Natječaji

Javni poziv “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru” oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine

Status

Zatvoren
27.05.2022.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

FSEU.2022.ENERGETIKA.MINGOR

Područje

Energija

Prijavitelji

Gospodarski subjekti

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 372.530.000,00 kuna. Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Vrijednost natječaja

372.530.000,00 kn

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

  1. Svrha (cilj) Poziva

Svrha Poziva je nadoknada sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, građevina i energetskog sustava u cjelini (električna energija, toplinska energija i distribucija plina) oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te dovođenje istih na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način.

  1. Ukupna raspoloživa financijska sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 372.530.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

  1. Prihvatljivi prijavitelji
  • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
  • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
  •  pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje.

 

  1. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije

Grupa 3.: Izvedba radova

Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija

 

5.     Administrativni podaci

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 27.05.2022. godine, ovisno što nastupa ranije.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Za potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva izrađen je Program dodjele državnih potpora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.

Kako se putem poziva dodjeljuje (državna) potpora, prijavitelj se mora uskladiti s Programom dodjele državnih potpora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.

Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/.

Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

6.     Pitanja i odgovori

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: energetika@mingor.hr.

Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  https://mingor.gov.hr/ svakih 7 radnih dana.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10000 Zagreb

skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X