CH4LLENGE

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Projekt je utjecao na podizanje razine javne svijesti o važnosti sudjelovanja građana, dionika i gradskih institucija u donošenju odluka bitnih za poboljšanje uvjeta u gradskoj mobilnosti, a samim time i poboljšanja kvalitete života u Gradu Zagrebu čime su postavljeni temelji za razvoj plana održive urbane mobilnosti.

Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Projekt je bio usmjeren na podizanje svijesti o važnosti izrade planova održive urbane mobilnosti, a razmjenom iskustava omogućeno je pokretanje inicijativa za donošenje smjernica na nacionalnoj razini.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Grad Zagreb

Nositelj/partneri na projektu:

Koordinaciju CH4LLENGE Projekta provodio je Rupprecht Consult Gmbh – Forschung and

Beratung GmbH (DE)

Lokalni koordinator: Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

9 gradova: Amiens (FR), Brno (CZ), Budimpešta (HU), Dresden (DE), Gent (BE), Krakow (PL),

Timisoara (RO), Zagreb i West Yorkshire (UK)

8 institucija: RC Rupprecht Consult – Forschung and Beratung, GmbH, UNIV – Leeds-

University of Leeds (Institute for Transport Studies), PUT – “Politehnica” University of

Timisoara, UIRS – Urban Institute of the Republic of Slovenia, ATU – The Association for

Urban Transition, POLIS – Promotion of Operational Links with Integrated Services, UBC –

Union of the Baltic cities Commission on Environment, FGM Amor

Datum početka i završetka provedbe projekta: 21.03.2013. – 20.03.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 2.399.458,00 EUR

Iznos odobrenih sredstava iz Programa Unije Intelligent Energy Europe Programme (IEE):  11.930,00 EUR

Ciljevi projekta:

Ciljevi projekta bili su ukazati na ključne izazove u planiranju održive mobilnosti u gradovima te uspostaviti kvalitetan i transparentan dijalog između svih zainteresiranih strana kroz aktivno uključivanje lokalnih dionika i građana u procese planiranja. Ciljevi su se također odnosili na unapređivanje geografske, političke, administrativne i međuinstitucionalne suradnje, utvrđivanje najprikladnijeg paketa mjera za ostvarenje ciljeva gradske politike te razvoj inovativnih i primjenjivih rješenja za najčešće barijere u primjeni planiranja održive mobilnosti u gradovima.

 Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

U sklopu projekta izrađeno je nekoliko smjernica za razvoj urbane mobilnosti pod nazivima Participacija građanstva, Međuinstitucionalna suradnja, Odabir mjera, Praćenje i vrednovanje. Provedeni su pilot projekti na temu smjernica Participacije među građanima te Međuinstitucionalne suradnje čime je testirana razina participacije građana, dionika te institucija u svrhu poboljšanja procesa donošenja odluka. Izrađena je studija Analiza postojećeg stanja mobilnosti u Gradu Zagrebu u svrhu pripreme izrade plana održive urbane mobilnosti te je povećana razina svijesti institucija i javnosti o mobilnosti, te razina razumijevanja važnosti prioriteta i mjera.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X