STEM INTERAKTIV PRHG – Razvoj novih kurikula i digitalnih sadržaja

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Uspješnost projekta proizlazi iz podizanja motivacije i kompetentnosti nastavnog kadra te zadovoljstva učenika novim kurikulumima STEM područja (akronim STEM formirala je američka Zaklada za znanost, a odnosi se na prirodne predmete – Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Projekt je otvorio vrata osnaživanju nastavnika u novim pristupima poučavanju i implementaciji suvremenih kurikula iz STEM područja. Uspješno je osnažio nastavnike za aktivno unapređenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini i popularizirao područje STEM-a. Nastavnici su svoja iskustva i znanja podijelili s drugim nastavnicima u Županiji i razmijenili primjere dobre prakse. Uočene su velike promjene kod učenika završnih razreda u odabiru studija i pomak interesa s društveno-humanističkih područja u prirodoslovno i matematičko područje.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Grad Rijeka

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Prva riječka hrvatska gimnazija

Partneri: Odjel za biotehnologiju i Odsjek za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Datum početka i završetka provedbe projekta: 24.10.2015. – 23.10.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 805.123,20 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 705.123,20 HRK

Cilj projekta:

Cilj projekta bio je uspostaviti materijalne, ljudske i programske uvjete u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji kako bi se učenicima gimnazije omogućilo stjecanje dodatnih kompetencija u području prirodnih predmeta (biologije, kemije, fizike), matematike i informatike, zatim bolji temelj za nastavak prema daljnjem, tercijarnom obrazovanju te posljedično i veću konkurentnost na tržištu rada.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

U 12 mjeseci trajanja projekta pripremljeno je 5 novih kurikuluma iz prirodnih predmeta – interdisciplinarne fizike i informatike, kurikuli forenzike, kemije u svakodnevici i financijske matematike. Učenicima su proširene mogućnosti izbora nastave kao temeljnog načela suvremenog gimnazijskog obrazovanja, a nastavnici su stekli višu razinu digitalnih kompetencija potrebnu za izradu digitalnih sadržaja i alata potrebnih za nove pristupe poučavanju. Također, usavršili su se u metodičkim zahtjevima suvremenog istraživačkog pristupa nastavi.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X