Projekt tehničke pomoći za MRRFEU

Projekt tehničke pomoći za MRRFEU

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije tijekom 2015. godine postalo je korisnik projekta tehničke pomoći koji se financira iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

 

Ciljevi dodjele bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć:

  1. Osiguravanje odgovarajućih ljudskih resursa za učinkovitu provedbu operativnog programa
  2. Podrška učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa
  3. Podrška informiranju javnosti i podizanje kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu

 

Projektom tehničke pomoći sufinanciraju se:

troškovi za zaposlene, troškovi edukacija te troškovi za osiguravanje potrebne logističke potpore za rad

troškovi angažiranja vanjskih stručnjaka za potporu provedbi programa i poslovnim procesima; za razvoj novih i unaprjeđenje postojećih IT sustava te za osiguranje potpore radu Odbora za praćenje, različitih radnih skupina, odbora i mreža

troškovi za pripremu papirnatih, elektroničkih, audio i video sadržaja za kampanje, informiranje, organiziranje i održavanje događaja i radionica radi promidžbe i vidljivosti te pružanje obrazovnih i savjetodavnih usluga (potencijalnim) korisnicima u pogledu pripreme i provedbe projekata

 

Informacije o projektu

Naziv projekta: Tehnička pomoć za MRRFEU

Korisnik projekta: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost projekta: 550.945.231,08 kn od čega je iznos EU sufinanciranja 468.303.446,42 kn

Razdoblje provedbe projekta: 25. 09. 2015. – 31.12.2023.

Kontakt za dodatne informacije: tehnicka.pomoc@mrrfeu.hr

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite www.strukturnifondovi.hr

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X