Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

Status

Zatvoren
31.12.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

UP.02.3.1.03

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

100.010.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:  „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

Vrsta poziva: otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP)

Status: od 21. svibnja 2019. do 31. prosinca 2020.

Područje: socijalno uključivanje

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada,  mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Prijavitelji:

Skupina 1

Postojeća društvena poduzeća/društveni poduzetnici koja ispunjavaju uvjete iz definicije poduzeća iz Uredbe br. 651/2014 te ispunjavaju 3 kriterija utvrđena Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. do 2020. (kriteriji 2, 4 i 6 Strategije).

Skupina 2

Postojeći pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo ili novoosnovani pravni subjekti koji žele započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim načelima, odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici prema kriteriju br. 2 utvrđenim Strategijom

Vrijednost PDP-a: 100.010.000,00 HRK

Opći cilj Poziva:

Ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika.

Specifični ciljevi Poziva:

 Skupina 1

  1. Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
  2. Stvoriti nova radna mjesta u postojećim društvenim poduzećima/društvenim poduzetnicima
  3. Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika

Skupina 2

  1. Stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina o društvenom poduzetništvu zaposlenika i nezaposlenih članova pravnog subjekta koji planira ili započeti ili transferirati poslovanje prema društveno-poduzetničkim principima
  2. Podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika
  3. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika

Sažetak

PDP-om ”Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”  financirat će se aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti, konkurentnosti s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim već postojećih društvenih poduzeća/društvenih poduzetnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava namjerava podupirati razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak i kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf.info@mrms.hr s naznakom predmeta: „ Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I. _PITANJE“.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dužno je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obavezno davati pojašnjenja na pitanja koja nisu dostavljena na propisani način i u propisanom roku.

Informativne radionice za zainteresirane Prijavitelje:

Za zainteresirane Prijavitelje bit će organizirane informativne radionice najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva.

Informacije o točnom datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova www.strukturnifondovi.hr i ESF stranici www.esf.hr.

 

Poziv na informativnu radionicu za otvoreni trajni poziv „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“- RIJEKA, 14. 06. 2019.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Posredničko tijelo razine 2, pozivaju Vas na informativnu radionicu za otvoreni trajni Poziv „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“, koja će se održati u petak, 14. lipnja 2019. godine, u Rijeci, Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46, s početkom u 10.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja radionice je do 16:00 sati.

Radionica je namijenjena svim potencijalnim prijaviteljima i partnerima na projektu, koji su zainteresirani za jačanje postojećih društvenih poduzeća ili žele transformirati ili započeti poslovanje prema društveno- poduzetničkim principima.

Na informativnoj radionici bit će predstavljeni ciljevi i svrha Poziva te uvjeti prijave u okviru ovoga Poziva.

Za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je ispuniti Prijavni obrazac na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/uYmNVjChFtuKwU9B8, zaključno sa danom 13. lipnja 2019. godine (četvrtak) do 14:00 sati.

Program radionice možete preuzeti OVDJE.

Napominjemo da je kapacitet dvorane predviđen za 100 osoba te će prijave za radionicu biti zatvorene ukoliko se kapacitet popuni prije navedenog roka za prijavu.

 

Poziv na informativnu radionicu za otvoreni trajni poziv „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“- OSIJEK, 17. 06. 2019.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Posredničko tijelo razine 2, pozivaju Vas na informativnu radionicu za otvoreni trajni Poziv „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“, koja će se održati u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. godine, u Osijeku, Hotel Waldinger, Županijska 8, s početkom u 10.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja radionice je do 16:00 sati.

Radionica je namijenjena svim potencijalnim prijaviteljima i partnerima na projektu, koji su zainteresirani za jačanje postojećih društvenih poduzeća ili žele transformirati ili započeti poslovanje prema društveno- poduzetničkim principima.

Na informativnoj radionici bit će predstavljeni ciljevi i svrha Poziva te uvjeti prijave u okviru ovoga Poziva.

