Odbor za praćenje OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Zapisnici o provedbi pisanog postupka odlučivanja

Popis članova Odbora za praćenje OPKK

Poslovnik Odbora za praćenje

Zapisnici sjednica Odbora za praćenje OPKK

 

Održana 16. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Dana 14. srpnja 2021. godine održana je online 16. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (dalje u tekstu: OPKK).

Tajništvo Odbora izvijestilo je o promjenama u članstvu Odbora za praćenje, o financijskom napretku provedbe OPKK-a te o primjeni preporuka vezanih za vrednovanje OPKK.

Predstavnici posredničkih tijela obavijestili su prisutne o najvažnijim postignućima u provedbi i o prijedlozima izmjena pokazatelja.

Na sjednici je predstavljen napredak u programskom procesu za  financijsko razdoblje 2021. – 2027. kao i Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

NAJAVA: 16. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 16. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se online, u srijedu, 14. srpnja 2021. godine, s početkom u 9.30 sati.

Na dnevnom redu 16. sjednice predviđeno je predstavljanje napretka u provedbi operativnog programa te primjena preporuka vezanih za vrednovanje OPKK-a.

Na sjednici će ukratko biti predstavljen napredak u programskom procesu za  financijsko razdoblje 2021. – 2027. kao i Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Također, članovi će biti informirani o izmjenama u članstvu Odbora za praćenje.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

 

Održana 15. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Dana 4. svibnja 2021. godine održana je online 15. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (dalje u tekstu: OPKK).

Tajništvo Odbora izvijestilo je o promjenama u članstvu Odbora za praćenje, provedenim pisanim postupcima odlučivanja i financijskom napretku provedbe OPKK-a. Članovi su informirani o Godišnjem izvješću o troškovima upravljanja i naknadama za provedbu financijskih instrumenata isplaćenima u 2020. godini.

Predstavljeno je i usvojeno Godišnje izvješće o provedbi za 2020. godinu kao i izmjena OPKK (v.10.0).

Predstavnici posredničkih tijela obavijestili su prisutne o statusu provedbe, mjerama koje su poduzete kako bi se osiguralo ostvarenje ciljeva pojedine prioritetne osi i budućim aktivnostima.

Također, u okviru točke Novo programsko razdoblje, članovi su upoznati s ciljevima kohezijske politike te Fondom za pravednu tranziciju.

NAJAVA: 15. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 15. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se online, u utorak, 4. svibnja 2021. godine, s početkom u 9.30 sati.

Na dnevnom redu 15. sjednice predviđeno je usvajanje prijedloga „Godišnjeg izvješća o provedbi za 2020. godinu“ i predstavljanje „Godišnjeg izvješća o troškovima upravljanja i naknadama za provedbu financijskih instrumenata isplaćenima u 2020. godini“.

Također, članovi će biti informirani o izmjenama u članstvu Odbora za praćenje, te o provedenim pisanim postupcima odlučivanja kao i o predloženoj izmjeni Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” (v.10.0).

Na sjednici će ukratko biti predstavljeno i Novo programsko razdoblje 2021. – 2027.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Održana 14. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Održana je online 14. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (dalje u tekstu: OPKK) 4. prosinca 2020.

Tajništvo Odbora izvijestilo je o promjenama u članstvu Odbora za praćenje, provedenim pisanim postupcima odlučivanja i financijskom napretku provedbe OPKK-a. Članovi su informirani o izmjeni Ex-ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti i o Godišnjem izvješću o troškovima upravljanja i naknadama za provedbu financijskih instrumenata isplaćenima u 2019. godini.

Predstavnici posredničkih tijela obavijestili su prisutne o statusu provedbe, mjerama koje su poduzete kako bi se osiguralo ostvarenje ciljeva pojedine prioritetne osi i budućim aktivnostima.

NAJAVA: 14. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 14. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se online, u petak, 04. prosinca 2020. godine, s početkom u 10.00 sati.

