Pletenica života

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Projektom su stvoreni uvjeti za povećanje i razvoj novih mogućnosti zapošljavanja i konkurentnosti na tržištu rada. Povećan je protok informacija o pravima i mogućnostima zapošljavanja, provedena je specijalizirana obuka za ciljano radno mjesto i potrebe poslodavca te je osiguran razvoj učinkovite infrastrukture koja se fokusira na razvoj socijalnih usluga.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Povećana je dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga uz osiguranu regionalnu ravnomjernost, zaustavljanje trendova institucionalizacije te provedba deinstitucionalizacije, osnaživanje uloge lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razini, stvaranje preduvjeta za praćenje i vrednovanje pružanja usluga socijalne skrbi, poticanje suradnje na nacionalnoj, regionalnoj (županijskoj) i lokalnoj (gradskoj i općinskoj) razini u pružanju usluga.

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: DA, Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o.

Lokacija provedbe projekta: Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Grubišno Polje, općine Veliki Grđevac i Veliko Trojstvo

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Bjelovarsko-bilogorska županija

Partneri: Grad Grubišno Polje, Općina Veliki Grđevac i Općina Veliko Trojstvo 

Datum početka i završetka provedbe projekta: 21.07.2015. – 20.09.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 1.141.001,85 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 969.851,61 HRK

Cilj projekta:

Cilj projekta bio je doprinijeti povećanju mogućnosti za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih članova obitelji s ovisnim članom na području Bjelovarsko-bilogorske županije te uspostaviti dugotrajno održive modele temeljene na partnerstvu za poboljšanje njege i pružanje kvalitetnih socijalnih usluga.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Otvaranjem dnevnih boravaka stvoreno je povoljno okruženje za ovisne članove obitelji u kojima borave dok drugi članovi obitelji traže posao, rade ili razvijaju znanja i vještine kako bi postali konkurentniji na tržištu rada. Projektom su osnovana dva dnevna boravka kao i jedan mobilni tim čije zaposlenice obilaze i pomažu ovisnim članovima u njihovim kućanstvima. Ukupno je educirano 36 osoba, u dnevnim boravcima je zaposleno 6 a u mobilnom timu 3 osobe.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X