Natječaji

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Status

Zatvoren
10.05.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

UP.02.2.2.17

Područje

Socijalna uključenost

Turizam

Prijavitelji

Udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Ustanove za obrazovanje odraslih

Vrijednost natječaja

27.655.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

U okviru ovog Poziva financirat će se socijalno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada u sektor turizma i ugostiteljstva te jačanje ljudskih kapaciteta u sektoru. Pozivom će se izravno odgovoriti na društvene potrebe osoba s invaliditetom kroz promociju i provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva. Korisnici u ovom pozivu bit će ustanove registrirane za obrazovanje odraslih i strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu. Provedbom ovog poziva ciljna skupina osoba s invaliditetom bit će lakše zapošljiva i konkurentnija na tržištu rada, a sektor će se dodatno ojačati kvalitetno osposobljenim ljudskim potencijalom u skladu s potrebama tržišta rada. Također, cilj je unaprijediti stručna i andragoška znanja predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom.

Opći cilj:

Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi:

  1. Razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;
  2. Poboljšanje i unaprjeđenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka u sektoru turizma i ugostiteljstva, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom
  3. Promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom

Ciljne skupine:

  • Nezaposlene osobe s invaliditetom
  • Stručnjaci u sektoru turizma i ugostiteljstva: predavači i mentori koji će unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom u sklopu projekta

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu EUobrazovanje@mints.hr. Pod predmet elektroničke pošte se navodi referentni broj i naziv Poziva.

PT1 nije obvezan davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka. Pitanja i odgovori će se objaviti najkasnije 7 radnih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na internetskoj stranici Europskoga socijalnog fonda www.esf.hr i središnjoj internetskoj stranici ESI fondova https://www.strukturnifondovi.hr/.

Dokumentacija

Obavijest-o-ranijem-zatvaranju-Poziva-10052021-1.pdf


Ministarstvo turizma i sporta, temeljem informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaprimljene 27. travnja 2021. godine, dana 10. svibnja 2021. godine objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva. Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu više od 200 % ukupno raspoloživih sredstava, Ministarstvo turizma i sporta, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.3 Rok za podnošenje projektnih prijedloga i zatvaranje poziva, objavljuje obavijest o ranijem zatvaranju Poziva. Poziv se zatvara 10. svibnja 2021. u 16:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.
Datum: 10.5.2021.

Pregled-izmjena-i-dopuna_28042021.doc


Dana 28. travnja 2021. Ministarstvo turizma i sporta, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 1. Izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje i Obrasca 4 Mjerljivi ishodi.
Datum: 28.4.2021.

VAŽEĆA VERZIJA: Obr_4 Mjerljivi ishodi


Izmjene Obrasca 4 Mjerljivi ishodi se odnose na tehničku izmjenu Upute za popunjavanje obrasca gdje je dodan broj poziva.
Datum: 28.4.2021. - Pogledaj prijašnje verzije

NEVAŽEĆA VERZIJA

Datum: 19.3.2021.

VAŽEĆA VERZIJA: Upute_za_prijavitelje_Turizam - pročišćeni tekst s 1. izmjenama


Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjene u točci 3.3 Prihvatljive aktivnosti. U dijelu opisa ishoda A4 i A5 je ispravljen netočno naveden podataka o 5 osoba kao minimalnoj vrijednosti te je dodano sljedeće obrazloženje – minimalna vrijednost za ishode A4 i A5 je 70% od broja osoba predviđenih pokazateljem UP.02.2.2.17-01 Broj nezaposlenih osoba s invaliditetom koje su sudjelovale na edukaciji.
Datum: 28.4.2021. - Pogledaj prijašnje verzije

Informativne radionice

NOVO!

Objavljena Odluka o financiranju projekata iz Poziva UP.02.2.2.17 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Odluka o financiranju projekata

NOVO!

Zbog izvanrednih okolnosti uslijed bolesti predavača, radionica planirana 8. travnja 2021. godine se odgađa te je novi datum održavanja 20. travanj u 10:30 sati.

Prethodno zaprimljene prijave za stari termin su važeće i za novi termin, a svi ostali zainterensirani dionici se mogu prijaviti do 16. travnja 2021. godine popunjavanjem online prijavnog obrazascaobrazac.

Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o svom statusu najkasnije do 19. travnja, kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na on-line radionici.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministarstvo turizma i sporta će 8. travnja 2021. održati online informativnu radionicu u okviru Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.“ s početkom u 10:30 sati korištenjem aplikacije Microsoft Teams.

Svrha je online informativne radionice detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno. Broj sudionika na radionici je ograničen zbog tehničkih ograničenja stoga molimo da na radionici sudjeluje do najviše 2 predstavnika po ustanovi koji će izravno biti uključeni u pripremu projekata.

Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o svom statusu u srijedu 7. travnja, kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na on-line radionici.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti online prijavni obrazac: obrazac.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do utorka 6. travnja 2021. do 15 sati. Za sve dodatne informacije obratite se putem emaila EUobrazovanje@mints.hr.

Nadležna institucija

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
eufondovi@mints.hr
mint.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X