Na dnevnom redu 14. sjednice predviđeno je izvještavanje o statusu provedbe po prioritetnim osima i financijskom napretku u provedbi. Članovima Odbora bit će predstavljeno „Godišnje izvješće o troškovima upravljanja i naknadama za provedbu financijskih instrumenata isplaćenima u 2019. godini“ kao i izmjene „Ex-ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti”.

Također, članovi će biti informirani o izmjenama u članstvu Odbora za praćenje te će im biti  predstavljeno Izvješće o provedenim pisanim postupcima odlučivanja.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

NAJAVA: 13. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 13. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu, 15. studenog 2019. godine u hotelu Sheraton s početkom u 10 sati.

Na dnevnom redu 13. sjednice predviđeno je usvajanje prijedloga izmjena Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Također, članovi će biti informirani o izmjenama u članstvu Odbora za praćenje te će im biti  predstavljeno Izvješće o provedenim postupcima pisanog odlučivanja.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Održana 12. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U Svetom Martinu na Muri, 14. svibnja 2019. godine održana je 12. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Predstavljeno je i usvojeno Godišnje izvješće o provedbi za 2018. te izmjene Kriterija i metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 2a/specifičnog cilja 2a1 i izmjena kriterija i metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 3d/specifičnog cilja 3d1 i 3d2.

Članovi Odbora informirani su o izmjeni „ex ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti“ verzija 1.4 od 4. veljače 2019. godine.

Prisutnima je predstavljeno Izvješće o provedenim postupcima pisanog odlučivanja, Izvješće o provedenom vrednovanju učinka Prioritetne osi 3 te Izvješće o provedenom vrednovanju sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava koje će obuhvatiti sve prioritetne osi OPKK.

NAJAVA: 12. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 12. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Svetom Martinu na Muri, 14. svibnja 2019. godine u hotelu Lifeclass Terme Sveti Martin s početkom u 11 sati.

Na dnevnom redu 12. sjednice predviđeno je usvajanje Godišnjeg izvješća o provedbi za 2018. te izmjene Kriterija i metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 2a/specifičnog cilja 2a1 i izmjena kriterija i metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 3d/specifičnog cilja 3d1 i 3d2.

Također, članovi će biti informirani o izmjeni „ex-ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti” verzija 1.4 od 4. veljače 2019. godine.

Članovima Odbora bit će predstavljena slijedeća izvješća: Izvješće o provedenim postupcima pisanog odlučivanja, Izvješće o provedenom vrednovanju učinka Prioritetne osi 3 te Izvješće o provedenom vrednovanju sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava koje će obuhvatiti sve prioritetne osi OPKK.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Održana 11. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U Zagrebu, 6. lipnja 2018. godine održana je 11. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Predstavljene su i usvojene izmjene Poslovnika Odbora za praćenje te je izmijenjena lista Velikih projekata.

Članovi Odbora informirani su o izmjeni „ex ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti“ verzija 1.3 od 10. svibnja 2018. godine.

Najavljene su izmjene kriterija odabira i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 2a „Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo“, koji će biti predmet pisanog postupka odlučivanja.

Prisutnima je predstavljen opseg prijedloga izmjena OPKK koje uključuju izmjene svih financijskih pokazatelja u okviru uspješnosti te određenog broja fizičkih pokazatelja u okviru uspješnosti Prioritetnih osi 1, 4, 6, 7 i 9 kao i tehničke izmjene u sustavu pokazatelja izvan okvira uspješnosti.

NAJAVA: 11. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 11. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 6. lipnja 2018. godine u Hotelu Panorama Zagreb s početkom u 10 sati.

Na dnevnom redu 11. sjednice predviđeno je usvajanje izmjena Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, liste Velikih projekata te Poslovnika Odbora za praćenje.

Također, članovi će biti informirani o izmjeni „ex-ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti” verzija 1.3 od 10. svibnja 2018. godine.

