Nove forme – Unaprjeđenje tehnološkog procesa

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Projektom su povećane proizvodne mogućnosti tvrtke Kamen Plehan čime su stvoreni preduvjeti za ulazak na nova tržišta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Uvođenjem novih tehnoloških procesa radnici su unaprijedili svoja znanja i vještine, sačuvana su postojeća i stvoreni preduvjeti za stvaranje novih radnih mjesta. Projekt je dao velik doprinos jačanju industrije obrade kamena u Republici Hrvatskoj a Kamen Plehan primjer je kako je mala tradicijska tvrtka uspjela provesti projekt koje je omogućio privlačenje sredstava iz EU fondova.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Nabavom moderne proizvodne opreme, ulaganjem u razvoj novih proizvoda i procesa omogućeno je zadržavanje postojećih tržišta te razvoj novih, čime su sačuvana radna mjesta u Brodsko-posavskoj županiji kao i stvoreni preduvjeti za otvaranje novih radnih mjesta. Istovremeno, primjenom moderne tehnologije smanjena je potrošnja energije i proizvodnja otpada.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Gornja Vrba, Brodsko-posavska županija

Nositelj/partneri na projektu:

Kamen Plehan klesarski obrt

Datum početka i završetka provedbe projekta: 01.11.2016. – 01.11.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 4.000.466,19 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 1.458.957,83 HRK

Cilj projekta:

Cilj projekta bio je, investicijskim ulaganjem, doprinijeti jačanju konkurentnosti industrije obrade kamena u Hrvatskoj. Nabavom 4 nova stroja za obradu kamena, kompresora te IKT opreme unaprijeđeno je 9 postojećih i uvedeno 11 novih procesa čime je omogućena diverzifikacija usluga i proizvoda te proširenje kapaciteta radi povećanja konkurentnosti tvrtke.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Projektom su povećani dotadašnji proizvodni kapaciteti tvrtke te su stvoreni preduvjeti za ulazak na nova tržišta. U asortiman tvrtke uvedena je nova grupa proizvoda ekskluzivnog kupaonskog namještaja te su očuvana postojeća i otvoreno jedno novo radno mjesto. Projektom je omogućena energetska efikasnost i zaštita okoliša smanjenjem potrošnje energije i proizvodnje otpada.

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X