Natječaji

ITU – Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split

Status

Zatvoren
12.07.2019.

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Turizam

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Partneri

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

 • Općina Klis
 • Grad Omiš
 • Općina Dugopolje
 • Grad Kaštela
 • Općina Lećevica
 • Grad Trogir
 • Turistička zajednica Grada Solina

Raspoloživost sredstava

27.846.400,00 HRK

Vrijednost natječaja

27.846.400,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zaštita okoliša i održivost resursa

Sažetak

IZMJENA POZIVA – 9. srpnja 2019.

obavještavamo Vas kako je u sklopu Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Otvorene ljetne pozornice Urbane aglomeracije Split“, referentna oznaka: KK.06.1.1.08, objavljenom 31. svibnja 2019. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dana 9. srpnja 2019. godine objavilo izmjenu Poziva kojom se mijenjaju određene odredbe u dokumentu Poziv na dostavu projektnog prijedloga kao što je navedenu u dokumentu Izmjena Poziva.

 

Dokumentacija je dostupna na poveznici ovdje.

 

Cilj Poziva je izgradnja, uređenje i opremanje otvorenih ljetnih pozornica, popratnih objekata i sadržaja za kulturno turističku namjenu na ukupno 8 različitih lokacija u gradovima Solinu, Trogiru, Kaštelima i Omišu te općinama Klis, Dugopolje i Lećevica:

 1. Solin: uređenje Gradine, izgradnja pozornice
 2. Solin: uređenje i izgradnja Kulturno informativnog centra i uređenje trga
 3. Klis: preuređenje dva objekta i sanacija zidina Tvrđave Klis, izgradnja pozornice
 4. Omiš: uređenje „Starog groblja”, izgradnja pozornice
 5. Dugopolje: ljetna pozornica kraj crkve sv. Roka
 6. Kaštela: Dudanov park u Kaštel Kambelovcu, izgradnja pozornice
 7. Lećevica: uređenje starih bunara u selu Radošić, izgradnja pozornice
 8. Trogir: ljetna pozornica u staroj gradskoj jezgri

Svrha Poziva je revitalizacija i obnova kulturne baštine i vrijednih urbanih prostora u sedam jedinica lokalne samouprave Urbane aglomeracije Split u smislu približavanja kulturne baštine građanima i posjetiteljima, očuvanja i kvalitetnije prezentacije baštine te stvaranja novih kulturnih i turističkih sadržaja. Projekt koji će biti financiran ovim Pozivom će biti usmjeren na povećanje pozitivnih društveno – gospodarskih koristi te će predstavljati platformu koja će omogućiti sustavno stvaranje novih inicijativa, projektnih ideja i prilika za same lokalitete, ali i za brojne druge organizacije i dionike iz javnog, privatnog ili sektora civilnog društva Urbane aglomeracije Split.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 27.846.400,00 HRK.

 

Prihvatljivi prijavitelj i partneri

 Prihvatljivi prijavitelj u okviru ovog Poziva je Grad Solin (OIB: 40642464411).

Prihvatljivi partneri u okviru ovog Poziva su:

 • Općina Klis
 • Grad Omiš
 • Općina Dugopolje
 • Grad Kaštela
 • Općina Lećevica
 • Grad Trogir
 • Turistička zajednica Grada Solina

Obavezni partner je Turistička zajednica grada Solina.

 

Prihvatljive aktivnosti

 Aktivnosti koje su prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva su:

 • Građenje odnosno izvođenje radova na kulturnim lokacijama i objektima na 8 lokacija:
 1. Solin: uređenje Gradine, izgradnja pozornice
 2. Solin: uređenje i izgradnja Kulturno informativnog centra i uređenje trga
 3. Klis: preuređenje dva objekta i sanacija zidina Tvrđave Klis, izgradnja pozornice
 4. Omiš: uređenje „Starog groblja”, izgradnja pozornice
 5. Dugopolje: ljetna pozornica kraj crkve sv. Roka
 6. Kaštela: Dudanov park u Kaštel Kambelovcu, izgradnja pozornice
 7. Lećevica: uređenje starih bunara u selu Radošić, izgradnja pozornice
 8. Trogir: ljetna pozornica u staroj gradskoj jezgri
 • Kupnja i instalacija opreme potrebne za obnovu i stavljanje u funkciju 8 lokacija (urbana oprema i rasvjeta, audio-vizualna oprema, mobilne konstrukcije i sl.)
 • Priprema projektno-tehničke dokumentacije potrebne za izvođenje radova (parcelacijski elaborati, idejna rješenja, idejni, glavni i izvedbeni projekti, troškovnici)
 • Priprema studijske dokumentacije koja se tiče realizacije ulaganja (studija izvodljivosti, analize troškova i koristi, projektna prijava, strategije i planovi povezani s ulaganjem u materijalnu imovinu, npr. strategije brendiranja, marketinški planovi, komunikacijske strategije i sl.)
 • Razvoj i promocija kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini (uključujući provedbu stručnih edukacija za turističke vodiče te izradu promotivnih strategija i materijala)
 • Aktivnosti informairanja i vidljivosti
 • Upravljanje projektom i administracija (uključujući savjetodavne usluge vanjskih stručnjaka te angažiranje postojećeg i novozaposlenog osoblja)
 • Aktivnosti vezane u promicanje horizontalnih načela (u skladu s točkom 3.1. ovog Poziva)

 

Geografska ograničenja

Projekt će se u cijelosti provoditi na području urbane aglomeracije Split.

UAS se ustrojava Odlukom o ustrojavanju Urbane aglomeracije Split (KLASA: 001-01/15-02/4, URBROJ: 538-06-1-2/016-15-9) te obuhvaća sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Split, Grad Kaštela, Grad Omiš, Grad Sinj, Grad Solin, Grad Trogir, Općina Dicmo, Općina Dugi Rat, Općina Dugopolje, Općina Klis, Općina Lećevica, Općina Muć, Općina Podstrana.

 

Administrativni podaci (rok, oblik i mjesto podnošenja)

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eFondovi. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.

Datum pokretanja postupka je datum odobrenja PDP-a od strane UT-a kroz sustav eFondovi, a krajnji rok za dostavu projektnog prijedloga je 12. srpnja 2019. godine.

 

OBAVIJEST – Nova Pravila o financijskim korekcijama (21. kolovoza 2019.)

Obavještavamo prijavitelje da su donesena nova Pravila o financijskim korekcijama te će se ista primjenjivati na projekte koji će se ugovoriti u okviru Poziva.

Pravila su izmijenjena slijedom stupanja na snagu novih Smjernica Europske komisije na temu financijskih ispravaka (korekcija), konkretno Odluke Europske komisije od 14.5.2019. o smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija primjenjuje na izdatke koje financira Unija (13.5.2019., C(2019) 3452 final).

Pravila o financijskim korekcijama su objavljena na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova, na sljedećoj poveznici (u dijelu „Pravilnici o prihvatljivosti izdataka“):
https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X