Članovima Odbora bit će predstavljene i najavljene izmjene kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1 Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Održana 10. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U Zagrebu, 2. svibnja 2018. godine održana je 10. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Predstavljeno je i usvojeno Godišnje izvješće o provedbi OPKK za 2017. godinu te su najavljene izmjene Plana vrednovanja.

Članovi Odbora informirani su o provedenim postupcima pisanog odlučivanja, kojima su usvojeni  kriteriji za odabir operacija unutar specifičnih ciljeva 4c3, 9a4 i 3d1, 3d2, 9a1 i 9a2.

Prisutnima je predstavljen status provedbe na razini programa zaključno s 31. ožujkom 2018. godine.

Također, članovi Odbora informirani su o prognozama ispunjavanja okvira uspješnosti, prijedlogu izmjena OPKK, izmjenama kriterija i metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 9a /specifičnog cilja 9a3, novim postupcima dodjele bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć te su predstavljena temeljna horizontalna načela koja proizlaze iz Uredbe (EU) 1303/2013.

NAJAVA: 10. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 10. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 2. svibnja 2018. godine u Kongresnom centru Forum s početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu 10. sjednice predviđeno je usvajanje Godišnjeg izvješća o provedbi OPKK za 2017. godinu i izmjene kriterija i metodologije za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 9a/Specifičnog cilja 9a3.

Također, članovi će biti informirani o provedenim postupcima pisanog odlučivanja.

Članovima Odbora biti će predstavljene informacije o izmjeni Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, trenutnom statusu provedbe programa s najavom poziva, okviru uspješnosti i novim postupcima dodjele bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Održana 9. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U Zagrebu, 11. prosinca 2017. godine održana je 9. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.
Članovi Odbora bili su informirani o statusu provedbe programa i prognoze provedbe za razdoblje od 2018.-2020. godine,  provedenim postupcima pisanog odlučivanja te o provedbi aktivnosti slijedom ispunjenja tematskih ex-ante uvjetovanosti 7.1 promet, 7.2 željeznice i 7.3 ostali oblici prijevoza.
Predstavljen je i usvojen Godišnji komunikacijski plan OPKK za 2018., kao i izmjene Plana vrednovanja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.
Na sjednici su biti predstavljeni i usvojeni sljedeći kriteriji odabira, odnosno izmjene kriterija odabira:

Također su predstavljeni kriteriji i metodologija za odabir operacija specifičnog cilja 9a4, 3d1 i 3d2 te ažurirani Popis velikih projekata, no zbog nedostatka kvoruma u popodnevnom dijelu sjednice, nisu usvojeni. Navedeni dokumenti predloženi su za usvajanje putem 15. postupka pisanog odlučivanja.

NAJAVA: 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 1. lipnja 2017. godine u Kongresnom centru Forum Zagreb s početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu 8. sjednice predviđeno je informiranje članova o provedenom 11. i 12. postupku pisanog odlučivanja, predstavljanje i usvajanje Godišnjeg izvješća za 2016. godinu o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te informiranje članova o statusu provedbe programa i statusa ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti.

Članovima Odbora bit će predstavljeni za usvajanje kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1 Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo i izmjena kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 4b / specifičnog cilja 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama i specifičnog cilja 4b2 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Objavljeno: 29.05.2017.

Održana 7. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

U Zagrebu, 25. studenoga 2016. održana je 7. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Članovi Odbora bili su informirani o prevedenom 10. postupku pisanog odlučivanja, predstavljen im je status provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, uključujući planirane objave i iznose ugovaranja u 2017. godini te plan ostvarenja fizičkih pokazatelja na kraju 2018. u odnosu na ciljeve okvira uspješnosti. Također su informirani o stanju ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti te o statusu provedbe preporuka provedenih vrednovanja u okviru Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“,  Operativnog programa „Promet 2007. – 2013.“ i Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007. – 2013.“.

