Dokumenti

Institucionalni okvir

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020.


Datum: 16.3.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/page-documents.php on line 134

Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela


Datum: 17.3.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/page-documents.php on line 134

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo


Datum: 17.3.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/page-documents.php on line 134

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 821/2014 оd 28. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1303/2013


Datum: 20.3.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/page-documents.php on line 134

UREDBA (EU) o ESI fondovima br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. prosinca 2013.


Datum: 20.3.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/page-documents.php on line 134

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.


Datum: 20.3.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/page-documents.php on line 134

Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj


Datum: 20.3.2017.

Notice: Undefined index: archive in /var/www/html/wp-content/themes/fondovi/page-documents.php on line 134

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X