Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Studija predstavlja strateško – planski dokument regionalne razine, u osmišljavanju učinkovitog i ekološki održivog prometnog sustava u Karlovačkoj županiji, s posebnim naglaskom na održivi javni prijevoz i promociju alternativnih oblika mobilnosti. Izrađena je sveobuhvatna terenska analiza postojećeg stanja, uspostavljeni su realni temelji te je izrađen „Četverostupanjski model prometnih tokova“ kao interaktivan informatički alat za buduće planiranje i testiranje hipoteza u prometnom sektoru.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Prije početka izrade studije poduzete su opsežne radnje prometnih istraživanja na terenu kojima su prikupljeni podaci koji su postali temelj za prometni model. Poseban naglasak je stavljen na integrirani prijevoz putnika (IPP) koji donosi nove smjernice za razvoj budućih gospodarskih i turističkih strategija. Provedeno je i istraživanje o najboljim lokacijama za Intermodalni prijevoz tereta koji bi trebao unaprijediti nove gospodarske strategije kako bi gospodarstvo bilo još kvalitetnije i konkurentnije.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Karlovačka županija

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Karlovačka županija

Partner: Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.

Datum početka i završetka provedbe projekta: 01.04.2015. – 31.12.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 3.364.800,00 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 2.860.080,00 HRK

Cilj projekta:

Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije koja će dati rješenja za prometno povezivanje javnim prijevozom unutar županije, naznačiti mogućnosti povezivanja sa susjednim županijama i susjednim državama te unapređenje teretnog prijevoza.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

·         Izrađen je Četverostupanjski prometni model prometnih tokova koji je pokazao postojeće prometno stanje i postao temelj za buduće simulacije mogućih scenarija

·         Provedeno je istraživanje o najboljim lokacijama za Intermodalni prijevoz tereta

·         Detaljno je opisan integrirani prijevoz putnika i način njegovog organizacijskog, tarifnog, zakonodavnog i infrastrukturnog funkcioniranja

·         Razrađeno je pilot područje za uvođenje integriranog prijevoza putnika (okolica Grada Ozlja i koridor prema Karlovcu) – svrha je bila povezivanje putnika koji su iz okolice Ozlja autobusom putovali do željezničkog kolodvora u Ozlju te dalje do Karlovca vlakom i obrnuto

·         Razrađeni su standardi javnog prijevoza – dostupnost i pristupačnost javnog prijevoza, broj polazaka i njihova učestalost na linijama javnog prijevoza u gradovima, ali i najmanjim mjestima

·         Izrađena je kategorizacija terminala, kolodvora i stajališta te standardi njihova izgleda, opremljenosti, način osiguranja svih informacija potrebnih građanima

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X