Predstavnici Europske komisije podsjetili su članove Odbora za praćenje na obveze koje proizlaze iz Smjernica o osiguravanju poštovanja Povelje Europske unije o temeljnim pravima pri provedbi europskih strukturnih i investicijskih fondova te su predstavili važnost osiguravanja sinergije između Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i programa prekogranične suradnje, u kojima  Hrvatska sudjeluje s Mađarskom, Slovenijom i Italijom, s ukupnim proračunom od 340 milijuna eura.
Predstavnice Ministarstva zaštite okoliša i energetike predstavile su nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2016.-2022. kao i poveznice s planiranim ulaganjima iz OPKK u sektoru gospodarenja otpadom te podsjetile na kriterije za odabir operacija i pripadajuće metodologije za specifični cilj 6i1 „Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta“ koji će se putem postupka pisanog odlučivanja predložiti na usvajanje Odboru, a nakon usvajanja Plana gospodarenjem otpadom.

Članovi odbora usvojili su predloženi prijedlog izmjena programa radi tehničke adaptacije i tehničkih ispravaka te Godišnji komunikacijski plan za 2017. godinu.
Na sjednici su predloženi i raspravljeni  kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar sljedećih investicijskih prioriteta:

Svi predloženi kriteriji su usvojeni, osim kriterija prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1, koji će se nakon dorade predložiti za usvajanje putem postupka pisanog odlučivanja.

Objavljeno: 29.11.2016.

NAJAVA: 7. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, organizirat će 7. sjednicu Odbora za praćenje Operativnog programa 25. studenoga 2016. godine u kongresnom centru Forum u Zagrebu.

Prema predloženom dnevnom redu 7. sjednice, predviđeno je predstavljanje statusa provedbe programa, tj. priprema i pokretanje postupaka dodjele, ugovaranja, provedbe financijskih instrumenata te predstavljanje stanja ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti.

Nadalje, predstavit će se provedba preporuka provedenih vrednovanja u okviru Operativnoga programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013“, Operativnog programa „Promet 2007.-2013.“ i Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007.-2013.“
Članovima Odbora bit će predstavljeni za usvajanje slijedeći kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija: 2a1, 4b1 i 4b2, 4d1, 6e1, kao i nadopuna kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 1b/specifičnog cilja 1b1 i 1b2 te unutar investicijskog prioriteta 9b/specifičnog cilja 9b1.

Na sjednici će biti predstavljen i Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za 2017. godinu te nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022. i poveznice s planiranim ulaganjima iz OPKK u sektoru gospodarenja otpadom.

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Objavljeno: 17.11.2016.

Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2014. i 2015. godinu

Službe Europske komisije usvojile su Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za 2014. i 2015. godinu, a objavljujemo i njegov Sažetak.

Objavljeno: 06.10.2016.

Održana 6. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

6. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ održana je 20. svibnja 2016. godine u Opatiji.

Prema dnevnom redu 6. sjednice, članovi Odbora bili su informirani o prevedenom 8. i 9. postupku pisanog odlučivanja, predstavljeno im je i Godišnje izvješće za 2014. i 2015. godinu o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ koje je potom i usvojeno te su informirani o statusu provedbe programa te statusu pripreme postupaka dodjele.

Na sjednici su predloženi i raspravljeni kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 3a / specifičnog cilja 3a1, investicijskog prioriteta 2c / specifičnog cilja  2c1, investicijskog prioriteta 9a / specifičnog cilja 9a3, investicijskog prioriteta 6iii / specifičnog cilja 6iii2, investicijskog prioriteta 6i / specifičnog cilja 6i1 te investicijskog prioriteta 5a / specifičnog cilja 5a1.

Svi kriteriji su usvojeni, osim kriterija prioriteta 6i / specifičnog cilja 6i1, koji će se, nakon usvajanja Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. – 2022. godine od strane Vlade Republike Hrvatske, razmatrati za usvajanje  na sljedećoj sjednici Odbora za praćenje ili putem postupka pisanog odlučivanja.

