Razvojni centar i tehnološki park Križevci

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Uspjeh projekta vidljiv je u stvaranju infrastrukturnih preduvjeta i inovativnog poslovnog okruženja s namjerom poticanja rasta malih i srednjih poduzeća, održivog razvoja i konkurentnost poduzeća na području Koprivničko-križevačke županije i širem okruženju. Ključna područja koja bi se trebale razvijati u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci su metaloprerađivačka industrija, prehrambena industrija s biotehnologijama, informacijsko-komunikacijske tehnologije, obnovljivi izvori energije, drvna industrija, kreativne industrije i nanotehnologija.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Izgradnjom nove zgrade i rekonstrukcijom postojeća 4 objekta u bivšoj vojarni u centru Križevaca, osigurano je ukupno 8.490 m² prostora koji je na raspolaganju malim i srednjim poduzetnicima iz cijele Koprivničko-križevačke županije i šireg okruženja. Poduzetnicima je osigurana infrastrukturna podrška (prostor i oprema), ali i profesionalna, institucionalna i stručna podrška. Realizacijom projekta daje se podrška razvoju konkurentnog gospodarstva te uravnoteženom regionalnom razvoju.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Grad Križevci

Partneri: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima i Križevački poduzetnički centar d.o.o. kao upravitelj Razvojnog centra i tehnološkog parka

Datum početka i završetka provedbe projekta: 1.10.2014. – 30.9.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 37.577.369,22 HRK

Iznos odobrenih EU sredstava iz EU fondova: 28.744.549,96 HRK

Ciljevi projekta:

Ciljevi projekta bili su podignuti razinu konkurentnosti poduzeća sjeverozapadne Hrvatske te pokrenuti održivi ekonomski rast, pozitivnu poduzetničku klimu i rast zapošljavanja na širem području Križevaca s orijentacijom na djelatnosti visoke dodane vrijednosti i izvoz. Cilj je bio stvoriti uvjete za poticanje poduzetništva, istraživanja, razvoja i inovacija poduzeća iz sektora prehrambene i metaloprerađivačke industrije uz suradnju s visokom i srednjim školama koje djeluju na području Grada Križevaca.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X