Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.06.1.1.01.0081

Naziv projekta

Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara

OIB tvrtke ili organizacije

00278939822

Naziv tvrtke ili organizacije

Franjevački samostan Vukovar

Osoba za kontakt

Anamarija Buljan

Lokacija

Vukovarsko-srijemska , Vukovar

Kontakt telefon

+385 32 441 381

Email

filipjakov.vukovar@ofm.hr

Vrsta nabave

Usluge

Datum objave

12. 06. 2018.

Rok za dostavu ponuda

02. 07. 2018.

Kratak opis nabave

Broj nabave: KK.06.1.1.01.0081-11/2017 Predmet nabave čine digitalizacija i katalogizacija knjiga u vlasništvu Franjevačkog samostana u Vukovaru, a koje će činiti dio fundusa novootvorene knjižnice fra Marko Kurolt. Nabava se provodi u okviru EU projekta „Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara“. Predmet nabave je podijeljen u grupe. Vrsta javnog nadmetanja: javno nadmetanje u jednoj fazi.

Priloženi dokumenti

Dig_i_kat_Dokumentacija o nabavi.docx


Obavijest o nabavi, Dokumentacija o nabavi i prilozi
Datum: 12.6.2018.

Troškovnik_Digitalizacija_knjiga.xlsx


Troškovnik_digitalizacija knjiga
Datum: 12.6.2018.

Troškovnik_Katalogizacija_knjiga.xlsx


Troškovnik_katalogizacija knjiga
Datum: 12.6.2018.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X