Izgradnja studentskog doma u Virovitici

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Izgradnjom studentskog doma u Virovitici povećana je dostupnost visokog obrazovanja za osobe slabijeg imovinskog statusa i poboljšan je životni standard studenata smještenih u studenskome domu. Na taj način stvoreni su preduvjeti za postupno povećanje udjela razvojnih kadrova za gospodarstvo Virovitičko-podravske županije.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Povećana je kvalitete studiranja u gradu Virovitici čime je grad Virovitica postao poželjnije mjesto za studiranje. Samim time utjecat će se na priljev stanovništva u ruralne krajeve i povećanje broja visoko obrazovnog stanovništva. 

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Virovitica

Nositelj/partneri na projektu:

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Datum početka i završetka provedbe projekta: 17.4.2015. – 30.8.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 19.373.876,98 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 18.524.301,88 HRK

Cilj projekta:

Cilj projekta bio je doprinijeti povećanju stope upisa i završavanja visokoškolskog obrazovanja mladih na području Virovitičko-podravske županije kao i poboljšati uvjete studiranja kroz smanjenje troškova studiranja i povećanje pristupa visokom obrazovanju za studente, s naglaskom na studente u nepovoljnom položaju.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Projektom je izrađen studentski dom i na taj je način grad Virovitica dobio 108 kreveta namijenjenih studentima, čime su se značajno umanjili troškovi studiranja u gradu Virovitici te je porasla kvaliteta studiranja. Na kvalitetu studiranja utjecao je razvoj dodatnih sadržaja koji studentima služe za upotpunjavanje slobodnog vremena, ali i sadržaji koji će im pomoći u boljim ostvarenjima u nastavi. Završetkom projekta, ispunjen je zadnji preduvjet za stvaranje studentskog kampusa te se sada na jednom prostoru nalazi fakultet, studentska menza te studentski dom.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X