Dan ranije, 19. svibnja u 17 sati, na istome mjestu održana je i Tematska rasprava „Razvoj poduzetništva“ – ulaganja kroz Prioritetnu os 3 OPKK-a na kojoj su sudjelovali članovi Odbora za praćenje, dionici iz poslovnih zajednica te predstavnici bankarskog sektora.

Objavljeno: 22.05.2016.

NAJAVA: 6. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

U svojstvu upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, organizirat će 6. sjednicu Odbora za praćenje Operativnog programa 20. svibnja 2016. godine u Opatiji u hotelu „Kvarner“ s početkom u 8:30 sati.

Na dnevnom redu 6. sjednice predviđeno je informiranje članova o provedenom 8. i 9. postupku pisanog odlučivanja, predstavljanje i usvajanje Godišnjeg izvješća za 2014. i 2015. godinu o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te informiranje članova o statusu provedbe programa te statusu pripreme postupaka dodjele.

Na sjednici će biti predloženi za usvajanje sljedeći kriteriji odabira:

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Dan ranije, 19. svibnja u 17 sati, na istome mjestu održat će se i Tematska rasprava „Razvoj poduzetništva“ – ulaganja kroz Prioritetnu os 3 OPKK-a, na kojoj će, osim članova Odbora za praćenje, sudjelovati i dionici iz poslovnih zajednica te predstavnici bankarskog sektora.

Objavljeno: 13.5.2016.

Kriteriji odabira

U skladu s člankom 125. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013  Upravljačko tijelo, u pogledu odabira operacija sastavlja i nakon odobrenja primjenjuje odgovarajuće postupke odabira i kriterije.
Kriteriji dodjele bespovratnih sredstava uključuju:

Odbor za praćenje OPKK mora odobriti kriterije za odabir operacija prije nego što ih se primjeni u postupcima dodjele.

Do sada odobrene kriterije za odabir operacija prema specifičnim ciljevima/operacija možete vidjeti ovdje.

Objavljeno: 22.03.2016.

Održana 5. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

5. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ održana je 15. prosinca 2015. godine u kongresnom centru Forum u Zagrebu.

Na sjednici su članovi Odbora usvojili Godišnji komunikacijski plan Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za 2016. godinu te im je predstavljen dokument Ex-ante procjena za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti, zapošljavanja i socijalnog poduzetništva te dokument Preliminarna analiza mogućnosti korištenja sredstava iz ESI fondova u Republici Hrvatskoj provođenjem financijskih instrumenata. Slijedom dobivenih komentara, Plan vrednovanja OPKK će se nadopuniti i izmijeniti te se uputiti članovima na odlučivanje u pisanom postupku.

Dokumenti:

  1. Sažetak nalaza i zaključaka ex-ante procjene za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti, zapošljavanja i socijalnog poduzetništva
  2. Sažetak preliminarne analize mogućnosti korištenja sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj provođenjem financijskih instrumenata u investicijskim područjima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, održivog urbanog i teritorijalnog razvoja te investicija privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije
  3. Ex-ante procjena za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti, zapošljavanja i socijalnog poduzetništva (na engleskom)
  4. Preliminarna analiza mogućnosti korištenja sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj provođenjem financijskih instrumenata u investicijskim područjima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, održivog urbanog i teritorijalnog razvoja te investicija privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije (na engleskom)

Objavljeno: 16.12.2015.

NAJAVA: 5. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 5. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 15. prosinca 2015. godine.

Prema dnevnom redu 5. sjednice, članovima Odbora predstavit će se dokument Ex-ante procjena za financijske instrumente u području poslovne konkurentnosti, zapošljavanja i socijalnog poduzetništva te dokument Preliminarna analiza mogućnosti korištenja sredstava iz ESI fondova u Republici Hrvatskoj provođenjem financijskih instrumenata. Članovi Odbora trebat će donijeti odluku o usvajanju Plana vrednovanja OPKK i Komunikacijskog plana za 2016. godinu, koji će im također biti predstavljeni na sjednici.

