Natječaji

Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Status

Otvoren
Od 24.05.2019.
Do 14.01.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Socijalna uključenost

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Ustanova socijalne skrbi

Fizičke osobe

Partneri

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednim ili više partnera.

Maksimalan broj partnera je 5.

 

Sudjelovanje prijavitelja u partnerstvima na prijavama drugih projektnih prijedloga unutar ovog Poziva nije ograničeno.

 

Napomena: pružatelj usluga za beskućnike u svojstvu prijavitelja obvezan je prijaviti projekt u partnerstvu s jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

 

 1. U slučaju partnerstva, partner mora zadovoljiti jedan od sljedećih kriterija:
 • ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
  • dom socijalne skrbi;
  • centar za socijalnu skrb;
  • centar za pružanje usluga u zajednici;
  • centar za pomoć u kući;
 • udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik, te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;
 • fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
 • pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima;
 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Grad Zagreb.

Raspoloživost sredstava

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 616.200.000,00 HRK.

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektuNajviši iznos bespovratnih sredstava po projektu
 

400.000,00 HRK

 

 15.000.000,00 HRK

Vrijednost natječaja

616.200.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

Socijalno uključivanje i zdravlje

Sažetak

Cilj i svrha Poziva Unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici ovdje.

Dodatne informacije

Potencijalni prijavitelji mogu, u skladu s poglavljem 2.1 Uputa, za trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja do najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr i http://efondovi.mrrfeu.hr u roku 10 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja a najkasnije 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

deinstitucionalizacija@mrrfeu.hr

Napominjemo da se na navedenu adresu postavljaju pitanja isključivo vezana uz pojašnjenja dokumentacije Poziva, a nadležno tijelo samo na takva pitanja može dati odgovor.

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, nadležna tijela ne mogu davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova.

Informativne radionice

VAŽNA OBAVIJEST 5.07.2019

III. izmjena Poziva

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je objavljena Treća izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza“, referentne oznake: KK.08.1.3.04. 

Trećom izmjenom Poziva produžuje se rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga na 16. rujan 2019. godine od 11:00:00 sati.

Rok se produžuje zbog proširenja obuhvata prihvatljivih prijavitelja i s tim povezane prilagodbe dokumentacije Poziva koja će uslijediti u Četvrtoj izmjeni.

Svim prijaviteljima će biti osigurano dovoljno vremena za pripremu projektnih prijedloga.

Pozivamo vas da redovito pratite sustav eFondovi gdje će biti objavljene sve informacije vezane uz Poziv.

S obzirom na najavljene izmjene, objava odgovora na pitanja postavljena u okviru procedure Pitanja i odgovori  odgađa se do objave Četvrte izmjene Poziva.

 

OBAVIJEST 14.06.2019

II. izmjena Poziva

Slijedom zaprimljenih pitanja potencijalnih prijavitelja, obavještavamo potencijalne prijavitelje o izmjeni Poziva na dostavu projktnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza“, referentne oznake: KK.08.1.3.04., kojom se produžuje rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga. Rok se produžuje s ciljem osiguravanja dostatnog vremena za pripremu projektnih prijedloga nakon objave svih odgovora i potencijalno dodatnih izmjena poziva koje će uslijediti.

Novi rok od kojeg je najranije dozvoljeno podnošenje projektnih prijedloga je 8. srpanj 2019. godine od 11:00:00 sati.

Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 14. siječnja 2020. godine do 11:00:00 sati.

Sve informacije vezane za drugu izmjenu Poziva možete pronaći na linku Poziva ovdje.

VAŽNA OBAVIJEST

14. lipnja 2019. godine

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza, referentnog broja KK.08.1.3.04 (u daljnjem tekstu: Poziv), da se početak podnošenja projektnih prijedloga pomiče na 8. srpnja 2019. godine od 11:00:00 sati.

Temeljem upita o prihvatljivosti trgovačkih društava koja pružaju socijalne usluge, dodatno će se razmotriti njihova prihvatljivost u kontekstu objavljenog Poziva.

U slučaju izmjene obuhvata prihvatljivih prijavitelja, Poziv će biti dodatno unaprijeđen na način da će se proširiti definicija prihvatljivosti prijavitelja. Također, prijaviteljima će biti osigurano dovoljno vremena za pripremu projektnih prijedloga.

