Natječaji

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom

Status

Zatvoren
30.11.2021.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.2021.MZO.

Područje

IRI

Obrazovanje

Prijavitelji

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Visoka učilišta

Znanstveni instituti

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 953.868.867,49 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i drugih izvora.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.11.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.

Intenzitet bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Vrijednost natječaja

953.868.867,49 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
  2. Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
  3. Grupa 3.: Izvedba radova
  4. Grupa 4.: Nabava opreme koja je stradala u potresu
  5. Grupa 5.: Upravljanje projektom i administracija
  6. Grupa 6.: Promidžba i vidljivost

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji

  • visoko učilište (i njegove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) osnovano od strane RH ili vjerske zajednice, upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a, koje se pretežito financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske
  • javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a,  odnosno institut koji se pretežito financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske, osnovano od strane RH
  • tijela državne uprave koja unutar svojeg ustrojstva imaju učilišta

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.11.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.

Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: ugovaranje@mzo.hr. Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.gov.hr svakih 7 radnih dana.

Obavještavamo Vas da se odgovori na pitanja o odredbama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) zaprimana od objave predmetnog Poziva usklađuju s 1. Izmjenama Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) koje su objavljene 26. ožujka 2021. godine te će svi revidirani odgovori biti objavljeni u najkraćem mogućem roku.

*Pod označenim prihvatljivim prijaviteljima “Javna tijela (ministarstva i agencije)” podrazumijeva tijela državne uprave koja unutar svojeg ustrojstva imaju učilišta.

Dokumentacija

Važna obavijest (26. ožujka 2021. godine) 1. Izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga "„Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (referentni broj: FSEU.2021.MZO.) stupila je na snagu 26. ožujka 2021. godine.


Izmjene predmetnog Poziva odnose se na izmjene u navedenim dokumentima: • Upute za prijavitelje • Sažetak poziva • Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava • Opći uvjeti Ugovora • Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi • Prijavni obrazac • Prijavni obrazac 1a • Izjava prijavitelja • Izjava stručnjaka • Izjava prijavitelja o statusu s obzirom na (ne)povrativost PDV-a.
Datum: 26.3.2021.

Upute_MZO_28-1-2021.docxDatum: 28.1.2021.

Informativne radionice

Važna obavijest (08. veljače 2021. godine)

ODRŽAVANJE ONLINE RADIONICE

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom”; FSEU.2021.MZO

Informativna online radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” održat će se u srijedu, 10. veljače 2021. godine, od 13:00 do 15:00 sati na aplikaciji Zoom. Na radionici će predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine predstaviti sadržaj Poziva, a predstavnici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održat će predavanje o javnoj nabavi, pravilima i najčešćim pogreškama.

Svi potencijalni prijavitelji obaviješteni su o održavanju online radionice putem e-maila koji sadrži link za pristupanje radionici. Ostali zainteresirani potencijalni prijavitelji i dalje mogu slati pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv putem elektroničke pošte na adresu: ugovaranje@mzo.hr. Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr svakih 7 radnih dana.

Prezentacije sa online radionice možete preuzeti na linku niže, a pitanja i odgovore sa radionice možete pronaći pod rubrikom "Pitanja i odgovori".

 

Nadležna institucija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja-EFRR (ug)

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X