Etnološki centar baranjske baštine

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Provedbom projekta Osječko-baranjska županija je dobila novu točku kulturnog turizma posvećenu životu manjina Baranje. Na nacionalnoj razini provedbom projekta doprinijelo se kvaliteti turističke ponude.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Uređenjem odnosno dogradnjom postojeće građevine u etnološki centar željela se stvoriti kulturna turistička ponuda koja nadopunjuje postojeću etno-enološku ponudu, kao i broj noćenja naglašavanjem ruralnih karakteristika, očuvanih prirodnih ljepota i multietničnosti u prostoru omeđenom dvjema granicama te rijekama Dunavom i Dravom. Prikazivanjem vrijednih etnoloških blaga Baranje unutar prostora etnološkog centra razvila se cjelogodišnja turistička ponuda.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Grad Beli Manastir

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Grad Beli Manastir

Partner: Turistička zajednica Baranje

Datum početka i završetka provedbe projekta: 1.10.2014. – 31.5.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 8.865.304,65 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 8.545.267,15 HRK 

Cilj projekta:

Ciljevi projekta bili su obnoviti, dograditi i opremiti objekt u vlasništvu Grada Belog Manastira i pripadajući dvorišni prostor zasaditi medonosnim biljem te ih staviti u funkciju turizma stvaranjem etnološkog centra koji predstavlja sve etničke skupine koje su povijesno naseljavale Baranju. Uz navedeno, edukacijama za udruge u kulturi, turističke djelatnike, lokalne proizvođače autohtonih proizvoda i turističke ponuđače željela se podići razina znanja o upravljanju projektima, kao i razina usluge u turizmu.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Postojeći derutni objekt je renoviran i dograđen, izgrađena je ljetna pozornica i prostor oko objekta je ozelenjen i zasađen medonosnim biljem. Stari “čardak” obnovljen je u vanjske prostore za osvježenje turista, a dio objekta namijenjen je i za urede Turističke zajednice Baranje. Cijeli objekt je namješten i u njemu je postavljen stalni i promjenjivi postav vezan uz život manjina Baranje, a u objektu je omogućena i organizacija konferencija te tematskih gastroloških događanja.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X