Inovacija proizvodnog procesa i organizacije poslovanje u svrhu komercijalizacije inovacije ,,More 50 – inovativna jedrilica na električni pogon

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.03.2.2.6.0115

Naziv projekta

Inovacija proizvodnog procesa i organizacije poslovanje u svrhu komercijalizacije inovacije ,,More 50 – inovativna jedrilica na električni pogon

OIB tvrtke ili organizacije

44800651850

Naziv tvrtke ili organizacije

A More Yachts d.o.o.

Osoba za kontakt

Silvia

Lokacija

Splitsko-dalmatinska , Dugopolje

Kontakt telefon

021 672 124

Email

silvia@more-yachts.hr

Vrsta nabave

Usluge

Datum objave

02. 08. 2020.

Rok za dostavu ponuda

14. 08. 2020.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je nabava intelektualnog vlasništva i izrada modela i kalupa odnosno nabave intelektualnog vlasništva (dizajna nove inovativne jedrilice na el.pogon, plovne karatkeristike, kabine) i nabave intelektualnog vlasništva kompletan inženjering broda) te izrada modela i kalupa. / The subject of procurement is the procurement of intellectual property and the production of models and molds, i.e. procurement of intellectual property (design of a new innovative electric sailboat, navigable characteristics, cabins) and procurement of intellectual property complete ship engineering) and procurement for modeling and mold making. Prijenos svih prava intelektualnog vlasnistva, posebno autorskih prava, u odnosu na predmet nabave je u korist Narucitelja. Ponuditelj osniva u korist Narucitelja iskljuciva prava iskoristavanja predmeta nabave, sadržajno, vremenski i prostorno neogranicenja, s pravom Narucitelja da prava u odnosu na predmet nabave registrira na svoje ime i vlasništvo. Ponuditelj nema pravo, bez odobrenja Narucitelja, raspolagati predmetom nabave izradenim za Narucitelja. Ponuditelj kao autor zadrzava moralna prava, posebno pravo da bude naznacen kao autor./The transfer of all intellectual property rights, especially copyright, in relation to the subject of procurement is in favor of the Contracting Authority. The Bidder establishes in favor of the Contracting Authority excludes the rights of exploitation of the subject of procurement, content, time and space restriction, with the right of the Contracting Authority to rights in relation to the subject of procurement registered in its name and ownership. The Bidder has no right, without the approval of the Contracting Authority, to procure the available item made for the Contracting Authority. The bidder as an author reserves moral rights, especially the right to be designated as an author.

Priloženi dokumenti

Poziv na dostavu ponuda - A More Yachts -final.pdf


Poziv na dostavu ponude
Datum: 2.8.2020.

Annexes.zip


Annexes
Datum: 2.8.2020.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X