Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Status

Zatvoren
29.06.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

53.200.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP-ovima, vezanih uz nedostatnu primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu  informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 53.200.000,00 HRK

Vrste potpora: Potpore male vrijednosti (de minimis)

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos)

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:

  • za mikro i malo poduzeće 85 %
  • za srednje poduzeće 65 %.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

Važno! 31. kolovoza 2018.

Otkazan Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“

Obavještavamo prijavitelje i potencijalne prijavitelje na Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, koda poziva KK.03.2.1.18., kako se Poziv danom 31. kolovoza 2018. godine otkazuje.
U obzir je uzeta činjenica da je Poziv zabilježio interes višestruko veći od raspoložive alokacije što je rezultiralo izuzetno kratkim vremenskim razmakom u zaprimanju projektnih prijedloga.
Prema podacima iz sustava eFondovi isti nije pokazivao znakove usporavanja te je registrirao sve pristigle prijave do privremene obustave Poziva. Iako je funkcionalnost vanjske infrastrukture i ostalih faktora na strani prijavitelja izvan nadležnosti sustava eFondovi, nadležna tijela uvažavaju zaprimljene informacije o poteškoćama koje su pojedini prijavitelji imali prilikom podnošenja te zbog velikog broja prijava u kratkom vremenu nije moguće sa sigurnošću reći da su svi imali jednaku mogućnost prijave, čime je potencijalno narušeno načelo jednakog postupanja.
Obavještavamo prijavitelje kako će u razumnom roku od dana objave ove obavijesti biti otvoren novi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava s većim iznosom financijske omotnice i dodatno prilagođenim uvjetima poziva.

Važno! 28. kolovoza 2018.

Obavještavamo prijavitelje i zainteresiranu javnost kako je zaprimanje prijava za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “KK.03.2.1.18 POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)” obustavljeno u trenutku kada je iznos bespovratnih sredstava obrađenih projektnih prijava premašio 200% od ukupne alokacije poziva. Slijedom navedenog, unutar spomenute alokacije zaprimljene su 243 projektne prijave, od kojih je posljednja zaprimljena 28.8.2018. u 11:00:35:44 prema Srednjeeuropskom vremenu.

Nakon navedenog vremena u obradu je zaprimljeno još 589 projektnih prijava koje, na žalost, nisu uspješno obrađene jer je poziv obustavljen po obradi prethodno zaprimljenih prijava. Svi prijavitelji čije prijave nisu obrađene radi obustave poziva dobili su automatske poruke u Osobni pretinac sustava eFondovi s obrazloženjem neuspješne obrade.

Dodatno obrazlažemo kako sustav eFondovi kao vrijeme podnošenja prijave uzima klik prijavitelja na akciju Podnesi, odnosno klik na „Da“ kao odgovor na pitanje u skočnom prozoru Jeste li sigurni da želite podnijeti projektnu prijavu? Točno vrijeme jest vrijeme na poslužitelju sustava eFondovi koje je postavljeno na Srednjeeuropsko (CET) vrijeme.

Obrada prijava na predmetni poziv vršena je s odgodom radi optimizacije podnošenja projektnih prijava i to prema redoslijedu zaprimanja, odnosno podnošenja projektnih prijava prema Srednjeeuropskom vremenu.

Zahvaljujemo prijaviteljima na iskazanom interesu i podnesenim prijavama.

 

Važna obavijest! 28. kolovoza 2018.

Kako je dana 28. kolovoza 2018. iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva, sukladno Uputama za prijavitelje, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.

Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

Ova obustava traje do 11. ožujka 2019. godine.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

Važno! 24. kolovoza 2018.

Podsjećamo prijavitelje Poziva “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)” KK.03.2.1.18  kako u sustavu eFondovi  projektni prijedlozi trebaju biti u statusu ‘Spremno za slanje’ prije podnošenja. Kako bi omogućili nesmetano podnošenje prijava molimo prijavitelje da gore navedeno učine pravovremeno po završetku ispunjavanja svojih projektnih prijava i po mogućnosti dan prije podnošenja istih.

Dodatno, obavještavamo prijavitelje o manjoj izmjeni u podnošenju prijava u sustavu eFondovi.  Akcijska tipka za podnošenje projektnih prijedloga bit će vidljiva ovlaštenim osobama prijavitelja na istom mjestu kao i do sada – na početnoj stranici pravne osobe, pored predmetne prijave od trenutka postavljanja prijave u status ‘Spremna za slanje’, ali bez obzira na datum i vrijeme početka zaprimanja projektnih prijedloga. U slučaju pokušaja podnošenja prije početka zaprimanja prijava za predmetni poziv, prijavitelj će putem skočnog prozora dobiti obavijest kako podnošenje još nije moguće. Opisane izmjene ažurirane su i u Korisničkom priručniku za prijavitelje dostupnom na javnom dijelu portala i na Vašem korisničkom sučelju.

 

VAŽNA OBAVIJEST!!!  31. srpnja 2018.

 Obavještavamo vas da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, referentna oznaka KK.03.2.1.18, kojom se, između ostalog, odgađa početak zaprimanja projektnih prijedloga sa 21. kolovoza 2018. na 28. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati.

Izmjene se odnose na pokazatelje Poziva.

Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna ovdje.

 

VAŽNO! (12.07.2018)

 

Napominjemo potencijalnim prijaviteljima na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)” da se upiti u vezi dodatnih pojašnjenja natječajne dokumentacije, sukladno Uputama za prijavitelje, zaprimaju isključivo pisanim putem, i to na službenu adresu elektroničke pošte navedenog Poziva: P20_IKT@mingo.hr . Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

 

Informativne radionice

Sadržaj informativne radionice

Sadržaj informativne radionice Poziva "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)", održane 27. srpnja 2018. godine u Zagrebu, dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/channel/UC3DachdOxv2vos5qHXp6SQQ

Također, kako bismo prijaviteljima dodatno približili najvažnije uvjete Poziva, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje prezentaciju s informativne radionice održane 27. srpnja 2018. godine u Zagrebu.

Važno! 25. srpnja 2018.
Obustavlja se zaprimanje prijava na radionicu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ koja će se održati u petak, 27. srpnja 2018., jer je kapacitet dvorane popunjen zbog velikog broja prijavljenih.
Radi velikog interesa organizirana je još jedna radionica koja će se održati u srijedu, 01.kolovoza 2018. godine s početkom u 13 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).
Očekivano trajanje radionice: 1,5 sat
Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://bit.ly/2LAzhKl
Obavještavaju se svi zainteresirani da će informativna radionica od 27. srpnja biti snimljena, a obavijest o poveznici na video snimku bit će objavljena naknadno.

 

Radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ održat će se u petak, 27. srpnja 2018. s početkom u 13.00 sati u Kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Ulica grada Vukovara 78, Zagreb).
Očekivano trajanje radionice: 1,5 sat
Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: http://bit.ly/2uG1u82

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X