Natječaji

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo

Status

Zatvoren
29.11.2019.

Vrsta poziva

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Obrazovanje

Raspoloživost sredstava

400.000.000,00 KN

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020

Sažetak

U Republici Hrvatskoj strukovno obrazovanje provodi se u ustanovama za strukovno obrazovanje, a dijelom i kod poslodavaca. Učenje temeljeno na radu odnosi se na stjecanje znanja i vještina sudjelovanjem u aktivnostima u radnom okruženju, a sastavni je dio strukovnog obrazovanja. Prisutno je u tri oblika u strukovnim programima/kurikulumima: kombinirani programi ili naukovanje; u školi s razdobljima osposobljavanja kod poslodavaca; i integrirano u programu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Na taj način pokušalo se svim učenicima učiniti dostupnijim strukovno obrazovanje koje vodi ka zapošljavanju. Posljednjih nekoliko godina prisutan je trend prelaska većeg broja škola na „klasičan model“ obrazovanja za obrtništvo i industriju, u kojima se veći broj sati praktične nastave i vježbi izvodi u školama.

Imenovanjem regionalnih centara kompetentnosti, odnosno mjesta u kojima će se moći osigurati kvaliteta praktične nastave i vježbi za svaki obrazovni program u prioritetnim (pod)sektorima, pojačat će se suradnja s poslodavcima i visokim učilištima, povećati relevantnost kurikuluma te njihova provedba, a učenicima će se povećati mogućnost pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu. U sklopu ovoga poziva financirat će se aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnoga centra kompetentnosti, razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja u regionalnim centrima kompetentnosti, aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca te promocije strukovnih zanimanja i rada Centra.

Prijavitelji: Regionalni centi kompetentnosti sukladno Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (KLASA: 602-03/18-03/00117; URBROJ: 533-05-18-0047; od 20. srpnja 2018.), koji djeluju u (pod)sektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede i zdravstva

Opći cilj:
Uspostava regionalnih centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Specifični cilj:
Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u pod(sektorima) strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede te zdravstva.

 Ciljne skupine:

  • odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje
  • učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja
  • odrasli polaznici.

Ukupan iznos Poziva: 400.000.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 3.000.000,00 KN

Maksimalni iznos potpore po projektu: 50.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 36-48 mjeseci

 

POZIV NA INFORMATIVNE RADIONICE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, objavljuje poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“ (Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.).

Informativne radionice održat će se u Zagrebu 12. i 13. 9. 2019., a namijenjene su potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva. Molimo vas da prilikom prijave odaberete termin radionice koji vam više odgovara. Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 4. rujna 2019. godine do 16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije tri radna dana nakon roka zatvaranja prijava. Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze.

Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac.

VAŽNO!

Prva izmjena Poziva – 14.10.2019.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu ograničenog poziva za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo” odobrena prva izmjena natječajne dokumentacije. Izmjena natječajne dokumentacije poslana je prihvatljivim prijaviteljima, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. listopada 2019. godine.

Niže je objavljen izmijenjeni Sažetak Poziva.

VAŽNO!

Prva izmjena Poziva – 18.10.2019.

Obavještavamo Vas o opozivu prve izmjene Poziva od 14. listopada 2019. godine za ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo” te u nastavku objavljujemo izmjenu Sažetka poziva. Izmjena natječajne dokumentacije poslana je prihvatljivim prijaviteljima, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15. studenoga 2019. godine.

VAŽNO!

Druga izmjena Poziva – 8.11.2019.

Obavještavamo Vas kako je u sklopu ograničenog poziva za dostavu projektnih prijedloga “Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo” odobrena druga izmjena natječajne dokumentacije. Izmjena natječajne dokumentacije poslana je prihvatljivim prijaviteljima, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 29. studenoga 2019. godine.

Niže je objavljen izmijenjeni Sažetak Poziva.

Nadležna institucija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb
tel. 01 4569 000
fax. 01 4594 301
esf@mzo.hr

efrr-financiranje@mzo.hr

mzo.gov.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X