Razvoj turizma na rubnim dijelovima NP Krka

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?
Turistički lokaliteti drniškog područja značajni za kulturnu ponudu obnovljeni su i opremljeni za turiste i posjetitelje. Uređene su i označene biciklističke staze, uređene su i tehnički opremljene rute za aktivni turizam u kanjonu Čikole, pojačani su institucionalni kapaciteti u turizmu, potencijalni novi i postojeći poduzetnici u turizmu educirani su i upoznati s novim turističkim proizvodima. Rekonstruirana je stara Mlinica i uređen pristupni put te je integrirana turistička ponuda šireg drniškog područja promovirana na domaćim i stranim tržištima.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Uređenjem i označavanjem biciklističke staze, uređenjem i opremanjem rute za aktivni turizam, obnavljanjem stare Mlinice na Čikoli osigurao se pristup turistima što je značajan doprinos turističkoj ponudi Grada Drniša, cijele županije i Republike Hrvatske.
Mali i srednji poduzetnici i obiteljska gospodarstva proširili su svoju ponudu i povećali proizvodnju te ostvarili veći prihod zbog povećanog priljeva turista, jer je obnovom lokaliteta i razvojem dodatnih sadržaja ovo područje postalo prepoznatljivo kao odredište vrijedno posjeta. Zajedno s turističkom ponudom i prometom na obali, turizam drniškog područja doprinosi ravnomjernom razvoju cijele županije. Daljnji razvoj turizma bit će osnažen dodatnim sadržajima čime se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj novog područja s velikim, a nedovoljno iskorištenim potencijalom.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: /

Lokacija provedbe projekta:
Šibensko-kninska županija, Grad Drniš, kanjon rijeke Čikole i miljevački plato

Nositelj/partneri na projektu:
Nositelj projekta: Grad Drniš
Partneri: Turistička zajednica Grada Drniša, Javna ustanova PRIRODA Šibensko-kninske županije, Muzej Grada Drniša i Razvojna agencije Šibensko-kninske županije

Datum početka i završetka provedbe projekta:
16.6.2014. – 15.6.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 632.133,51 EUR
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 532.382,84 EUR

Cilj projekta:
Cilj projekta bio je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u stvaranju novih radnih mjesta na širem području Drniša kroz razvoj turizma, kao i razvoj i promocija autentične i atraktivne turističke ponude na području koje graniči s NP „Krka“ kroz uređivanje kulturnih i rekreacijskih lokaliteta, izgradnju kapaciteta relevantnih dionika i razvoj promotivnih alata.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?
Provedbom projekta rekonstruirana je Stara Mlinica i pristupni put – postavljena je etnološka zbirka i uređena suvenirnica, uređen je put od stare mlinice do drniške tvrđave i postavljene su dvije informacijske ploče, uređene su i označavane biciklističke staze – uređeno je približno 54 km biciklističkih staza na Miljevcima (duž istočnog kanjona Čikole), uređeno je 30 km šljunčanog puta, postavljeno je 10 znakova duž cijele rute, rekonstruirano je 5 turskih bunara, postavljeno je 10 klupa i koševa za smeće, razvijena je smartphone aplikacija za korisnike biciklističkih staza i turiste. Također je uređena je staza za rekreativni turizam u kanjonu Čikole – 40 ruta za slobodno penjanje opremljeno je svom potrebnom sigurnosnom opremom, špilja Štrikinica u kanjonu Čikole je istražena i njena arheološka i paleontološka otkrića su prezentirana turistima (postavljena su 2 informaciska panela s izloženim otkrićima), 10 km kanjonske staze u kanjonu Čikole je tehnički opremljeno za posjetitelje, uređena je šetnica s vidikovcem, uređen je prostor za parking i postavljena signalizacija duž kanjona Čikole (2 km pješačke staze, 2 vidikovca, 11 info zakova, parking za 30 vozila 6 m udaljeno od ceste) postavljena je zip line konstrukcija u duljini od 400m.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X