Natječaji

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Status

Zatvoren
15.06.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Upravljanje

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Vrijednost natječaja

27.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi omogućiti unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, društvenih poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opći cilj Poziva je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.
Specifični ciljevi Poziva su:
1. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi tretmana započetih u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te politika postpenalnog prihvata i resocijalizacije počinitelja kaznenih djela;
2. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za osmišljavanje, razvoj i provedbu usluga postpenalnog prihvata te za pružanje podrške počiniteljima kaznenih dijela u približavanju tržištu rada kroz osposobljavanje i usavršavanje nakon izdržavanja kazne.

VAŽNO!! Dana 29. svibnja 2018. Ured za udruge zaprimio je odobrenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na manje izmjene natječajne dokumentacije te objavio izmjene Uputa za prijavitelje i predloška priloga 3. Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Određen je novi rok za prijavu: 15. lipnja 2018.

Učestala pitanja i odgovori:

Prijavni obrazac A dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/.

Objavljena pitanja i odgovori u sklopu Poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu”

Dana 17. svibnja 2018. objavljena su pitanja i odgovori pristigli do 16. svibnja 2018. na esf@udruge.vlada.hr

Dana 25. svibnja 2018. objavljena su pitanja i odgovori pristigli do 25. svibnja 2018. na esf@udruge.vlada.hr

Dana 8. lipnja 2018. objavljena su pitanja i odgovori pristigli do 5. lipnja 2018. na esf@udruge.vlada.hr  

Dana 10. srpnja 2019. objavljena je Odluka o financiranju projekata u vrijednosti 13.661.149,51 kuna.

Dokumentacija

Prijavni obrazac BDatum: 30.3.2018.

Upute za prijaviteljeDatum: 30.3.2018.

Informativne radionice

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje održana je u ponedjeljak, 16. travnja 2018., u velikoj dvorani Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Snimka radionice dostupna je ovdje, a prezentaciju možete preuzeti ovdje.

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova.

Za specifična pitanja vezana uz probaciju moguće je obratiti se na adresu goran.brkic@pravosudje.hr, dok se za specifična pitanja vezana uz zatvorski sustav moguće obratiti na adresu info-udruge@uzs.pravosudje.hr (prilikom slanja upita molimo nasloviti mail kao „veza - ESF poziv“).

Nadležna institucija

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Opatička 4, 10 000 Zagreb
tel. 01 4599 810
fax. 01 4599 811
esf@udruge.vlada.hr
info@udruge.vlada.hr
udruge.vlada.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X