Objavljeno: 11.12.2015.

Održana 4. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”

4. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ održana je 29. rujna 2015. godine u Kongresnom centru Forum u Zagrebu.

Članovima Odbora predstavljen je status provedbe Operativnog programa te stanje ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti. Na sjednici su usvojeni Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskih prioriteta/specifičnih ciljeva 1a; 2c1; 7ii1; 7ii2; 6iii1; 6iii3 te 9a1, 9a2 i 9b1.

Održavanje sljedeće sjednice Odbora za praćenje najavljeno je za kraj studenog ili početak prosinca.

Objavljeno: 1.10.2015.

NAJAVA: 4. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, 4. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 29. rujna 2015. godine.

Prema dnevnom redu 4. sjednice, članovima Odbora predviđeno je predstaviti status provedbe Operativnog programa te stanje ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti. Na sjednici će biti predloženi Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskih prioriteta/specifičnih ciljeva 1a; 2c1; 7ii1; 7ii2; 6iii1; 6iii3 te 9a1, 9a2 i 9b1.

Objavljeno: 10.09.2015.

Održana 3. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

3. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ održana je 17. i 18. lipnja 2015. godine u hotelu „Westin“ u Zagrebu.

Na dnevnom redu 3. sjednice usvojena je Komunikacijska strategija i Komunikacijski plan OPKK 2014.-2020. te je predstavljena metodologija korištenja sredstava iz prioritetne osi 10 „Tehnička pomoć“. Na sjednici su predloženi i raspravljeni Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskih prioriteta 1b; 3a i 3d; 5b1; 6i i 6ii; 7a, 7b, 7i, 7ii i 7iii; te 10a. Svi kriteriji su usvojeni, osim kriterija za 3a i 3b te 7 ii i 7iii, koji će temeljem komentara dobivenih na sjednici biti upućeni na usvajanje postupkom pisanog odlučivanja.

Održavanje sljedeće sjednice Odbora za praćenje najavljeno je za ranu jesen.

Objavljeno: 19.06.2015.

Popis članova Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U nastavku možete preuzeti Popis članova Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

NAJAVA: 3. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, održat će se 3. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa 17. i 18. lipnja 2015. godine u hotelu „Westin“ u Zagrebu.

Na dnevnom redu 3. sjednice predviđeno je predstavljanje Komunikacijska strategije i Komunikacijskog plana OPKK 2014.-2020. te predstavljanje metodologije korištenja sredstava iz prioritetne osi 10 „Tehnička pomoć“. Na sjednici će biti predloženi Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskih prioriteta 1b; 3a i 3d; 5b1; 6i i 6ii; 7a, 7b, 7i, 7ii i 7iii; te 10a.

Na sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Objavljeno: 02.06.2015.

Održana 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa “Konkurentost i kohezija 2014.-2020.”

Dana 13. svibnja  2015. godine u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, održana je 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Na sjednici su sudjelovali predstavnici tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnog društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Sukladno dnevnom redu 2. sjednice donijete su izmjene i dopune poslovnika Odbora za praćenje OPKK 2014.-2020. te je usvojena izmjena liste velikih projekata. O predstavljenim kriterijima za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 6.c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine odlučit će se u pisanom postupku odlučivanja, dok su se kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 4.c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru usvojili na sjednici.

Sljedeća sjednica Odbora za praćenje najavljena je za 17. i 18. lipnja 2015. godine.

Najava: 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentost i kohezija 2014.-2020.

U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, održat će se 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa 13. svibnja 2015. godine u Zagrebu u Hotelu „Sheraton“.

Na dnevnom redu 2. sjednice predviđeno je razmatranje prijedloga izmjena i dopuna poslovnika Odbora za praćenje OPKK 2014.-2020., prijedloga izmjene liste velikih projekata te Kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 6.c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine i Kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 4.c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru.

Na sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X