RURAL-ENO-GASTRO (REG): Stručno obrazovanje u funkciji održivog razvoja

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Projektom se doprinijelo unaprjeđenju kvalitete visokog obrazovanja i to usavršavanjem kurikuluma biotehničkih znanosti sukladno potrebama tržišta rada i trendovima u struci.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Korist koju je Županija, ali i cjelokupna država imala od provedbe ovog projekta temelji se na prilagodbi postojećih kolegija na studijima s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Da, Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije – PANORA d.o.o.

Lokacija provedbe projekta: Veleučilište u Požegi i Veleučilište u Slavonskom Brodu.

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Veleučilište u Požegi

Partner: Veleučilište u Slavonskom Brodu

Datum početka i završetka provedbe projekta: 18.6.2015. – 18.9.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 919.980,71 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 871.957,72 HRK

Cilj projekta:

Cilj projekta bio je vezan uz potrebu unapređenje kvalitete visokog obrazovanja na Veleučilištu u Požegi kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. U postizanju tog cilja bilo je potrebno izraditi cjelovite i djelomične kvalifikacija na studijima iz biotehničkih znanosti, koji su predmet kontinuirane revizije u okviru politike kvalitete nastave na Veleučilištu u Požegi. U svrhu ostvarivanja cilja bilo je potrebno unaprijediti postojeće skupove ishoda učenja odgovarajuće razine, kao i kompetenciju nastavnika odnosno zaposlenika Veleučilišta, podučavanjem poučavatelja, razvojem i primjenom inovativnih oblika obrazovanja zasnovanih na web 2.0 tehnologijama i stručnoj praksi.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Tijekom 15 mjeseci provedbe izvršene su sve aktivnosti koje su rezultirale revizijom studijskih programa Stručnog studija Prehrambena tehnologija i Stručnog studija Vinogradarstva-vinarstva i voćarstva te izradom standarda kvalifikacija za 3116976 – Prehrambeni tehnolog i 3212756 – Inženjer vinogradarstva. Nastavnici Veleučilišta u Požegi unaprijedili su svoja znanja polaganjem razine A i B WSET škole te su sudjelovali na stručnom putovanju u Portugal. Također, nabavljeni su laboratorijski aparati Komora za inkubaciju s fenom 53 L  te Autoklav (40 l), potrebni kako bi se osigurala kvaliteta obrazovanja studenata u području Prehrambene tehnologije i VVV-a. Komora za inkubaciju s fenom 53 L namijenjena je inkubiranju preparata na kolegiju Mikrobiologija i Mikrobiologija hrane, dok je Autoklav (40 l) namijenjen sterilizaciji opreme i hranjivih podloga potrebnih za izolaciju i uzgoj mikroorganizama.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X