Ulaganje u građenje i opremanje farme za tov svinja te nabavku poljoprivredne mehanizacije

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Ulaganje u izgradnju i opremanje farme za tov svinja u zajedničkom projektu obrta Svinjogojstvo Kolesarić i obrta Poljoprivredno gospodarstvo Kolesarić odnosi se na početak suvremene proizvodnje tovljenika te nabavu poljoprivredne mehanizacije. Provođenje projekta omogućilo  je modernizaciju proizvodnih procesa što je potaknulo veću ekonomičnost poslovanja.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Potrebe tržišta su na području Brodsko-posavske županije,  a i cijele Republike Hrvatske,  velike u toj mjeri da ih domaći proizvođači ne mogu zadovoljiti te se ovim projektom pokušalo utjecati na smanjenje uvoza tovljenika.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Općina Bebrina (Brodsko-posavska županija)

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Svinjogojstvo Kolesarić

Partner: Poljoprivredno gospodarstvo Kolesarić

Datum početka i završetka provedbe projekta: 22.12.2016. – 31.12.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 14.420.315,18 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 11.031.541,11 HRK

Ciljevi projekta:

Ciljevi projekta bili su izgraditi i opremiti građevinu za uzgoj 1.440 tovljenika na području Općine Bebrina u Brodsko-posavskoj županiji te, moderniziranom proizvodnjom, ostvariti kvalitetnije poslovanje i u većoj mjeri zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Projektom je nabavljena poljoprivredna mehanizacija i oprema kojom je osuvremenjena i intenzivirana poljoprivredna proizvodnja žitarica i uljarica. Uvođenjem suvremenih strojeva ostvarena je veća ekonomičnost i rentabilnost poslovanja.

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X