Natječaji

Inovacije novoosnovanih MSP

Status

Zatvoren
31.12.2016.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Poduzetništvo

Prijavitelji

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Obrtnici

Vrijednost natječaja

64.400.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Sažetak

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Cilj ovog Poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga. Druga svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na napredne i inovativne proizvode i usluge visoke dodane vrijednosti.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 64.400.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:
– neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014
– su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, nisu raspodijelile dobit i koje nisu osnovane spajanjem.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 HRK. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.

Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

9.1.2017.
Obavijest o produljenju trajanja postupka dodjele

Zbog izuzetno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga po objavljenom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije novoosnovanih  MSP”,  referentnog broja KK.03.2.2.01  (u nastavku teksta: Poziv), Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačko tijelo odobrilo je Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Provedbenom tijelu nadležnom za Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost, produljenje trajanja postupka dodjele za Poziv na rok od 180 dana.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će uložiti napore za otklanjanje okolnosti koje utječu na dinamiku obrade zaprimljenih projektnih prijedloga kako bi ista bila u što većoj mjeri ubrzana te kako bi zahtjevi bili obrađeni u što kraćem roku.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

Dokumentacija

Odluka o povećanju alokacije


VAŽNO! (04.10.2017) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP“ (KK.03.2.2.01) objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Kako je iznos kvalitetnih zaprimljenih projektnih prijedloga premašio raspoloživu alokaciju za navedeni Poziv, osigurana su dodatna sredstva te je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta, dr. sc. Martina Dalić, donijela Odluku o povećanju alokacije, čime novi iznos alokacije za navedeni Poziv iznosi 74.000.000,00 kuna.
Datum: 16.1.2018.

Natječajna dokumentacijaDatum: 16.1.2018.

Prva izmjena natječajne dokumentacije


Dana 04. listopada 2016. godine objavljena je izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije, a navedene izmjene stupaju na snagu danom objave.
Datum: 16.1.2018.

Pitanja i odgovori

QA_P5_20161227.pdf


Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte: P5-Startup@minpo.hr Pitanja se mogu postavljati kontinuirano. Odgovori će se objavljivati ovdje, u roku od 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Napominjemo da s ciljem poštivanja načela jednakog tretmana, Ministarstvo poduzetništva i obrta ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.
Datum: 16.1.2018.

Informativne radionice

1. Zagreb - ponedjeljak 23. svibnja 2016. u 10 sati - Kino dvorana Ministarstva poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78
2. Rijeka - ponedjeljak 30. svibnja 2016. u 11 sati - STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci - Velika dvorana, Radmile Matejčić 10
3. Split - srijeda, 1. lipnja 2016. u 9 sati - HGK Županijska komora Split, Ante Trumbića 4
4. Osijek - ponedjeljak 6. lipnja u 11 sati - HGK Županijska komora Osijek, Europske avenije 13

Prijave na radionicu šalju se na: EUradionice@minpo.hr s naznakom u predmetu poruke za koji se grad prijavljujete.

Nadležna institucija

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
tel. 01 3717 111
fax. 01 3717 149
javnost@mingor.hr
www.mzoe.gov.hr

 

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X