Natječaji

“IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP” – KK.03.2.1.15

Status

Otvoren
Od 22.05.2018.
Do 28.12.2018.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Vrijednost natječaja

200.000.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ KK.03.2.1.15 sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i  učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK

Vrste potpora: 

  • Regionalne potpore,
  • Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova,
  • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima,
  • Potpore za usavršavanje,
  • Potpore male vrijednosti (de minimis)

Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja  u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i  učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

VAŽNO!

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 22. svibnja 2018. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.15. Kako je bilo ranije najavljeno, radi se o novom Pozivu, otvorenom nakon otkazivanja prethodnog Poziva referentne oznake KK.03.2.1.10.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom predaje/dostave projektnih prijedloga do 28. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Projektni prijedlozi po ovom Pozivu podnose i predaju se na sljedeći način i u sljedećim rokovima:

  1. Unos podataka putem sustava eFondovi: od 22. svibnja 2018. 
  2. Podnošenje projektne dokumentacije putem sustava eFondovi: od 23. svibnja.2018. u 10:00 sati;
  3. Predaja projektnih prijedloga – predaja Obrasca za prijavu isključivo putem preporučene poštanske pošiljke s povratnicom: od 5. lipnja 2018. u 10:00 sati

Važno: Vrijeme unosa i podnošenja projektne dokumentacije u sustav eFondovi ne predstavlja vrijeme predaje projektnih prijedloga za predmetni Poziv!

Napominjemo da će se prijaviteljima koji su svoje projektne prijedloge pripremili unutar sustava eFondovi za vrijeme trajanja otkazanog Poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, osigurati mogućnost korištenja svih prethodno unesenih podataka.

Zbog specifičnog načina podnošenja / predaje projektnih prijedloga u okviru ovog Poziva, molimo potencijalne prijavitelje da obrate posebnu pozornost na detaljno pojašnjenje u natječajnoj dokumentaciji, odnosno u Uputama za prijavitelje.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći  ovdje.

 

Obavijest o produljenju razdoblja privremene obustave Poziva – 19. rujna 2018. 

Nastavno na privremenu obustavu Poziva “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP”, referentne oznake KK.03.2.1.15., koja je stupila na snagu 07. lipnja 2018. godine od 14.00 sati, obavještavamo prijavitelje da se produljuje razdoblje obustave ovog Poziva.
Budući da je za spomenuti Poziv postupak dodjele za zaprimljene projektne prijedloge u tijeku, razdoblje obustave, čije je inicijalno trajanje bilo predviđeno do 22. rujna 2018. godine u 14.00 sati, produljuje se do 28. prosinca 2018. godine u 14.00 sati.

Važna obavijest! 27. srpnja 2018.

Nastavno na veći broj zaprimljenih upita vezano uz Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP” (referentna oznaka: KK.03.2.1.15), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje informaciju kako slijedi.

Na navedeni Poziv zaprimljen je velik broj projektnih prijedloga čija ukupna vrijednost traženih bespovratnih sredstava gotovo pet puta premašuje dostupnu financijsku alokaciju. Zaprimljene projektne prijave evidentirane su prema redoslijedu zaprimanja, u skladu s uvjetima objavljenog Poziva. Prijave čija kumulativna vrijednost traženih bespovratnih sredstava predstavlja 200% alokacije upućene su u daljnji postupak dodjele, dok je za preostale projektne prijedloge postupak dodjele trenutno obustavljen.

Uzimajući u obzir izniman interes za ovaj Poziv kao i potrebe poduzetnika, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU analizira mogućnost povećanja sredstava za predmetni Poziv, poštujući pritom pravila koja se primjenjuju na korištenje EU fondova. Prijavitelji će o istome biti pravodobno obaviješteni.

 

Privremena obustava Poziva 7. lipnja 2018.

Kako je dana 7. lipnja iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegao 200% raspoložive alokacije Poziva, sukladno Uputama za prijavitelje i prethodnim najavama obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.

Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće, a projektni prijedlozi čiji su Obrasci za prijavu predani preporučenom poštanskom pošiljkom za vrijeme obustave Poziva smatrat će se zaprimljenim izvan roka.

Ova obustava nastupa 07. lipnja 2018. godine u 14:00 sati., a traje do 22. rujna 2018. u 14:00 sati.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

 

Važna obavijest! 4. lipnja 2018.

Podsjećamo prijavitelje na Poziv KK.03.2.1.15 – “IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP” kako podnošenje dokumentacije putem sustava eFondovi ne predstavlja trenutak predaje projektnih prijedloga, već se trenutkom predaje smatra predaja Obrasca za prijavu na poštu. Obrazac za prijavu dostavlja se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, a predaja na poštu istog može biti najranije od 5. lipnja 2018. u 10:00:00 sati.

 

Važna obavijest! 5. lipnja 2018.

Podsjećamo potencijalne prijavitelje na Poziv ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ da će se Poziv obustaviti na određeno vrijeme u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne 200% raspoložive alokacije Poziva.

O navedenoj obustavi će prijavitelji biti pravovremeno obaviješteni. Podnošenje projektne dokumentacije kroz sustav eFondovi neće biti moguće nakon obustave Poziva, a obrasci za prijavu predani preporučenom poštanskom pošiljkom nakon obustave Poziva neće ući u postupak dodjele.

Pitanja i odgovori

P15-pitanja-i-odgovori-v1.pdfDatum: 25.5.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

P15-Pitanja-i-odgovori-v2.pdfDatum: 1.6.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

P15-Pitanja-i-odgovori-v3.pdfDatum: 4.6.2018.

Notice: Undefined index: archive_faq in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/single-natjecaji.php on line 282

Informativne radionice

VAŽNA OBAVIJEST! 23. svibnja 2018.

S obzirom da su sadržaji informativnih radionica za poduzetnike poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a“ referentnog broja  KK.03.2.1.10 dostupni na poveznici: https://www.youtube.com/channel/UC3DachdOxv2vos5qHXp6SQQ, a kako bi prijaviteljima i potencijalnim prijaviteljima dodatno približili najvažnije uvjete Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentnog broja  KK.03.2.1.15,  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje informativnu prezentaciju ovog Poziva.

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X