Digitalna komora – komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.02.2.1.01.

Naziv projekta

Digitalna komora – komunikacijska platforma za poslovne subjekte, javnu upravu i građane

OIB tvrtke ili organizacije

85167032587

Naziv tvrtke ili organizacije

Hrvatska gospodarska komora

Osoba za kontakt

Sanja Šimić

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

+385014561655

Email

ssimic@hgk.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

11. 07. 2019.

Rok za dostavu ponuda

01. 08. 2019.

Kratak opis nabave

Digitalizacija usluga HGK Grupa 3: korisnička IT oprema za podršku provedbi Digitalne komore - ponovljeni postupak -

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X