Za sudjelovanje na informativnoj radionici potrebno je ispuniti Prijavni obrazac na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/Y7gb8cHvt5Y1JKiq5, , zaključno sa danom 16. lipnja 2019. godine (nedjelja) do 15:00 sati.

Napominjemo da je kapacitet dvorane predviđen za 100 osoba te će prijave za radionicu biti zatvorene ukoliko se kapacitet popuni prije navedenog roka za prijavu.

  • VAŽNO!!!
  • Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava  dana 2. srpnja 2019., objavljuje izmjene i dopune natječajne dokumentacije.
  • Napomena:  Sukladno točki 5.5 Izmjene i dopune Poziva na dostavu projektnih prijedloga,  Prijavitelji su obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva na dostavu projektnih prijedloga i natječajne dokumentacije sukladno objavljenim Uputama. Pri izradi i objavi Izmjena i/ili dopuna, PT1 Prijaviteljima osigurava dovoljno vremena za izmjenu i/ili dopunu projektnih prijedloga, a u slučaju da su projektni prijedlozi već dostavljeni, osigurava rok za njihove izmjene i/ili dopune ili dostavu dodatnih informacija. Navedeno podrazumijeva da u slučaju kad nastupe izmjene i/ili dopune natječajne dokumentacije, PT2 dodatno o istom obavještava Prijavitelje čiji su projektni prijedlozi već zaprimljeni (poslani preporučenom poštanskom pošiljkom zaključno do 2. srpnja 2019. do kraja dana), a kojima se onda u razumnom roku omogućava izmjena i/ili dopuna projektnog prijedloga isključivo u onim dijelovima u kojima je izmijenjena natječajna dokumentacija. Nakon izvršene izmjene/dopune projektnog prijedloga, Prijavitelj dopunjeni projektni prijedlog ponovo dostavlja Posredničkom tijelu razine 2, no navedene izmjene i/ili dopune projektnog prijedloga ne mijenjaju poredak zaprimanja prvog projektnog prijedloga navedenog Prijavitelja.

 

VAŽNO: Objavljen je 2. set odgovora na pitanja zaprimljena od 29. svibnja do 12. lipnja 2019.

 

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva za SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 31. srpnja 2019. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za Skupinu 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 2  Prijavitelja stupa na snagu 1. kolovoza 2019. u 00:00 sati te će biti na snazi do 30. rujna 2019. u 8:00 sati.

Poziv se obustavlja obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva za Skupinu 2 Prijavitelja, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva za Skupinu 2 Prijavitelja.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

 

VAŽNO!! Obavijest o produljenju obustave Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ za SKUPINU 2 Prijavitelja

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., sukladno točki 5.6 Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga za SKUPINU 2 Prijavitelja do 29. studenoga 2019. godine u 17:00 sati za otvoreni trajni poziv „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ (UP.02.3.1.03).

Svi projektni prijedlozi za Skupinu 2 Prijavitelja predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv za istu skupinu obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Također, molimo primite na znanje kako za Skupinu 2 Prijavitelja u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

 

VAŽNO!  Istek obustave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ za SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., objavljuje istek obustave Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ za SKUPINU 2 Prijavitelja, koji je obustavljen do 29. studenog 2019. godine u 17:00 sati (UP.02.3.1.03).

Prijave na Poziv za SKUPINU 2 Prijavitelja ponovno će se zaprimati od 29. studenoga 2019., od 17:00 sati. Napominjemo kako svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv za SKUPINU 2 Prijavitelja bio obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje nakon najavljenog isteka obustave Poziva za SKUPINU 2 Prijavitelja.

Sukladno točki 5.6. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku iscrpljenja raspoložive financijske omotnice u iznosu maksimalno do 120% ukupno raspoloživog iznosa alokacije Poziva za pojedinu skupinu Prijavitelja.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva za SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 09. prosinca 2019. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za Skupinu 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 2  Prijavitelja stupa na snagu 10. prosinca 2019. u 9:30 sati te će biti na snazi do 31. siječnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan.

