Kontakti

Svi kontakti
Ruralni razvoj
Teritorijalna suradnja
Energija
Klima
Poljoprivreda
Zdravlje
Turizam
IRI
IKT
Obrazovanje
Socijalna uključenost
Zastita okolisa
Pomorstvo
Zapošljavanje
Promet
Poduzetništvo
Upravljanje
Ostalo

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

Koordinacijsko tijelo

OP Konkurentnost i kohezija

Upravljačko tijelo

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
tel. 01 6169 111
fax. 01 3783 901
fondovi@mppi.hr
www.mppi.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
tel. 01 6106 111
fax. 01 6106 282
info@mingo.hr
www.mingo.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
tel. 01 4569 000
fax. 01 4594 301
esf@mzo.hr
www.mzo.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 1

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 1

Ministarstvo financija

Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
tel. 01 4591 333
fax. 01 4922 583
informiranje@mfin.hr
www.mfin.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

Tijelo za ovjeravanje

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije- HAMAG-BICRO

Ksaver 208, 10 000 Zagreb
tel. 01 4881 015
fax. 01 4881 009
hamagbicro@hamagbicro.hr
www.hamagbicro.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 2

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU)

Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb
tel. 01 6042 400
fax. 01 6042 598
info@safu.hr
www.safu.hr

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih- ASOO

Radnička cesta 37b, 10 000 Zagreb
tel. 01 6274 666
fax. 01 6274 698
defco@asoo.hr
www.asoo.hr/defco

Razdoblje 2014. - 2020.

OP Konkurentnost i kohezija

Posredničko tijelo razine 2

OP Učinkoviti ljudski potencijali

Posredničko tijelo razine 2

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X