Jačanje konkurentnosti poduzeća PGM d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Naziv projekta

Jačanje konkurentnosti poduzeća PGM d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

OIB tvrtke ili organizacije

42356453923

Naziv tvrtke ili organizacije

PGM d.o.o. za proizvodnju građevnog materijala

Osoba za kontakt

BARBARA JAKUŠ

Lokacija

Krapinsko-zagorska , Bedekovčina

Kontakt telefon

098405376

Email

barbara@pgm.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

14. 09. 2021.

Rok za dostavu ponuda

24. 09. 2021.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je nabava laboratorijske opreme za potrebe realizacije projekta „Jačanje konkurentnosti poduzeća PGM d.o.o. ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ sukladno Tehničkim specifikacijama koje čine Prilog VII i Troškovniku koji čini Prilog VIII ovog Poziva na dostavu ponude.

Priloženi dokumenti

1.Obavijest o nabavi.pdf


Obavijest o nabavi
Datum: 14.9.2021.

2. Poziv za dostavu ponude.docx


Poziv na dostavu ponude
Datum: 14.9.2021.

PRILOG VII- TEHNIČKE SPECIFIKACIJE.xlsx


Tehničke specifikacije - PRILOG VII
Datum: 14.9.2021.

PRILOG VIII - TROŠKOVNIK.xlsx


Troškovnik - PRILOG VIII
Datum: 14.9.2021.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X