Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.

Program suradnje Slovenija-Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te njegovanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje. Primarni fokus bit će iskorištavanje prirodnih i kulturnih vrijednosti za uspostavu inovativnih, pametnih i učinkovitih rješenja za pomoć očuvanju i unapređenju kvalitete okoliša i njegove raznolikosti s jedne strane te njegovog socioekonomskog potencijala s druge strane. Osiguravanje sigurnog i vitalnog područja je od iznimne važnosti za ljude, što bi se trebalo osigurati povećanjem kapaciteta institucionalne suradnje na svim razinama. Dodatno se usredotočilo na nacionalne prioritete i programe podržane od europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi), dodane vrijednosti prekograničnih pristupa i očekivani utjecaj i izvedivost provedbe.

Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 30. rujna 2015. godine.

 

Programsko područje

Programsko područje sastoji se od sedamnaest statističkih NUTS III regija:
9 regija sa slovenske strane: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugovzhodna Slovenija regija, Primorsko-notranjska regija, Osrednjeslovenska regija i Obalno-kraška regija
8 županija s hrvatske strane: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija

 

Proračun Programa suradnje

Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 55.690.913 eura.
Ukupan doprinos iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 46.114.193 eura.

Stopa sufinanciranja iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi do maksimalno 85%, dok preostalih 15% trebaju osigurati projektni partneri iz vlastitih izvora.

 

Tematska područja

Odabrana tematska područja za ulaganje sukladno tematskim ciljevima definiranim Uredbom (EU) 1303/2013, člankom 9., su kako slijedi:

Prioritetna os 1 – Integrirano upravljanja rizicima od poplava na prekograničnim riječnim slivovima (tematski cilj 5)
Prioritetna os 2 – Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa (tematski cilj 6)
Prioritetna os 3 – Zdrava, sigurna i pristupačna pogranična područja (tematski cilj 11)

 

Upravljačka struktura

Upravljačko tijelo Programa suradnje je Odjel za upravljanje prekograničnim programima u okviru Ureda Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku sa sjedištem u Ljubljani. Ujedno, pripremu i provedbu Programa koordiniraju i nacionalna tijela partnerskih zemalja, i to Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske te Odjel za europsku teritorijalnu suradnju u okviru Ureda Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku.

 

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u pograničnom području na dostavu prijava u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga. Detaljne uvjete i rokove za poziv na dostavu prijedloga možete pronaći u Priručniku za provedbu projekata (“Application Manual”) uključenom u Paket za prijavitelje (“Application Pack”). Paket za prijavitelje predstavlja integralni dio ove objave poziva i može se preuzeti s programske web stranice http://84.39.218.255/hr2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/.

Prijava se može podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma objave do datuma zatvaranja Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga ili dok se ne potroše raspoloživa sredstva. Prijave projekta mogu se neprekidno podnositi nakon objave poziva. Prvi rok za podnošenje je 11. ožujak 2016. Sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu barem dva mjeseca prije definiranog roka. Prijave koje su primljene u roku i ispunjavaju sve uvjete bit će podložne odluci Odbora za praćenje (MC).

 

Prihvatljivi prijavitelji i partnerstvo
U okviru programa prihvatljivi prijavitelji su:
Nacionalna, regionalna i lokalna uprava/tijela javne vlasti (uključujući EGTS sukladno tumačenju 2(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013);
Privatne institucije, uključujući privatna poduzeća, koja imaju pravnu osobnost;
Neprofitne organizacije.

Projekti koji će se financirati iz programa moraju uključiti u partnerstvo:
najmanje dva financijska partnera,
iz obje države, jedan partner iz Slovenije i jedan partner iz Hrvatske
svi partneri moraju imati pravni, financijski i operativni kapacitet za sudjelovanje u programu
Prijavitelji izvan programskog područja, ali unutar EU, se također mogu prijaviti, u iznimnim i opravdanim slučajevima uz ograničeno financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za sve dodatne informacije i pitanja koja imate o Programu, posjetite web stranicu programa www.si-hr.eu te nam se slobodno obratite elektroničkim putem na adresu e-pošte: alen.malnar@mrrfeu.hr

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X