Natječaji

Kompetentnost i razvoj MSP

Status

Zatvoren
31.12.2017.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Obrtnici

Vrijednost natječaja

867.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Sažetak

Dana 17. svibnja 2016. – Upute povezane s Pozivom primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskom prioritetu 3d Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese, Specifičnom cilju 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Prioritetna os 3. Poslovna konkurentnost, specifični cilj 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima u okviru OPKK-a ima za cilj pružiti bolju potporu razvoju konkurentnosti pomaganjem održivog razvoja proizvodnje i jačanjem sposobnosti poduzeća da se natječu na međunarodnim tržištima kao načina povećanja regionalne konkurentnosti i bržega gospodarskog rasta. U skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020., Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s rokom prijave od 1. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 867.000.000,00  kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.

Dokumentacija

Odluka o povećanju alokacije


Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Kompetentnost i razvoj MSP“ (KK.03.2.1.05) objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva, s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 867.000.000,00 kn. Kako je iznos kvalitetnih zaprimljenih projektnih prijedloga premašio raspoloživu alokaciju za navedeni Poziv, osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 475.000.000,00 kn te je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta, dr. sc. Martina Dalić, donijela Odluku o povećanju alokacije Poziva, čime novi iznos alokacije za navedeni Poziv iznosi 1.342.000.000,00 kuna.
Datum: 16.1.2018.

Prva izmjena natječajne dokumentacije


Dana 18. svibnja 2016. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije objavljene 17. svibnja 2016. godine.
Datum: 16.1.2018.

Natječajna dokumentacijaDatum: 16.1.2018.

Pitanja i odgovori

P6-QA_27_12.pdf


Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte: P6-kompetentnost@minpo.hr Pitanja se mogu postavljati kontinuirano. Odgovori će se objavljivati ovdje, u roku od 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Napominjemo da s ciljem poštivanja načela jednakog tretmana, Ministarstvo poduzetništva i obrta ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.
Datum: 16.1.2018.

Informativne radionice

1. Zagreb - četvrtak 9. lipnja 2016. u 10 sati - Kino dvorana Ministarstva poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78

2. Osijek - utorak 14. lipnja u 13:30 sati - HGK Županijska komora Osijek, Europske avenije 13

Prijave na radionicu šalju se na: EUradionice@minpo.hr s naznakom u predmetu poruke za koji se grad prijavljujete.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X