Connecting separated

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Projektom je povećana turistička atraktivnost pograničnog prostora Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz brendiranje trase rimske ceste Salona-Bigeste-Narona i revitalizaciju dva arheološka lokaliteta, ušća rijeke Jadro sa salonitanskom lukom i rimskog vojnog logora na Gračinama. Podignuta je svijest lokalne i regionalne zajednice i privremenih posjetitelja o turističkoj ponudi i znamenitostima pograničnog područja, održivom turizmu i dodanim vrijednostima koje takav turizam unosi u lokalnu zajednicu.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Projektne aktivnosti obuhvatile su značajan dio Splitsko-dalmatinske županije, posebice dalmatinskog zaleđa, i kao sudionike uključile veliki broj općina i gradova: Split, Solin, Klis, Dugopolje, Dicmo, Trilj, Cistu Veliku, Lovreć, Imotsku krajinu, a odnosile su se i na Vid kod Metkovića, koji je dio Dubrovačko-neretvanske županije. Projekt je značajan i koristan upravo po tome što su se projektne aktivnosti provodile i bile namijenjene i drugim gradovima i općinama, a ne samo prijavitelju, Gradu Solinu.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Grad Solin, Općina Ljubuški, Splitsko-dalmatinska županija (Dalmatinska zagora), Županija Zapadnohercegovačka.

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Grad Solin i Općina Ljubuški.

Partneri: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije i Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG.

Datum početka i završetka provedbe projekta: 1.5.2015. – 30.4.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 455.737,53 EUR

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 377.523,82 EUR

Cilj projekta:

Cilj projekta bio je stvaranje prepoznatljive turističke ponude – rute rimske ceste s baštinom koja je uz nju nastajala u svim povijesnim razdobljima, kako bi se poboljšala konkurentnost lokalnog turizma prekograničnog područja. Projekt polazi od rimske ceste koja je spajala Salonu (Solin) i Bigeste (Ljubuški) te završavala u Naroni (Vid kod Metkovića). Naziv projekta označava mapiranje i povezivanje razasute kulturne i prirodne baštine, gradova i ljudi u koherentan narativ tematske rute, koja ima ulogu materijalne i simboličke poveznice Solina i Ljubuškog, ali i čitavog pograničnog područja.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Kroz projekt je postavljeno 20 informacijskih tabli na lokalitetima koji nisu imali turističku signalizaciju, 2 studentske instalacije postavljene kao inovativni turistički proizvodi koji upućuju na specifičan „duh mjesta“. Zatim, održane su 2 međunarodne, interdisciplinarne studentske radionice s ukupno 33 različita sudionika, održana je radionica za ukupno 30 predstavnika turističkih zajednica i udruga koje promiču kulturnu i prirodnu baštinu, te je u Solinu i Ljubuškom organiziran simultani festival „Putevima baštine“ u trajanju od 6 dana.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X