Natječaji

“Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)”

Status

Zatvoren
30.07.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Vrijednost natječaja

25.000.000,00 kn

Fond

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Program

Sažetak

Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” usmjeren je na ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele obroka u osnovnim školama. Poziv predstavlja dodanu vrijednost postojećim nacionalnim programima subvencioniranja prehrane kojom će pomoć biti dostupna većem broju djece.

Ukupna indikativna vrijednost Poziva je 25.000.000,00 kn, a ciljane skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.

Pozivom su propisani obvezni i dodatni kriteriji za odabir najpotrebitije djece. Obvezan kriterij za sudjelovanje u projektu je – „djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu“, a prema dodatnim kriterijima u projekt se može uključiti najviše 10% od ukupnog broja djece prijavljene za sudjelovanje u projektu po pojedinoj osnovnoj školi.

Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 200.000,00 kn, dok najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 1.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105% prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.

Obavezni partneri su javne osnovne škole koje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave prema kriteriju indeksa razvijenosti (105%), a neobavezni partneri su druga javna tijela koja su osnivači javnih osnovnih škola prema kriteriju indeksa razvijenosti (105%).

Podnošenje projektnih prijedloga bit će moguće od 10. svibnja 2021. godine od 9:00:00 sati.

VAŽNOObavijest o zatvaranju Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)”
Obavještavamo potencijalne prijavitelje da 30. srpnja 2021. godine ističe rok za podnošenje projektnih prijedloga te se Poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” zatvara.

VAŽNO – Obavijest potencijalnim prijaviteljima o statusu Poziva!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako se zbog tehničke greške na mrežnim stranicama  https://strukturnifondovi.hr/ status Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” povremeno mijenja na način da je Poziv „zatvoren“ iako nisu ispunjeni uvjeti za njegovo zatvaranje u skladu s natječajnom dokumentacijom.

Obzirom je u tijeku uklanjanje navedene greške od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,  kao tijelom nadležnim za funkcioniranje mrežne stranice https://strukturnifondovi.hr/, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo za predmetni Poziv daje sljedeću uputu:

U skladu sa natječajnom dokumentacijom za Poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” projektni prijedlozi mogu se podnositi od 10. svibnja 2021. godine od 9:00 sati, dok rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 30. srpnja 2021. godine ili danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Također, u skladu s natječajnom dokumentacijom, Upravljačko tijelo je dužno objaviti informaciju o iscrpljenju raspoloživih financijskih sredstava na središnjoj mrežnoj stranici za FEAD http://www.fead.hr/  i/ili na mrežnim stranicama za strukturne fondove https://strukturnifondovi.hr/.

Obzirom na trenutne okolnosti koje su nastupile uslijed tehničke greške, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će u slučaju stvarnog zatvaranja Poziva u skladu s uvjetima Poziva, uz promjenu statusa Poziva iz “otvoren“ u „zatvoren“, dodatno objaviti i tekstualnu obavijest  o zatvaranju Poziva na središnjoj mrežnoj stranici za FEAD http://www.fead.hr/ i na mrežnim stranicama za strukturne fondove https://strukturnifondovi.hr/. U skladu s navedenim, Poziv će se smatrati zatvorenim samo ukoliko je uz promijenjen status Poziva objavljena i spomenuta tekstualna obavijest o zatvaranju Poziva.

Molimo prijavitelje ukoliko primijete dodatne tehničke greške ili poteškoće u radu na mrežnim stranicama https://strukturnifondovi.hr/ da iste prijave elektroničkom poštom na adresu fead@mdomsp.hr.

VAŽNO –  Obavijest – Povećanje dostupnih financijskih sredstava u okviru Poziva

Dana 24. rujna 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačko tijelo u okviru otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2021. – 2022.)” donijelo je Odluku o povećanju dostupnih financijskih sredstava u okviru Poziva s dosadašnjih 25.000.000,00 kn na 26.464.523,19 kn.

Pitanja i odgovori

Nadležna institucija

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 3696 466
fax. 01 3696 468
esf.info@mrms.hr
www.mrms.hr
www.esf.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X