Program za konkurentnost poduzetništva i MSP-a (COSME Programme for the competitiveness of enterprises & SMEs)

PRORAČUN PROGRAMA – 2,3 milijarde eura


Rast u Europi nezamisliv je bez 23 milijuna malih i srednjih poduzeća. Oko 99,8% svih europskih tvrtki su mala i srednja poduzeća, što znači da igraju ključnu ulogu u ostvarivanju inovativnih proizvoda, jačanja konkurentnosti i stvaranja novih radnih mjesta. Da bi ona mogla generirati rast, nužno je stvoriti pozitivno poduzetničko ozračje.

Usvajanjem Europskog akta o malom gospodarstvu  Small Business Act (SBA), EU je otvorila put stvaranja takvog ozračja nastojeći učiniti subjekte malog gospodarstva konkurentnijim, potičući njihov rast, a time i zapošljavanja.

COSME je jedini program EU namijenjen isključivo malim i srednjim poduzećima. Promicanjem inovativnosti, održivog rasta, prekogranične suradnje i internacionalizacije poslovanja, program COSME daje važan doprinos ostvarenju ciljeva utvrđenih u okviru strategije Europa 2020 i SBA-a. COSME olakšava pristup financiranju i potiče poduzetništvo u cjelini te poduzetništvo ciljanih skupina kao što su mladi, žene i socijalno poduzetništvo.

COSME program stvara dodatnu vrijednost promicanjem mjera korištenja i implementacije najboljih politika i poslovnih praksi kao što su primjerice, korištenje financijskih instrumenata, Enterprise Europe mreže (Enterprise Europe network),mrežu izaslanika za MSP-a (network of SME Envoys), Europski tjedan malog i srednjeg poduzetništva (European SME Week) te razmjenu najboljih praksi na nacionalnoj i regionalnoj razini.

CILJ

Program za konkurentnost poduzetništva i malih i srednjih poduzeća – COSME za cilj ima jačanje konkurentnosti i održivosti poduzeća Europske unije, uključujući sektor turizma, poticanje poduzetničke kulture te promicanje stvaranja i rasta malih i srednjih poduzetnika.

COSME nastavlja aktivnosti iz Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije – CIP, a osigurava kontinuitet s inicijativama i akcijama koje se već provode u okviru Programa za poduzetništvo i inovacije (EIP), kao što je Enterprise Europe Network.

COSME program će pružiti podršku malim i srednjim poduzećima kako bi se olakšalo širenje poslovanja na jedinstvenom tržištu EU-a te na tržištima izvan EU-a. Međunarodna poslovna suradnja će se poticati, posebice, kako bi se smanjila razlika u regulatornom i poslovnom okruženju, između EU i njezinih glavnih trgovinskih partnera. Besplatne usluge će se nastaviti, kao npr. usluge koje nudi IPR Helpdesk za Kinu, usluge koje pomažu u upravljanju pravom intelektualnog vlasništva i srodnim pitanjima u toj zemlji.

Ciljevi programa su:

AKTIVNOSTI

  1. Aktivnosti za poboljšanje okvirnih uvjeta za konkurentnost i održivost poduzeća Unije (poboljšanje i jačanje kompetitivnosti te održivosti malih i srednih poduzeća, razvoj novih strategija konkurentnosti, suradnja…)
  2. Aktivnosti promocije poduzetništva (poboljšanje uvjeta za razvoj poduzetništva, pružanje potpore mladim, novim i potencijalnim poduzetnicima; potpora Komisije državama članicama za provođenje mjera za stvaranje poduzetničkog obrazovanja, vještina i stavova za potencijalne i nove poduzetnike.
  3. Poboljšanje mjera za pristup financijama za MSP (poboljšanje pristupa financijama za start-up poduzetnike i one koji šire poslovanje, mogućnost korištenja financijskih instrumenata na nacionalnoj i regionalnoj razini, osnivanje posebnih financijskih instrumenata za rast i dugovanja (Equity Facility for Growth EFG i Loan Guarantee Facility LGF); poboljšanje prekograničnih i međudržavnih financiranja u svrhu internacionalizacije MSP-a)
  4. Aktivnosti za poboljšanje pristupa tržištu (potpora Europskoj poduzetničkoj mreži; aktivnosti za poboljšanje pristupa jedinstvenom tržištu; olakšati pristup tržištu izvan Unije te pružanje podrške za očuvanje standarda i intelektualnog vlasništva u trećim zemljama; poticanje međunarodne suradnje u industriji te ostvarenje dijaloga sa trećim zemljama).

POTENCIJALNI KORISNICI

Postojeći poduzetnici (posebno male tvrtke), budući poduzetnici (uključujući start-up poduzeća) te nacionalna, regionalna i lokalna tijela vlasti.

Tijela država članica (na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini) biti će bolje asistirana u njihovim nastojanjima da razrade i provedu učinkovite reforme politika. Konkretno, oni će imati koristi od EU​​-širokih pouzdanih podataka i statistike, najbolje prakse i financijske potpore za testiranje i povećanje razmjera održivih rješenja za poboljšanje globalne konkurentnosti.

KORISNE POVEZNICE I KONTAKTI

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica

Kontakt:

Željka Mrkša

01 6106 897; zeljka.mrksa@mingo.hr

SAZNAJ VIŠE:

Europska komisija Ministarstvo poduzetništva i obrta

 

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X