Na pitanja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, kao i ostala pitanja na koja do ovog trenutka nisu objavljeni odgovori, bit će odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

Pozivamo vas da redovito pratite sustav eFondovi gdje će biti objavljene sve nove informacije vezane uz Poziv, kao i obavijesti o održavanju informativnih radionica.

OBAVIJEST 12.06.2019.

OBAVIJEST O INFORMATIVNIM RADIONICAMA

Planirane informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ koje su se trebale održati u Osijeku, Zagrebu, Opatiji i Splitu privremeno se odgađaju uslijed novonastalih okolnosti vezanih uz Poziv.

Zahvaljujemo se na razumijevanju te vas pozivamo da pratite obavijesti na sustavu efondovi gdje ćemo pravovremno obavijestiti o novim terminima održavanja radionica i informacijama vezanim uz Poziv.

 

OBAVIJEST 7.06.2019.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU INFORMATIVNIH RADIONICA

Informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ (KK.08.1.3.04) održat će se na sljedećim lokacijama:

 • Osijek (14.6.2019.) – u Velikoj vijećnici, Županijska ulica 4.
 • Zagreb (17.6.2019.) – na Zagrebačkom Velesajmu u prostorijama Zagrebačkog
  inovacijskog centra, Avenija Dubrovnik 15.
 • Opatija (2.7.2019.) – u Kulturnom domu Zora, Nikole Tesle 2.
 • Split (5.7.2019.) – u amfiteatru Sveučilišnog odjela za stručne studije, Kopilica 5.

Informativne radionice odvijat će se u razdoblju od 11:00 - 15:00 sati, a registracija prisutnih sudionika bit će se od 10:30 - 11:00 sati.

Očekivano trajanje: 4 sata (prezentacija, rasprava, ručak).

Na radionice se možete prijaviti ovdje. Prijave na radionicu su moguće do 2 dana prije održavanja pojedine radionice. Ograničeno je sudjelovanje na radionici na maksimalno 2 osobe po instituciji. 

OBAVIJEST 7.06.2019.

I. izmjena Poziva

U skladu s odredbama ZNP-a broj 6 Dodjela bespovratnih sredstava, odjeljkom 7.4.1.3. Izmjene i/ili dopune (lat. Corrigendum) PDP-a, MRRFEU je nadležan za odobravanje izmjena i/ili dopuna Poziva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Sve informacije vezane za prvu izmjenu Poziva možete pronaći na linku Poziva ovdje.

 

OBAVIJEST 3.06.2019.

Održavanje informativne radionice u Osijeku

Informativna radionica Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ (KK.08.1.3.04) održat će se u petak 14. lipnja 2019. godine u Velikoj vijećnici, Županijska ulica 4, Osijek, s početkom u 11:00 sati.

Registracija prisutnih sudionika odvijat će se od 10:30-11:00 sati.

Očekivano trajanje: 4 sata (prezentacija, rasprava, ručak).

Na radionice se možete prijaviti ovdje. Prijave na radionicu su moguće do 2 dana prije održavanja pojedine radionice. Ograničeno je sudjelovanje na radionici na maksimalno 2 osobe po instituciji.

 

OBAVIJEST 3.06.2019.

INFORMATIVNE RADIONICE

Informativne radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“ (KK.08.1.3.04) održat će se u:

 

 • Osijeku 14.6.2019.,
 • Zagrebu 17.6.2019.,
 • Opatiji 2.7.2019.,
 • Splitu 5.7.2019.

 

Obavijest o vremenu i točnoj lokaciji održavanja radionica bit će objavljena na mrežnim stranicama http://efondovi.mrrfeu.hr najkasnije 10 kalendarskih dana prije dana održavanja pojedine radionice.

Očekivano trajanje: 4 sata (prezentacija, rasprava, ručak).

Na radionice se možete prijaviti ovdje. Prijave na radionicu su moguće do 2 dana prije održavanja pojedine radionice. Ograničeno je sudjelovanje na radionici na maksimalno 2 osobe po instituciji.

Nadležna institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb
tel. 01 6400 600
fax. 01 6400 600
fondovi@mrrfeu.hr
www.razvoj.gov.hr
www.strukturnifondovi.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X