Poziv se obustavlja obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva za Skupinu 2 Prijavitelja, što sukladno ESF Smjernicama te Uputama za Prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva za Skupinu 2 Prijavitelja.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 29. siječnja 2020. godine, objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 2  Prijavitelja bit će na snazi do 31. ožujka 2020. godine, uključujući cijeli taj dan.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji iznosom premašuju 120% ukupno raspoloživog iznosa alokacije te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točci 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

 

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za OBJE SKUPINE Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dana 13. ožujka 2020. godine, objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 Prijavitelja i produženju obustave  za SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava Poziva za OBJE SKUPINE Prijavitelja bit će na snazi od 16. ožujka 2020. godine od 11:00 sati do 15. travnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji iznosom premašuju 120% ukupno raspoloživog iznosa alokacije za obje Skupine Prijavitelja, što sukladno ESF Smjernicama te točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga Uputa za Prijavitelje predstavlja razlog za obustavu predmetnog Poziva, te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele još nije okončan, obustavlja se Poziv za obje Skupine Prijavitelja.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za OBJE SKUPINE Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dana 15. travnja 2020. godine, objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za OBJE SKUPINE Prijavitelja.

Obustava za OBJE SKUPINE Prijavitelja bit će na snazi do 10. svibnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji iznosom premašuju 120% ukupno raspoloživog iznosa alokacije te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo da primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva ni za jednu Skupinu Prijavitelja.

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dana 8. svibnja 2020. godine, objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bit će na snazi do 9. lipnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo da primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva ni za jednu Skupinu Prijavitelja.

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dana 9. lipnja 2020. godine, objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bit će na snazi do 30. lipnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo da primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva ni za jednu Skupinu Prijavitelja.

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dana 29. lipnja 2020. godine, objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bit će na snazi do 20. srpnja 2020. godine, uključujući cijeli taj dan.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo da primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva ni za jednu Skupinu Prijavitelja.

 

VAŽNO!  Istek obustave Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., objavljuje istek obustave Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja, koji je obustavljen do 20. srpnja 2020. godine do kraja dana (UP.02.3.1.03).

Prijave na Poziv za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja ponovno će se zaprimati od 21. srpnja 2020., od 00:00 sati. Napominjemo kako svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je Poziv za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bio obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje nakon najavljenog isteka obustave Poziva za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Sukladno točki 5.6. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku iscrpljenja raspoložive financijske omotnice u iznosu maksimalno do 120% ukupno raspoloživog iznosa alokacije Poziva za pojedinu skupinu Prijavitelja.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

 

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 24. srpnja 2020. godine objavljuje obavijest o obustavi Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2  Prijavitelja stupa na snagu 24. srpnja 2020. godine u 11:00 sati te će biti na snazi do 1. rujna 2020. godine do 10:00 sati.

Poziv se obustavlja obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva za Skupinu 1 i Skupinu 2 Prijavitelja, što sukladno točki 5.6 Uputa za prijavitelje Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga predstavlja razlog za obustavu Poziva za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Molimo da primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 31. kolovoza 2020. godine objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bit će na snazi do 1. listopada 2020. godine do 10:00 sati.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Molimo da primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva ni za jednu skupinu Prijavitelja.

 

VAŽNO! DONESENA 1. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 3. rujna 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, donijelo je prvu Odluku o financiranju za 52 projekta ukupne vrijednosti gotovo 60 mil HRK u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, dana 30. rujna 2020. godine, objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bit će na snazi do 2. studenog 2020. godine do 10:00 sati.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo da primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva ni za jednu Skupinu Prijavitelja.

