Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.02.2.1.01.0004

Naziv projekta

Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam

OIB tvrtke ili organizacije

72501368180

Naziv tvrtke ili organizacije

Hrvatska turistička zajednica

Osoba za kontakt

Ivana Karuza

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

01 4699 331

Email

hdt@htz.hr

Vrsta nabave

Usluge

Datum objave

17. 01. 2020.

Rok za dostavu ponuda

12. 02. 2020.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je usluga izrade weba turističko-informacijskog sustava te uspostave IT sustava - upravljanje bazama podataka potrebnih za uspostavu javnih e-usluga (turističko informacijski portal). Predmet nabave je podijeljen u dvije grupe: • Grupa 1: Nabava usluge izrade weba turističko-informacijskog sustava Za Predmet nabave Grupe 1 je izrada novog turističko-informacijskog sustava – web portala croatia.hr u koji pripada izrada i isporuka kompletnog programskog rješenja turističko-informativnog portala croatia.hr sa svim podstranicama TZŽ i TZ, importom cjelokupnog sadržaja, spajanjem raznih baza putem API-ja ili povezivanja s drugim sustavima u skladu s tehnološkim standardima struke i najboljom poslovnom praksom, testiranje informacijskog sustava, edukacija krajnjih korisnika sustava na ukupno 22 radionice u trajanju od najmanje četiri (4) sata po radionici, izrada korisničkog priručnika, puštanje u produkciju te prijenos autorskog prava i izvornog koda na Naručitelja. Zakup hardverske infrastrukture potrebne za implementaciju turističko-informacijskog sustava nije predmet ove nabave no obaveza Ponuditelja je dati prijedlog i detaljne specifikacije traženih hardverskih i softverskih resursa neophodnih za ispravan rad predloženog rješenja. Navedeni resursi moraju biti skalabilni. • Grupa 2: Nabava uspostave IT sustava - upravljanje bazama podataka potrebnih za uspostavu javnih e-usluga (turističko informacijski portal) Predmet nabave Grupe 2 su izrada plana aktivnosti realizacije ugovora, analiza, provjera i isporuka baza podataka propisanih natječajnom dokumentacijom, fotografiranje, snimanje video materijala i pisanje uvodnih tekstova za određene turistički vrijedne baze i prikupljanje, razvrstavanje i priprema materijala za isporuku. Prikupljene baze podataka moraju imati turističku vrijednost, a sve sukladno tehničkim specifikacijama koje su dio ovog natječaja.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X