09 „’Pridruži se – Aktivni u mirovini’ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika“ do 30. srpnja 2019. godine. Obustava počinje 19. lipnja 2019.

Poziv se obustavlja obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem zahtjeva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva primljenog 18. srpnja 2019. godine, produljuje obustavu Poziva do 30. kolovoza 2019. godine. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem zahtjeva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva primljenog 26. kolovoza 2019. godine, produljuje obustavu Poziva do 31. listopada 2019. godine. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem zahtjeva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva primljenog 30. listopada 2019. godine, produljuje obustavu Poziva do 9. prosinca 2019. godine. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Obavijest o produljenju obustave Poziva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem zahtjeva Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva primljenog 9. prosinca 2019. godine, produljuje obustavu Poziva do 31. prosinca 2019. godine do kraja dana. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! Dana 12. svibnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je prvu Odluku o financiranju za 19 projekata uspješnih prijavitelja za koje je završen postupak dodjele u okviru Poziva “’Pridruži se – Aktivni u mirovini’ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika”. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.

VAŽNO! Dana 28. rujna 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je drugu Odluku o financiranju za 45 projekata uspješnih prijavitelja za koje je završen postupak dodjele u okviru Poziva “’Pridruži se – Aktivni u mirovini’ – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika”. Dokument je dostupan za preuzimanje OVDJE.

VAŽNO! Zbog učestalih upita Korisnika vezanih uz dokumentaciju kojom se dokazuje pripadnost umirovljeničkoj skupini i dokazuje postignuće mjerljivih ishoda za sve aktivnosti kojima je to propisano Uputama za prijavitelje za predmetni Poziv, obavještavaju se Korisnici kako se uz presliku rješenja o mirovini i/ili odrezak od mirovine kao dokaz prihvaćaju i istovjetni dokumenti pod nazivima (ovisno o banci) “Obavijest o mirovinskim primanjima”, “Obavijest o mirovinskim i invalidskim primanjima”, “Obavijest o mirovini” i sl. 

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

info@mrosp.hr; kabinet@mrosp.hr

www.mrosp.gov.hr

 

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Koranska 2, 10000 Zagreb

tel: +385 1 647 2047

esf.info@mrosp.hr

www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X