Natječaji

Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskih promjena

Status

Otvoren
Od 12.07.2019.
Do 31.03.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka

Područje

Klima

Partneri

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji ispunjavaju uvjete iz definicije istraživačke organizacije i/ili istraživačke infrastrukture navedene u točki 1.7. Uputa za Prijavitelje.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu. Prijavitelj može imati više od jednog partnera.

Partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji ispunjavaju uvjete iz definicije istraživačke organizacije i/ili istraživačke infrastrukture u skladu s definicijama istraživačke organizacije i istraživačke infrastrukture koje su sadržane u točki 1.3. Okvira zajednice i koji su navedeni i u točki 1.7. Uputa za prijavitelje.

 

 

Raspoloživost sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 34.200.000,00 HRK.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 200.000,00 HRK
  • najviši iznos 3.000.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja

34.200.000,00 kn

Fond

Europski fond za regionalni razvoj

Program

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sažetak

U Republici Hrvatskoj nema dovoljno podataka i istraživačkih radova o utjecaju, ranjivosti i konkretnim mjerama prilagodbe klimatskim promjenama koji su neophodni za planiranje i jačanje otpornosti na klimatske promjene, što je posebno važno za ranjive sektore identificirane u Sedmom nacionalnom izvješću: hidrologija, upravljanje vodnim i morskim resursima; poljoprivreda; šumarstvo; ribarstvo; prirodni ekosustavi i bioraznolikost; energetika; turizam; zdravstvo) te za dva ”transverzalna” sektora (prostorno planiranje i upravljanje obalnim područjem; upravljanje rizicima). Nastavno na gore navedeno, Republika Hrvatska podupire primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim sektorima.

Predmet Poziva je potaknuti poboljšanje kvalitete i raspoloživosti podataka iz područja klime, jačanjem znanstvenih istraživanja o mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama (jačanje otpornosti) u Republici Hrvatskoj.

Svrha (cilj) Poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća.

Potpora će se dodijeliti projektima kojima se provode primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama za minimalno jedan od sektora koji je u Sedmom nacionalnom izvješću Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (u daljnjem tekstu: Sedmo nacionalno izvješće) identificiran kao:

  • ranjivi sektor i/ili
  • transverzalni sektor.

Dodatno, primijenjena istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama moraju doprinijeti barem jednoj preporuci za buduća istraživanja koja su navedena u poglavlju 6.2. Sedmog nacionalnog izvješća, u odjeljcima „Procjena potrebnih podataka i smjernice za znanstvena istraživanja“. U navedenom poglavlju preporuke za buduća istraživanja navode se za svaki pojedini ranjivi sektor i transverzalni sektor.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku na stranicama http://efondovi.mrrfeu.hr 

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 23. rujna 2019. godine.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 31. ožujka 2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava EFRR-a predviđenih za ovaj Poziv.

Dokumentacija

Upute za prijaviteljeDatum: 12.7.2019.

Sažetak PozivaDatum: 11.7.2019.

OBRASCIDatum: 12.7.2019.

PRILOZIDatum: 12.7.2019.

Informativne radionice

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (KK.05.1.1.02) organizira informativnu radionicu na kojoj mogu sudjelovati svi prihvatljivi prijavitelji. Prijavitelji i partneri u sklopu ovog Poziva mogu biti subjekti koji su organizacije za istraživanje i širenje znanja i/ili istraživačke infrastrukture, u skladu s definicijama istraživačke organizacije i istraživačke infrastrukture koje su sadržane u točki 1.3. „Definicije“ iz Komunikacije Europske komisije - Okvir zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (COM (2014) 198/01). Navedeni Poziv je objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, točnije Specifičnog cilja 5a1 Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Radionica će se održati u četvrtak 25. srpnja 2019. godine od 12:30 - 16:00 (registracija sudionika od 12:15-12:30) sati u Hrvatskim vodama, na adresi Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb.

Molimo zainteresirane sudionike da se za sudjelovanje na radionici obavezno prijave na mail skop@mzoe.hr s obaveznom naznakom "Prijava na informativnu radionicu za Poziv primijenjena istraživanja".

Prijaviti se možete zaključno s petkom, 19.srpnja 2019. godine do kraja dana.

NAPOMENA* Sve promjene informacija o prijavama, te informacije o točnom vremenu i mjestu održavanja informativnih radionica ili u slučaju otkazivanja objavit će se na internetskim stranicama http://www.strukturnifondovi.hr i https://efondovi.mrrfeu.hr .

Nadležna institucija

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - SKOP

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
skop@mzoe.hr

Prijavite se za primanje e-mail obavijesti iz ovog natječaja.


Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i pratite najnovije vijesti.
X