Povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta za proizvodnju fleksibilne ambalaže

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.03.2.1.05.0313

Naziv projekta

Povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta za proizvodnju fleksibilne ambalaže

OIB tvrtke ili organizacije

15252974153

Naziv tvrtke ili organizacije

VUPAK d.o.o.

Osoba za kontakt

Goran Vuk

Lokacija

Međimurska , Prelog

Kontakt telefon

040645277

Email

vupak@ck.htnet.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

12. 03. 2020.

Rok za dostavu ponuda

26. 03. 2020.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je rezač folije, preša za otpad u provedbi projekta „Povećanje prostornih i proizvodnih kapaciteta za proizvodnju fleksibilne ambalaže“. Detaljan opis predmeta nabave kao i količine predmeta nabave navedene su u Troškovniku, prilogu B koji je sastavni dio ovog Poziva. / The procurement subject is a Foil slitter, Waste press of the implementation of the project "Increasing the space and production capacity for flexible packaging production". The detailed description and quantity of the procurement subject is listed in the Bill of Quantities in Annex B which forms an integral part of this Documentation. Predmet nabave je podijeljen u grupe. / The procurement subject is divided into groups: • GRUPA 1: rezač folije/ GROUP 1: Foil slitter • GRUPA 2: preša za otpad /GROUP 2: Waste press Ponuditelj može dati ponudu za jednu, više ili sve grupe predmeta nabave. /The Tenderer may submit a tender for one, more or all of the groups of procurement items.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X