Najave sjednica Odbora za praćenje PKK i ITP 2021.-2027.

NAJAVA: 6. sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), 6. sjednica Odbora za praćenje programa (OzP) održat će se u online formatu 24. studenog 2023. godine.

Članovima i predstavnicima u OzP-a predstavit će se kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za dio specifičnog cilja 1.i „Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija (EFRR)”, za dio specifičnog cilja 1.iv „Razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo (EFRR)“, za specifični cilj 3.i „Razvoj pametne, sigurne, održive i intermodalne mreže TEN-T otporne na klimatske promjene (EFRR) i (KF)“, za specifični cilj 3.ii „Razvoj i jačanje održive, pametne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene, uključujući bolji pristup mreži TEN-T i prekograničnoj mobilnosti (EFRR)“ i za specifični cilj 4. ii „Poboljšanje jednakog pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem pristupačne infrastrukture, među ostalim jačanjem otpornosti obrazovanja na daljinu i obrazovanja putem interneta (EFRR)“.

Dnevni red 6. sjednice uključuje i potvrđivanje sastava članstva OzP-a te glasovanje o uvrštenim kriterijima odabira.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.“

NAJAVA: 5. sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), 5. sjednica Odbora za praćenje programa (OzP) održat će se u on-line formatu 26. listopada 2023. godine.

Članovima i predstavnicima u OzP-a predstavit će se kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027.  za dio specifičnog cilja 1.ii „Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti (EFRR)“, dio specifičnog cilja 2.iv „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima (EFRR)“ te za dio specifičnog cilja 2. viii „Promicanje održive multimodalne gradske mobilnosti kao dijela prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika (EFRR)“.  Predstavit će se i Plan vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu i institucionalnog okvira za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa financijskog razdoblja 2021.-2027. Dnevni red 5. sjednice uključuje i potvrđivanje sastava članstva OzP-a te glasovanje o uvrštenim kriterijima odabira.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.“

(Objavljeno 13.10.2023.)

 

NAJAVA: 4. sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), 4. sjednica Odbora za praćenje programa (OzP) održat će se u online formatu 22. rujna 2023. godine.

Članovima i predstavnicima u OzP-a predstavit će se kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za ITP 2021.-2027. za specifični cilj 5.i „Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima (EFRR)“ i specifični cilj 5.ii „Poticanje integriranog i uključivog društvenog i gospodarskog razvoja, lokalnog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u područjima koja nisu urbana (EFRR)“. Predstavit će se i programi državnih potpora u okviru Industrijske tranzicije Republike Hrvatske te informirati o održanoj Konferenciji o budućnosti Kohezijske politike nakon 2027. godine. Dnevni red 4. sjednice uključuje i potvrđivanje sastava članstva OzP-a te glasovanje o uvrštenim kriterijima odabira.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.

(Objavljeno 1.9.2023.)

NAJAVA: 3. sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), 3. sjednica Odbora za praćenje programa (OzP) održat će se u online formatu 30. lipnja 2023. godine.

Članovima i predstavnicima u OzP bit će predstavljene informacije o radionici s istima održanoj 25. svibnja 2023. godine. Također, predstavit će se i kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za specifični cilj 4.v Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i jačanje otpornosti zdravstvenog sustava, uključujući primarnu zaštitu, i promicanje prelaska s institucijske skrbi na skrb u obitelji i skrb u zajednici te specifični cilj 4.vi Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama. Dnevni red 3. sjednice uključuje i potvrđivanje sastava članstva OzP-a te glasovanje o uvrštenim kriterijima odabira.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.

NAJAVA: 2. sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.) i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.), 2. sjednica Odbora za praćenje programa (OzP) održat će se u online formatu 17. travnja 2023. godine.

Članovima i predstavnicima u OzP bit će predstavljene informacije o radionici s istima održanoj 8. ožujka 2023. godine, status provedbe mjera i aktivnosti Plana jačanja kapaciteta za korištenje fondova EU u RH do 31. prosinca 2022., aktivnosti vezane uz planiranje vrednovanja u financijskom razdoblju 2021.-2027. te napredak u vezi s planiranjem poziva na dostavu prijedloga po pitanju teritorijalnih strategija. Također, predstavit će se i kriteriji odabira operacija i pripadajuće metodologije za PKK 2021.-2027. za specifični cilj 2.4  „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima” te za ITP 2021.-2027. za  Investicijski prioritet 1. „Industrijska tranzicija hrvatskih regija”. Dnevni red 2. sjednice uključuje i potvrđivanje sastava članstva OzP-a te glasovanje o uvrštenim kriterijima odabira.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.

NAJAVA: 1. konstituirajuća sjednica Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Koordinacijskog tijela i Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027., 1. konstituirajuća sjednica Odbora za praćenje programa održat će se u Zagrebu, 25. siječnja 2023. godine, u Hotelu Westin, s početkom u 11:00 sati.

Članovima i predstavnicima u Odboru za praćenje biti će predstavljene ključne aktivnosti i planirana ulaganja u oba programa, metodologija za uspostavu njihovih okvira uspješnosti, pregledi sustava upravljanja i kontrole te aktivnosti vezane uz kriterije odabira operacija, uključujući i za financijske instrumente (i njihovu ex-ante procjenu), aktivnosti komunikacije, informiranja i vidljivosti u razdoblju 2021.-2027., status ispunjenost Uvjeta koji omogućavaju provedbu te će se predstaviti osnovne odrednice Plana jačanja kapaciteta za korištenje fondova EU u RH u financijskom razdoblju 2021.-2027. Dnevni red 1. sjednice uključuje i usvajanje Poslovnika o radu te potvrđivanje sastava OzP-a.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu programa.

(Objavljeno 18.1.2023.)

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X