Bin2GRID

Objavljeno - 06.06.18.

Što projekt čini uspješnim?

Projekt se bavio promocijom održivog gospodarenja biootpadom u urbanim sredinama te proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Tijekom provođena projekta organizirane su različite aktivnosti s ciljem poboljšanja trenutačnog načina gospodarenja biootpadom te promocija korištenja biogoriva u javnom prijevozu.

 Koja je korist koju su Županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Provedba projekta Bin2Grid u Gradu Zagrebu je rezultirala razvojem koncepta održivog gospodarenja biootpadom i njegove uporabe u energetske svrhe. U sklopu projekta je razvijena i studija vezana uz načine i mogućnosti obrade biootpada na području Grada Zagreba u sklopu koje su analizirane mogućnosti obrade i energetske uporabe biometana na području Grada.

Projekt predložen od strane regionalnoga koordinatora: Ne

Lokacija provedbe projekta: Zagreb (Hrvatska), Skopje (Makedonija), Malaga (Španjolska), Pariz (Francuska)

Nositelj/partneri na projektu:

Nositelj: Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća

Partneri: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Hrvatska

Wirtshaft und infrastruktur, Muenchen, Njemačka

Gussing Energy Technologies, Güssing, Austrija,

Grad Skopje i Javno soobrakajno pretprijatie, Makedonija

Instituto Andaluz de Technologia, Sevilla, Španjolska

Observatoire Regional des dechetes d`Ile de France, Pariz, Francuska

Datum početka i završetka provedbe projekta: 01.01.2015. – 31.12.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 5.300.000 HRK

Iznos odobrenih sredstava iz Programa Unije: 5.300.000 HRK

Ciljevi projekta:

Ciljevi Bin2Grid projekta bili su podržati proizvodnju biometana i njegovog korištenja u prijevozu kao pogonskog goriva kao i održivo gospodarenje odvojeno sakupljenog biootpada iz industrije hrane i pića, ugostiteljstva i kućanstava. U sklopu projekta razvijen je i predloženi koncept za 4 europska grada: Zagreb, Skopje, Malaga i Pariz.

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?

Projektom su razvijeni alati za održivo gospodarenje biootpadom te za ekonomsku analizu proizvodnje bioplina kao pogonskog goriva. Jedinicama lokalne samouprave time je omogućeno predvidjeti ekološke i društveno-ekonomske prednosti proizvodnje biometana u odnosu na ostale načine zbrinjavanja otpada. Pripremljene su smjernice za razvoj poslovnih strategija u kojima su definirani pravni, tehnički, ekološki i ekonomski uvjeti za implementaciju projekata održivog gospodarenja otpadom i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X