Natječaji

Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije FSEU.2021.MUP.

Status

Zatvoren
31.12.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.2021.MUP.

Prijavitelji

Organizacije civilnog društva

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Gospodarski subjekti

Tijela javne vlasti

Vrijednost natječaja

60.000.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MUP.)

 

Opće informacije

Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

 

 1. Svrha (cilj) Poziva:

 

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

 

Ukupna raspoloživa sredstva

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 60.000.000,00 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

 

 1. Prihvatljivi prijavitelji

 

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

 

 • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
 • udruge prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19) i Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), a obavljaju djelatnosti u području, dobrovoljnog vatrogastva, traganja, zaštite i spašavanja;
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
 • pravne osobe koje su odlukom nadležnog središnjeg tijela državne uprave određene kao operativne snage sustava civilne zaštite od posebnog interesa na državnoj razini prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
 • pravne osobe koje su odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određene od interesa za sustav civilne zaštite prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);
 • pravne osobe iz kategorije temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite sukladno članku 2. točki 29 Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21);

 

 1. Prihvatljive aktivnosti

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 

Grupa 1. Aktivnosti službi spašavanja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom od 22. ožujka 2020. godine

Aktivnosti Grupe 1. obuhvaćaju intervencije službi spašavanja, pružanje humanitarne pomoći i informiranje stanovništva pogođenog potresom.

 

Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti Grupe 2. obuhvaćaju izradu Obrasca 1 i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

 

 

 1. Postupak prijave

 

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela.

 

 1. Vrsta Poziva

 

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine do 12 sati ovisno što nastupa ranije.

 

 

 1. Pitanja i odgovori

 

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i https://mup.gov.hr u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: pozivi.FSEU@mup.hr.

 

Dokumentacija

REGISTAR SVIH POTPISANIH UGOVORA


30.04.2022. Registar svih potpisanih ugovora po ovom pozivu
Datum: 3.5.2022. - Pogledaj prijašnje verzije

REGISTAR SVIH POTPISANIH UGOVORA 30.04.2022.


Registar sa svim potpisanim ugovorima
Datum: 3.5.2022. - Pogledaj prijašnje verzije

REGISTAR potpisanih UGOVORA 11. ožujka 2022.

Sveukupno do ugovora broj 45 Datum: 11.3.2022.

REGISTAR potpisanih UGOVORA 24. veljače 2022.


Sveukupno do ugovora broj 44
Datum: 24.2.2022.

REGISTAR potpisanih UGOVORA 14. veljače 2022.


Sveukupno do ugovora broj 34
Datum: 14.2.2022.

REGISTAR potpisanih UGOVORA 02. veljače 2022.


Sveukupno do ugovora broj 26
Datum: 2.2.2022.

REGISTAR potpisanih UGOVORA 24. siječanj 2022.


Sveukupno do ugovora broj 19
Datum: 24.1.2022.

Završno izvješćeDatum: 21.7.2021.

Upute za prijaviteljeDatum: 21.7.2021.

Prijedlog UGOVORADatum: 21.7.2021.

Javni poziv - SAŽETAKDatum: 21.7.2021.

Opći uvjetiDatum: 21.7.2021.

Izjava prijaviteljaDatum: 21.7.2021.

Prijavni obrazacDatum: 21.7.2021.

Nadležna institucija

Ministarstvo unutarnjih poslova

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X