BioReact – ulaganje u povećanje kapaciteta te zelenu i digitalnu tranziciju tvrtke BioGnost

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

KK.11.1.1.01.0316

Naziv projekta

BioReact – ulaganje u povećanje kapaciteta te zelenu i digitalnu tranziciju tvrtke BioGnost

OIB tvrtke ili organizacije

05273195306

Naziv tvrtke ili organizacije

BioGnost d.o.o.

Osoba za kontakt

Ivan Marchiotti

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

099 24 00 401

Email

ivan.marchiotti@biognost.hr

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

27. 11. 2023.

Rok za dostavu ponuda

06. 12. 2023.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je laboratorijska oprema. Predmet nabave je podijeljen u tri grupe: Grupa 1: Uređaji za obradu tkiva i parafinske stanice Grupa 2: Uređaji za pročišćavanje i dodatna oprema Grupa 3: PCR oprema Grupa 1 uključuje isporuku, instalaciju i puštanje u pogon svih sastavnica predmeta nabave obuhvaćenih grupom 1 kako je definirano troškovnikom i tehničkom specifikacijom. Grupa 2 uključuje isporuku, instalaciju i puštanje u pogon svih sastavnica predmeta nabave obuhvaćenih grupom 2 kako je definirano troškovnikom i tehničkom specifikacijom. Grupa 3 uključuje isporuku, instalaciju i puštanje u pogon svih sastavnica predmeta nabave obuhvaćenih grupom 3 kako je definirano troškovnikom i tehničkom specifikacijom. Maksimalni rok za izvršenje pojedine grupe predmeta nabave (dobavu i instalaciju te puštanje u pogon svih sastavnica opreme obuhvaćenih pojedinom grupom predmeta nabave) je 29. prosinca 2023. Ponuditelji mogu ponuditi kraći rok izvršenja, te će se u tom slučaju ponuđeni rok smatrati krajnjim rokom za izvršenje pojedine grupe predmeta nabave.

Priloženi dokumenti

Poziv na dostavu ponuda.pdf


Poziv na dostavu ponuda
Datum: 27.11.2023.

Prilozi.zip


Prilozi
Datum: 27.11.2023.

Grupa 1 - Odluka o odabiru.pdf


Grupa 1 - Odluka o odabiru
Datum: 15.12.2023.

Grupa 2 - Odluka o odabiru.pdf


Grupa 2 - Odluka o odabiru
Datum: 15.12.2023.

Grupa 3 - Odluka o odabiru.pdf


Grupa 3 - Odluka o odabiru
Datum: 15.12.2023.

Nabave u okviru projekta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.


Pretplati se na ovu nabavu

Niste potvrdili recaptchu

Sve Nabave

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X