 

VAŽNO! DONESENA ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU

Dana 27. listopada 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o financiranju od 3. rujna 2020. godine, odnosno prve Odluke o financiranju, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ (UP.02.3.1.03), koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Odluku možete preuzeti OVDJE .

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, dana 30. listopada 2020. godine, objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bit će na snazi do 1. prosinca 2020. godine do 10:00 sati.

Obavijest o tijeku postupka dodjele nakon navedenog datuma, odnosno o daljnjem produljenju obustave ili eventualnom otvaranju/zatvaranju Poziva, bit će objavljene prije isteka ove obustave.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo da primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva ni za jednu Skupinu Prijavitelja.

 

VAŽNO! Obavijest o produženju obustave Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 27. studenoga 2020. godine objavljuje obavijest o produženju obustave Poziva UP.02.3.1.03 “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.” za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja.

Obustava za SKUPINU 1 i SKUPINU 2 Prijavitelja bit će na snazi do kraja dana 31. prosinca 2020. godine, koji je ujedno rok za podnošenje projektnih prijedloga sukladno točki 5.4. Uputa za prijavitelje.

Obavijest o tijeku postupka dodjele nakon navedenog datuma bit će pravovremeno objavljena.

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, sukladno točki 5.6. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, produžuje se obustava zaprimanja projektnih prijedloga kako je gore navedeno.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Molimo da primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetnog Poziva ni za jednu Skupinu Prijavitelja.

 

VAŽNO!! 31.12.2020. Obavijest o zatvaranju Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, istekom trenutne obustave Poziva koja je na snazi do kraja dana 31. prosinca 2020. godine, objavljuje zatvaranje otvorenog trajnog Poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ (UP.02.3.1.03.).

Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 5.4 Uputa za prijavitelje te uzimajući u obzir dostavljene informacije o ukupnom broju i iznosu zaprimljenih projektnih prijedloga, koji premašuju ukupno raspoloživi iznos Poziva.

Za zaprimljene projektne prijedloge, postupak dodjele je i dalje u tijeku te će se sve relevantne informacije pravovremeno objaviti na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda (http://www.esf.hr) i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (http://www.strukturnifondovi.hr).

 

VAŽNO! DONESENA 2. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 12. veljače 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, donijelo je drugu Odluku o financiranju za 23 projekta ukupne vrijednosti 25.590.063,19 kn u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO! DONESENA 3. ODLUKA O FINANCIRANJU

Dana 1. rujna 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, donijelo je treću Odluku o financiranju za 19 projekata ukupne vrijednosti 19.944.130,34 kn u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.“ koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

 

VAŽNO! OBAVIJEST O PRERASPODJELI ALOKACIJE I DONOŠENJU 4. ODLUKE O FINANCIRANJU

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je slijedom ažuriranih podataka o statusu alokacije za otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“ (UP.02.3.1.03) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda, odlučilo izvršiti  preraspodjelu financijskih sredstava unutar Skupine 1 i Skupine 2 Poziva.

Nakon ugovaranja svih projektnih prijedloga za koje je uspješno okončan postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru Skupine 1, iznos od  1.135.166,42 kn neiskorištenih sredstava preraspodjeljuje se na Skupinu 2, s ciljem financiranja jedinog preostalog projektnog prijedloga iz Skupine 2, a koji je uspješno zadovoljio sve faze postupka dodjele.

Temeljem navedenog, 25. veljače 2022. godine donesena je četvrta Odluka o financiranju predmetnog projekta ukupne vrijednosti 1.198.017,59 kn.

Dokumentacija

4. Odluka o financiranjuDatum: 25.2.2022.

2. Odluka o financiranjuDatum: 24.2.2021.

Izmjene-ND.zipDatum: 2.7.2019.

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

info@mrosp.hr; kabinet@mrosp.hr

www.mrosp.gov.hr

 

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Koranska 2, 10000 Zagreb

tel: +385 1 647 2047

esf.info@mrosp.hr

www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X